Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Uuenduslike, multifunktsionaalsete hoone välispiirete elementide väljatöötamine ja nende teadmistepõhine tehasetootmise arendamine, mille tulemusel valmivad multifunktsionaalsed lahendused hoonete renoveerimiseks, moodullahenduste kasutamiseks ja tootmiseks automatiseeritud tootmisprotsessides.

Kontaktisik

Targo Kalamees

Suhtluskeel

Eesti, inglise