Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Merevee proovivõtt uurimislaeval Salme (Läänemeri) või autonoomse läbivoolusüsteemiga (Tallinn-Helsingi vaheline mereala)

Teenust pakkuv labor

Mereökoloogia labor

Metoodika ja standardid

Proovivõtt

Kontaktisik

Sirje Sildever

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Proovivõtt mereveest keemilise koostise, ohtlike ainete ja mereelustiku analüüsideks.