Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Pakume kaasabi ettevõttete keskkonnaprobleemide uurimisel ja lahendamisel, nõustamist, ekspertiise, sh.: • vee– ja reoveepuhastuse alane nõustamine, • keskkonna ainebilansid, • olelusringi analüüs, • keskkonnamõju hindamine, • ettevõtte konfidentsiaalne keskkonnaaudit, • tootearendus.

Teenust pakkuv labor

Veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Karin Pachel, +3726202504; karin.pachel@ttu.ee