Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Vibratsioonitestid, komposiitmaterjali värvikihi paksuse mõõtmine,hindamine Temperatuuri mõõtmine infrapuna termomeetriga,kõvaduse testimine, kõvaduse hindamine hindamine Niiskuse mõõtmine materjalides Defektide ja kahjustuste määrmine sändvitš-komposiitides ultraheliga Materjalide tõmbetugevuse määramine Materjalide väändetugevuse määramine Materjalide survetugevuse määramine Täppiskaalumine, mõõtmine, tiheduse määramine Materjali pinna mikroskoopilised uuringud

Teenust pakkuv labor

Meretehnoloogia kompetentsikeskus

Kontaktisik

Omar Randal

Asukoht

Tallinna tn 19, Kuressaare

Suhtluskeel

Eesti, inglise