Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Emissioonide mõõtmise eesmärgiks on tagada, et korstnatest väljapaisatavad õhuheitmed on normide piires ja vastavad sätestatud tingimustele. Mõõtmised teostatakse lähtudes konkreetsest objektist ja hõlmavad alljärgnevaid analüüse: - Gaasisegu analüüs FTIR tehnoloogial põhineva gaasianalüsaatoriga - Summaarse (TSP) ja peente osakeste (PM 1/ PM 2,5/ PM 10) kontsentratsiooni mõõtmine suitsugaasides - Gaasilise keskkonna kiiruse, voo, kulu ja temperatuuri mõõtmine - Põlemisgaasides summaarsete lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) kontsentratsiooni määramine kasutades leekionisatsiooni meetodit (FID) - Filtritele kogutud tahke materjali füüsikalis/keemilised analüüsid Energiatehnoloogia instituut on akrediteeritud kütuste analüüsi, soojustehniliste katsete ja õhuheitmete mõõtmiste valdkonnas.

Teenust pakkuv labor

Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor

Metoodika ja standardid

EVS-EN 15259, EVS-EN 13284-1, EVS-EN 12619, EVS-ISO 10780

Kontaktisik

Oliver Järvik

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Suhtluskeel

Eesti, inglise