Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Hoonepiirete ja nende liitekohtade õhutiheduse mõõtmine.

Kontaktisik

Targo Kalamees

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Targo Kalamees, targo.kalamees@ttu.ee