Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Kütteväärtuse määramine kalorimeetrilise pommi meetodil põlevkivis, tahketes mineraalides, plastikutes, plastjäätmetes, rehvihakkes; tahketes biokütustes.

Teenust pakkuv labor

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor

Metoodika ja standardid

GOST 147; ASTM D 5865; EVS-EN ISO 1928; ISO 1928; EVS-EN 15400 Tahked biokütused: EVS-EN ISO 18125

Kontaktisik

Olga Pihl

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

Suhtluskeel

Eesti, inglise, vene