Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Utmise produktide saagise määramine Fisheri retordis (põlevkivi, kivisüsi, pruunsüsi, puit, polümeerid, tahked jäätmed). Akrediteeritud: põlevkivi, kivisüsi, pruunsüsi

Teenuse veebileht

http://www.pkk.ee

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Olga Pihl, +37 2524 7372, olga.pihl@ttu.ee Teenust osutab Põlevkivi Kompetentsikeskus, www.pkk.ee