Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Erinevate tahkete kütuste (puit, turvas, pelletid, jäätmekütus, biokütus, paber, põllumajandusjäätmed, grillsöe jms) kvaliteedi iseloomustamiseks tehtavad analüüsid: - Tuhasisaldus - Niiskussisaldus - Kütteväärtuse määramine kalorimeetrilise pommi meetodil - Lendosade sisalduse määramine - Karbonaatse CO2 sisalduse määramine - Püriitväävli sisaldus - Pelletite mehaanilise vastupidavuse määramine - Osakeste suurusjaotus sõelanalüüsil - Seotud süsinik Energiatehnoloogia instituut on akrediteeritud kütuste analüüsi, soojustehniliste katsete ja õhuheitmete mõõtmiste valdkonnas.

Teenust pakkuv labor

Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor

Kontaktisik

Oliver Järvik

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

Ehitajate tee 5, Tallinn

Suhtluskeel

Eesti, inglise