Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Tekstiilitehnoloogia labor pakub erinevaid katseteenuseid tekstiili- ja rõivatööstusettevõtetele ning teistele huvigruppidele. Katsed on teenustena eraldi kirjeldatud. Sobiva puudumisel kirjutada kontakisikule. *Kahe- ja kolmekomponentsete tekstiilmaterjalide kiulise koostise kvantitatiivne analüüs (normdokument: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1007/2011) *Kiulise koostise kvalitatiivne analüüs (normdokument: ASTM D 276-00a Standard Test Methods for Identification of Fibres in Textiles) *Kiudude joontiheduse määramine (normdokument: EVS-EN ISO 1973:2000 Tekstiilkiud. Joontiheduse määramine. Gravimeetriline ja vibroskoopiline meetod.) *Kiudude pikkuse määramine (normdokument: ASTM D5103-01 Standards test method for length and length distribution of manufactured staple fibres.) *Elementaarkiudude katkevuskoormuse ja katkepikenemise määramine (normdokument: EVS-NE ISO 5079:2000 Tekstiil. Kiud. Elementaarkiudude katkevuskoormuse ja katkepikenemise määramine.) *Lõnga keerdumuse määramine (normdokument: EVS-NE ISO 2061:2015 Tekstiil. Lõnga keerdumuse määramine. Loendusmeetod.) *Lõnga ja kanga struktuuri määramine *Riide tiheduse määramine pikkusühiku kohta (normdokument: EVS-EN 1049-2:2000 Tekstiil. Riie. Struktuur. Analüüsimeetodid. Osa 2: Riide tiheduse (niitide arvu) määramine pikkusühiku kohta) *Kanga pindtiheduse määramine (normdokument: EVS-NE 12127:2000) Tekstiil. Kangasmaterjalid. Pindtiheduse määramine väikeproovidest) *Värvipüsivuse katsetamine erinevate tegurite toimele (normdokument: EVS-EN ISO 105-… Tekstiil. Värvipüsivuse katsetamine) *Kanga mõõtmete pesemis- ja kuivatusjärgse muutuse määramine (normdokument: EVS-EN ISO 5077:2008 Tekstiil. Mõõtmete pesemis- ja kuivatusjärgse muutuse määramine) *Tekstiilmaterjali pH määramine (normdokument: EVS-EN ISO 3071:2006 Textiles - Determination of pH of aqueous extract) *Erinevate pesugeelide ja –pulbrite plekieemaldamise efektiivsuse katsetamine (Revised EU Ecolabel Performance Test for Laundry Detergents Final Draft, Version of 20/06/2014.) *Konsultatsiooniteenus (tekstiilmaterjalide omadused, katsemeetodid, standardite interpreteerimine jm.)

Teenust pakkuv labor

Tekstiilitehnoloogia labor

Kontaktisik

Tiia Plamus

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

U04 III korrus, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kui te ei leia soovitud katsetust nimekirjast, siis palun võtke täiendavalt ühendust.