Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Robotiseeritavuse analüüsi aluseks on protsess ja protseduurid, mida kasutatakse kasutajate vajadustele vastava efektiivsusega robotsüsteemi määratlemiseks. Robotiseeritavuse määramine ettevõttes on üks olulisemaid küsimusi enne tööstusroboti valimist ja robottootmisraku planeerimist konkreetsete toodete, tooteperekondade valmistamiseks. Tööstusroboteid saaks teatud tootmisprotsesside jaoks tõhusamalt kasutada. Tulemus põhineb mitmekriteeriumiliste otsuste tegemise algoritmil. Ettevõtte põhieesmärkidest lähtudes tuuakse välja põhilised otsustuskriteeriumid, mis on jaotatud kolme rühma. Sobivuse analüüsiks kogutakse teavet praktilistest rakendustest (töötatakse välja spetsiaalne andmemudel) ja analüüsitakse erinevaid andmeid.

Kontaktisik

Tauno Otto

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Teenust osutatakse nutika tootmise tuumiktaristu raames koostöös IMECC OÜ-ga