Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Molekulidevaheliste interaktsioonide märgisevaba detekteerimine reaal-ajas pinna akustilistele lainetele (SAW) põhineva tehnikaga Mass detection limit in liquid < 0.05 ng/cm2 8 mõõtmiskanalid Uuritava lahuse temperatuurivahemik +4°C kuni 45°C

Kontaktisik

Vitali Sõritski

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Vitali Sõritski, vitali.syritski@ttu.ee