Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Materjalide füüsikaliste ja mehhaaniliste omaduste hindamine

Teenust pakkuv labor

Meretehnoloogia kompetentsikeskus

Kontaktisik

Omar Randal

Asukoht

Tallinna 19, Kuressaare

Suhtluskeel

Eesti, inglise