Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Tallinna Tehnikaülikooli Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslabor pakub võimalust kasutada aatomkihtsadestamise (ALD) seadet tasapinnaliste ja 3D objektide katmisel õhukese, kompaktse ja nanomeeterskaalas kontrollitud paksusega pinnakatetega. ALD seadmel on võimalik sadestada erinevaid metallide sulfiide ja oksisulfiide sisaldavaid pinnakatteid päikesepatareide struktuurides absorber- ja/või puhverkihtide sadestamiseks, samuti rekombinatsioonibarjääride ja/või keemiliste kaitsekihtide sadestamiseks erinevatele struktuurielementidele. Teenused sisaldavad: •konsultatsioone – tellijaga arutatakse läbi nende teaduslik-tehnilised probleemid ja hinnatakse, kas antud metoodikad suudavad pakkuda tellijale huvipakkuvatele probleemidele lahendusi, •katseobjektide valmistamist kvalifitseeritud spetsialistide poolt, •tellitud arendustegevusi, mille käigus töötatakse välja ja/või juurutatakse uusi tehnoloogilisi võtteid, mida antud taristu võimaldab rakendada tellija konkreetsete probleemide lahendamiseks, •tellitud uurimistöid, kus labori spetsialistid koostöös tellijaga lahendavad tellijale huvipakkuvaid keerukamaid teaduslik-tehnilisi probleeme. Korraldame koolitusi materjalide valmistamiseks keemilistel meetoditel.

Kontaktisik

Ilona Oja Açik

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Eesti teadustaristu teekaardi objekt "Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)" on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (projektid "Nanomaterjalid - rakendused ja uuringud", 3.2.0304.12-0397, 01.02.2012-31.12.2015 ja "Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus", 2014-2020.4.01.16-0123, 01.01.2017 - 31.12.2021 ).