Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Tööstusomandi õiguskaitse teenused: patendiuuring, tehnoloogiaseire, firmauuring ja konkurentide seire, patendiinfo ja oskusteabe ülevaated. Konsultatsioone saab järgmiste tegevuste kohta: • leiutiste õiguskaitse; • leiutiste kaitsedokumentide taotlemine ja vormistamine Eestis; • lõivude tasumine kaitsedokumentide jõushoidmiseks Eestis; • patendiinfo andmebaaside kasutamine; • kaitsedokumentide taotlemine patendivolinike kaudu; • intellektuaalomandi (IO) tegevuse korralduse nõustamine ettevõttes (auditeerimine).

Teenuse veebileht

http://www.pkk.ee

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontakisik: Anu Nuut, +372 5787 7289, anu.nuut@ttu.ee. Teenust pakub Põlevkivi Kompetentsikeskus, www.pkk.ee