Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Üldfosfori määramine spektrofotomeetriliselt mere- ja pinnaveest, meetod põhineb EVS-EN ISO 6878:2004 standardil, Grasshoff 1999 ja HELCOM juhendmaterjalil, alumine määramispiir on 3 µg/l.

Teenust pakkuv labor

Mereökoloogia labor

Kontaktisik

Sirje Sildever

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Suhtluskeel

Eesti, inglise