Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Vastavalt konsultatsioonilepingule tellija AS Tallinna Sadam ja töö teostaja Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut 27. augustist 2007 a vahel teostati 2007 ja 2008 a. geoloogiline uuring Kõpu uuringuruumis Kõpu poolsaarest loodes, kus liivaotsingutööde käigus oli Eesti Geoloogiakeskuse poolt välja eraldatud prognoosvarud. Alltöövõtjateks selles projektis olid Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, kelle poolt on koostatud käesolev aruanne ja Geotehniline Teadus ja Uurimiskeskus UNICONE Riiast, kelle poolt on teostatud välitööd. Uuringud võimaldasid kontuurida märgatavalt suuremad liivavarud, kui oli prognoositud varasemas liiva otsingu töös. Liivavarud arvutati neljas plokis. Ehitusliiva tarbevaru on pindalal 1237 ha 18 159 tuhat m3, üli- ja vägapeenliiva tarbevaru 138,1 ha on 2252 m3 ja liiva reservvaru kahes plokis maardla servaaladel kokku 711 ha on 6631 tuhat m3. Kokku on liiva varu Kõpu maardlas 27 042 tuhat m3. Töös on 13 lk teksti, 6 tekstilist lisa ja 5 graaf

Suhtluskeel

Eesti, inglise