Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Tahkete materjalide termilise püsivuse määramine temperatuurini 1000 C õhus, mõnede mittekorrodeerivate gaaside (nt CO2) ja inertgaaside (He, N2) keskkonnas. Reaktsioonide algus- ja lõputemperatuuride määramine, termilise lagunemise kineetiliste parameetrite hindamine ja määramine, materjalide reaktsioonivõime uurimine heterogeensetes keskkondades.

Kontaktisik

Andres Trikkel

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Andres Trikkel, 6202872, andres.trikkel@ttu.ee