Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Tsemendi testimine. Kaltsiumoksiidi määramine. Magneesiumoksiidi määramine. Vääveltrioksiidi määramine. Ränidioksiidi määramine. Raud(III)oksiid määramine. Alumiiniumoksiidi määramine. Naatriumoksiidi määramine. Kaaliumoksiidi määramine. Kloriidide sisalduse määramine. Soolhappes ja soodas lahustumatu jäägi määramine. Survetugevuse määramine. Eripinna määramine. Mahupüsivuse määramine. Kuumutuskao määramine. Tardumisaja määramine.

Teenust pakkuv labor

Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratoorium

Metoodika ja standardid

EVS-EN 196-2; EVS-EN 196-3; EVS-EN 196-6

Kontaktisik

Tiina Hain

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

III-B korpus, Ehitajate tee 5, Tallinn

Suhtluskeel

Eesti, inglise