Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Hüdrogeenimine läbivoolu torureaktoris (tahked ja vedelad produktid)

Teenuse veebileht

http://www.pkk.ee

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Olga Pihl, +37 2524 7372, olga.pihl@ttu.ee Teenust pakub Põlevkivi Kompetentsikeskus, www.pkk.ee