Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Püsiekspositsioon „Puuraugud ja puursüdamikud“ tutvustab puurimistehnoloogiaid maapõue uurimiseks ja kasutamiseks, Särghaual hoiustatavaid puursüdamikke ning Eesti maapõue ehitust ja kujunemislugu. Ekspositsiooni interaktiivne osa ja õppefilm. Interaktiivne osa käsitleb teemasid nagu "Maailma sügavaimad puuraugud", "Puuraugud ja põhjavesi", "Puurimistehnoloogiad", "Puursüdamikud kui maapõue arhiiv", "Nafta- ja gaasipuuraugud".

Teenust pakkuv labor

Särghaua maateaduste õppekeskus

Kontaktisik

Maris Rattas

Hind KM-ga

90

Hind KM-ta

75

Asukoht

Särghaua, Kurgja küla, 87612

Mõõtühik

Tund

Suhtluskeel

Eesti, inglise