Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Osakeste ja molekulide suuruste analüüs dünaamilise valguse hajumise meetodil. suurustepiirid 0.3 nm kuni 10 µm osakeste kontsentratsioonidel alates 0.1 ppm võimalus molekulmassi mõõtmiseks vahemikus 980Da – 20MDa kasutades Debye plot meetodit

Kontaktisik

Vitali Sõritski

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Vitali Sõritski, vitali.soritski@ttu.ee