Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

• gaasi koostise määramine: C6+, metaan, etaan, propaan, i-butaan, n-butaan, i-pentaan, n-pentaan, etüleen, propüleen, propadieen, atsetüleen, trans-2-buteen, 1-buteen, 2-metüülpropeen, cis-2-buteen, 1,3-butadieen, metüülatsetüleen , trans-2-penteen, 2-metüül-2-buteen, 1-penteen, cis-2-penteen, vesinik, süsinikdioksiid, vesiniksulfiid, karbonüülsulfiid, süsinikoksiid • gaasi tiheduse, molaarmassi, ülemise ja alumise põlemissoojuse määramine

Teenuse veebileht

http://www.pkk.ee

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Olga Pihl, +37 2524 7372, olga.pihl@ttu.ee Teenust pakub Põlevkivi Kompetentsikeskus, www.pkk.ee