Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Ettevõtlusprotsess, ettevõtluse planeerimine, ettevõtja isik ja enesest teadlikkus, ettevõtlusõpe

Kontaktisik

Sirje Ustav

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Sirje Ustav, sirje.ustav@ttu.ee