Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Ehituslike täitematerjalide testimine. Terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus. Plaatsustegur ja tera kuju. Kujutegur. Purstatud pindadega terade hulk. Metüleensinise arv. Purunemiskindlus (LA tegur). Külmakindlus. Puistetihedus. Tühiklikkus. Tera tihedus ja veeimavus. Kloriidide sisaldus. Huumuse sisaldus.

Teenust pakkuv labor

Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratoorium

Metoodika ja standardid

EVS-EN 933-1; EVS-EN 933-3; EVS-EN 933-4; EVS-EN 933-5; EVS-EN 933-9; EVS-EN 1097-2; EVS-EN 1367-6 (NaCl); EVS-EN 1097-3; EVS-EN 1097-6; EVS-EN 1744-1

Kontaktisik

Tiina Hain

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

III-B korpus, Ehitajate tee 5, Tallinn, 19086

Suhtluskeel

Eesti, inglise