Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Süsiniku, vesiniku, lämmastiku kogusisalduse määramine instrumentaalsel meetodil (turvas, puit, põlevkivi, kivisüsi, pruunsüsi, nende termilise töötlemise ja põletamise tahked jäägid, vedelad põlevkivitooted, naftasaadused, mootorikütused).

Teenuse veebileht

http://www.pkk.ee

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Olga Pihl, +37 2524 7372, olga.pihl@ttu.ee Teenust osutab Põlevkivi Kompetentsikeskus, www.pkk.ee