Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Strateegiline audit võimaldab suunatud teemakohaseid kontrollküsimusi esitades organisatsiooni terviklikku analüüsi, eesmärgiga arendada strateegiat ja parandada organisatsioonilist tulemuslikkust. Strateegiline audit hõlmab terviklikult äriühingu kõiki strateegilisi aspekte, võimaldades läbi viia täielik aga kompaktne strateegiline analüüs. Tuginedes kriitilisele analüüsile ja äriühingu strateegilise seisundi hinnangule saab klient võimaluse koostada paremaid omanikkonna-, üld-, äri- ja/või operatiivstrateegiaid ning need edukalt ellu viia.

Kontaktisik

Mike Franz Wahl

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Mike Franz Wahl, mike.wahl@ttu.ee