Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Elektrienergia tootmise ja tarbimise modelleerimine elektriturumudeliga Balmorel. Mudelis modelleeritakse Läänemere äärsete riikide elektriturgu koos kaugküttevõrkudega. Andmed on mudelis elektrijaama täpsusega ning modelleeritakse tunnipõhist tootmise ja tarbimise tasakaalu. Sooritatakse nii lühi-, kesk- kui ka pikaajalisi analüüse. Mudelist pakutakse mitmekülgset väljundit elektrijaamade talitluse, võimalike investeeringute, elektrienergiavoogude, emissioonide jpm kohta. Lisainfo mudeli kohta http://balmorel.com/

Kontaktisik

Hardi Koduvere

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Hardi Koduvere, hardi.koduvere@ttu.ee, +372 54528884