Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Keeletehnoloogia labori veebiteenused on osa Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK) ja üle-euroopalise keeleressursside võrgustiku CLARIN ERIC taristust. Pakutavad teenused on järgmised: * Kõnesalvestuste baruser - võimaldab mugavalt sirvida automaatse kõnetuvastuse abil transkribeeritud kõnesalvestusi ja teha neis otsinguid * Veebipõhine kõnetuvastus - eestikeelsete kõnesalvestuste automaatne transkribeerimine * Dikteerimine - teisendab kõne tekstiks reaalajas * Korpused - veebipõhine otsimootor võimaldab otsinguid erinevatest kõnekorpustest, vastuseks antakse vastav helilõik ja selle märgendus * Autosegmenteerija - märgendab kõnesignaalis sõnade ja häälikute piirid * Androidi rakendused - erinevad eestikeelse kõnetuvastuse rakendused Android-operatsioonisüsteemiga telefonidele * Tarkvara - eestikeelse kõnetuvastuse tarkvara komponendid Teenuste eesmärgiks on demonstreerida eestikeelse kõnetuvastuse võimalusi ja soodustada keeletehnoloogiliste rakenduste loomist. Teenustes kasutatav tarkvara ja keeleressurssid on loodud riiklike programmide "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" ja "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" raames.

Teenuse veebileht

http://bark.phon.ioc.ee/

Hind KM-ga

Mitte-äriline kasutus tasuta, kasutamiseks ärilistel eesmärkidel hind kokkuleppel; Non-commercial use free of charge, price for commercial use upon agreement

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kõnetuvastuse tarkvara, veebiteenuste ja kliendile vajalike rakenduste loomise osas annab infot Tanel Alumäe. For questions on the use of speech recognition software, web-services, and custom applications please contact Tanel Alumäe.