Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Viime läbi töökeskkonna mõõdistamisi. Mõõdetavad ohutegurid on mikrokliima, müra, valgustus, elektromagnetväljad, vibratsioon, tolm ja kemikaalid.

Teenust pakkuv labor

Ergonoomialabor

Metoodika ja standardid

Ergonoomialabor vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele, kui katselabor töökeskkonna mõõtmiste valdkonnas.

Kontaktisik

Riho Jürvetson

Hind KM-ga

Vastavalt töö mahule

Asukoht

Kliendi juures

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Riho Jürvetson; riho.jurvetson@taltech.ee