Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

TTÜ Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi alla kuuluvas puidutehnoloogia laboris on võimalik teostada puitplastkomposiitide ja teiste looduslike täiteainetega polümeerkomposiitidest toodete katsetamisi ja arendustööd. Puitplastkomposiitide katsetamine: EVS-EN 15534-1 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products CEN/TS 15534-2: Wood-plastics composites (WPC) - Part 2: Characterisation of WPC materials EVS-EN 15534-4 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 4: Specifications for decking profiles and tiles EVS-EN 15534-5 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles ISO 16616 Test methods for natural fibre-reinforced plastic composite (NFC) deck boards

Kontaktisik

Heikko Kallakas

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Täpsemate katsetuste kirjelduse ja tootearenduse info saamiseks pöörduge palun Heikko Kallakase poole, tel: +3726202910; e-mail: heikko.kallakas@ttu.ee