Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Energiatõhusus, sisekliima, tehnosüsteemid ja taastuvenergia allikad

Kontaktisik

Jarek Kurnitski

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Jarek Kurnitski, jarek.kurnitski@ttu.ee