Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

See teenus võimaldab ettevõtte tulemuste ja eesmärkide põhjal kindlaks teha arenduste vajadus, ulatus ja rakendusvõimalused. Vajaduste realiseerimine on fikseeritud digitaliseerimise (arendamise) tegevuskavas, mis täpsustab tegevused ajas ja ruumis ning aitab seeläbi suurendada ettevõtte jätkusuutlikkust ja efektiivsust. Analüüs põhineb standarditel ANSI ISA 95.00-xx ja ISO / IEC 62264-xx.

Kontaktisik

Tauno Otto

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Teenust osutatakse nutika tootmise tuumiktaristus koostöös IMECC OÜ-ga