Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Veeseire, pinnavee, heitvee ja põhjavee ana­lüüsid.

Kontaktisik

Enn Loigu

Suhtluskeel

Eesti, inglise