Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Koolitus annab ülevaate looduse, tehnika ja ühiskonna teadusliku uurimise metodoloogiast, rõhutades nii ühisosa kui erinevusi. Nimetatud valdkondade sisulise eripära tundmine võimaldab nii uurijal kui pedagoogil keskenduda olulistele küsimustele nii uute teadmiste saamise kui ka õpetamise osas ja aitab vältida ebaratsionaalset lähenemist, püüdes mõjutada inimese sekkumisele mittealluvaid protsesse.

Kontaktisik

Peeter Müürsepp

Suhtluskeel

Eesti, inglise