Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

1. Finantsarvestuse, -analüüsi ja -juhtimise eesmärgid 2. Finantsarvestuse põhimõisted (vara, käibe- ja põhivara, põhivara kasulik eluiga, kohustised, omakapital jms). 3. Peamised finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne ja rahakäibe aruanne), aruannetevahelised seosed 4. Kuidas analüüsida ettevõtte arengukiirust, maksevõimet, kasumlikkust ning vara ja tööjõu kasutamise efektiivsust? 5. Raha ajaväärtuse kontseptsioon (sh põhimõisted liht- ja liitintress, tulevane ja nüüdisväärtus, annuiteet) 6. Eelarvestamine kui juhtimistööriist 7. Investeeringute eelarvestamine ja tasuvusanalüüs 8. Ettevõtte riskide juhtimise põhietapid

Kontaktisik

Paavo Siimann

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Paavo Siimann, paavo.siimann@ttu.ee