Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Metallide korrosiooni uurimine erinevate elektrokeemiliste tehnikatega.

Kontaktisik

Vitali Sõritski

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Vitali Sõritski, vitali.soritski@ttu.ee