Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Laine madala piirkonnas Vormsi saarest põhja pool teostati liivade otsimise eesmärgil 80 km seismoakustilist profileerimist, kopaproove võeti 20 punktis ja vibropuurimist tehti 14 punktis. Liiva leiti ainult üksikutes omavahel eraldatud punktides ja liiva prognoosvarusid arvutada lähtuvalt etteantud tingimustest ei olnud võimalik. Uuritud ala ei ole perspektiivne edasisteks liiva uuringuteks.

Suhtluskeel

Eesti, inglise