Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Transpordiplaneerimine uurib ja õpetab turvalise, sujuva ning säästliku liiklemise põhimõtteid ja võimalusi, linnalogistikat ning transpordi ja ruumikasutuse omavahelisi seoseid. Üheks oluliseks osaks transpordiplaneerimises on erinevate transpordiliikide sidusus ehk intermodaalne trans¬port. Eelnimetatute kõrval on märksõnadeks säästlik liikuvus ja –transport, sealhulgas ühistranspordi korraldamine linnas, regioonis, riigis ja rahvusvaheliselt, liikluse prognoosimine, transpordiuuringud, liikuvuskavad. transpordivõrgu analüüs ja transpordisüsteemi planeerimine, liiklusohutus ja -järelevalve.

Teenust pakkuv labor

Määramata

Kontaktisik

Dago Antov

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Dago Antov, dago.antov@ttu.ee