Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

NLControl on tarkvaraprojekt mittelineaarsete juhtimissüsteemide jaoks. Tema eesmärk on pakkuda sümbolarvutustööriistu, mis toetavad mittelinearsete juhtimissüsteemide modelleerimist, analüüsi ja sünteesi. Enamik pakutud tööriistadest (programmidest) põhinevad algebralistel meetoditel, mis kasutavad diferentsiaalsete 1-vormide ja nendega seotud mittekommutatiivsete polünoomide ringi teooriaid. Pakett võimaldab uurida nii pidevaid kui diskreetaja süsteeme, aga ka üldisemaid süsteeme, mis on defineeritud homogeensetel ajaskaladel. Programmid võimaldavad uurida süsteeme, mis on kirjeldatud kas olekuvõrrandite või kõrgemat järku diferentsiaal- või diferentsvõrrandite süsteemiga, mis seovad süsteemi sisendeid ja väljundeid. Programmid on implementeeritud arvutialgebra süsteemis Mathematica ning on tehtud osaliselt kättesaadavaks webMathematica vahendite abil selliselt, et kasutajalt ei eeldata Mathematica litsentsi olemasolu.

Kontaktisik

Vadim Kaparin

Hind KM-ga

0

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Vadim Kaparin, vadim.kaparin@ttu.ee