Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Tahkete kütuste, tuha ja sadestiste keemilise koostise iseloomustamiseks tehtavad analüüsid: - Baaselementide sisalduse määramine (Si, Ca, Al, Fe, Mg, K, Na, Cl) - Erinevates vormides väävli määramine – sulfaatne, sulfiidne, üldväävel - Üldväävli sisaldus Eschka meetodil - Summaarne, an- ja orgaanilise süsinik (TC, TIC ja TOC) - Elementaaranalüüs – C, H, N, S määramine - Anioonide määramine kütustes vedelikioonkromatograafiga - Kütuste tuha sulamiskarakteristikute määramine (deformatsiooni, kahanemis-, poolsfääri ja voolamistemperatuur) - Vaba CaO sisalduse määramine - pH määramine Energiatehnoloogia instituudi labor on akrediteeritud kütuste analüüsi, soojustehniliste katsete ja õhuheitmete mõõtmiste valdkonnas.

Teenust pakkuv labor

Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor

Kontaktisik

Oliver Järvik

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

Ehitajate tee 5, Tallinn

Suhtluskeel

Eesti, inglise