Tallinna Tehnikaülikool

Tehnoloogia valitsemine
ja digitaalsed muutused

Vaata lähemalt

Tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste õppekava keskendub tehnoloogilis- majandusliku arengu ja digitaliseerimise peamistele võtmeküsimustele:

 • Kuidas tagada, et tehnoloogilised muutused, sh digitaliseerimine, panustavad senisest rohkem globaalselt jätkusuutlikkusse arengusse nii sotsiaalselt, majanduslikult kui ka keskkonna-alaselt? Vaata meie õppejõu, ühe maailma juhtiva majandusajaloolase, Erik S. Reinert’i TEDx videot.
 • Milline on riigi roll tehnoloogilises arengus ehk kuidas saab riik kõige paremini toetada innovaatorite ja ettevõtjate katseid muuta maailma või olla ise tehnoloogilise arengu eestvedajaks? Loe meie õppejõu, tehnoloogilis-majanduslike paradigmade teooria autori, Carlota Perez’i intervjuud ajakirjale Forbes.

Oluline info

Õppekava

Õppekorraldus

Eriala sisu

Tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste õppekava on ülesse ehitatud selliselt, et:

 • esimesel semestril tutvustavad TalTechi tunnustatuimad sotsiaal- ja majandusteadlased - Erik S. Reinert, Carlota Perez, Jan A. Kregel, Wolfgang Drechsler - Sulle tehnoloogilise arengu ja innovatsioon olulisemaid kontseptsioone: tehnoloogilis- majanduslikud paradigmad, innovatsioonisüsteemid, e-valitsemine ja digitaliseerimine jms
 • teisel semestril saad spetsialiseeruda tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika praktilisematele küsimustele: kuidas riik saab innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut soodustada, milliseid oskusi ja teadmisi on selleks vaja ning kuidas peavad avaliku sektori organisatsioonid neid arendama?
 • teisel õppeaastal võid minna välismaale praktikale või õppima - Nurkse instituudil on läbi Erasmus+ programmi ja Europan Inter-University Association on Society Science and Technology (ESST) koostöölepingud kümnete Euroopa tippülikoolidega.
 • praktikaga tehtava konsultatsiooniprojekti (Consulting Lab) ja lõputöö kaudu töötad välja lahendusi tehnoloogilis-majandusliku arengu peamistele võtmeküsimustele

Nurkse instituudi õppetöö toimub Tallinnas ja tööpäevade õhtutel, mis võimaldab meil õpetöösse kaasata valdkonna praktikuid oma kogemusi tutvustama ja tudengitega Eesti tuleviku üle arutlema. NB: Õpe toimub inglise keeles.

TUTVU TEHNOLOOGIA VALITSEMISE JA DIGITAALSETE MUUTUSTE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Majandusteaduskonna tudengid

Miks õppida Tehnoloogia valitsemist ja digitaalseid muutusi just TalTechis?

 • Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut on suurte küsimuste üle arutlemiseks ja lahenduste otsimiseks parim koht Eestis.
 • Loenguid annavad mitmed välisprofessorid ning kohalikud tippteadlased. Nurkse Instituudis töötab neli Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv, Ringa Raudla.
 • Oleme Eesti ja Läänemere regiooni juhtiv teaduskeskus innovatsiooni ja digitaalsete muutuste võtmeküsimustes. Nurkse instituudis viiakse läbi mitmesuguseid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagab, et meie õppetöö on klassikalistest õpikuteadmistest aastaid ees ja palju praktilisem. Vaata täpsemalt: cosmolocalism.eu, toop.eu, digigovlab.ee, finesttwins.eu, sohjoabaltic.eu, centrinno.eu.
 • Tudengina õpid ühes Eesti rahvusvahelisemas õppekeskkonnas – lisaks välistudengitele on Nurkse instituudis tööl teadlasi ligi 10 rahvusest. Samuti on sul võimalik õppida kümnetes Euroopa juhtivates ülikoolides.
Vaata õppekava tutvustavat webinari

Tulevik

Vajadus professionaalsete innovatsiooni ja muutuste eestvedajate ja juhtide järele on tulevikus ainult kasvamas:

 1. tehnoloogiline areng teeb muutuste tsüklid ühiskonnas üha kiiremaks ja meie ette tõusevad pidevalt uued keerukad väljakutsed;
 2. Eestil on üha suurem ambitsioon olla digitaliseerimise ja avaliku sektori innovatsiooni valdkonnas üks üleilmseid suunanäitajaid, mis loob pideva nõudluse innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut mõistvate ekspertide järele;
 3. üleilmsed suured väljakutsed - kliimasoojenemine, migratsioon jms - on muutumas üha keerulisemaks ja neile lahenduste leidmine vajab ühe rohkem nutikust ja initsiatiivikust.

Laia kasutusalaga teadmised majandusest, tehnoloogiast, innovatsioonist ja valitsemisest annavad võimaluse teha karjääri nii äri-, avalikus kui ka kolmandas sektoris, samuti rahvusvahelistes organisatsioonides.

KES SAAB SINUST PÄRAST LÕPETAMIST?

Vilistlasi leiabki nii Eestist kui piiri tagant, nii avalikust kui ka erasektorist – äriteenuste, panganduse, iduettevõtluse, infotehnoloogia valdkonnast jm. Samuti vabasektorist, näiteks poliitikaanalüüsi keskustest. Lõpetajate valikud näitavad ka väga häid võimalusi jätkata õpinguid doktoriõppes – 57 vilistlasest 13 on Taltechis või mujal ülikoolides doktorandid või juba doktorikraadiga.

Vilistlased töötavad näiteks:

 • Jorund Holterud Aarsnes (Norra) – krediidianalüütik, Apollo Global Management LLC
 • Pil Berner Strandgaard (Taani) – projektijuht poliitikaanalüüsi keskuses Cevea
 • Johannes Schmidt (Saksamaa) – juht, EY Innovalue Management Advisors GmbH
 • Caetano Penna (Brasiilia) – abiprofessor Rio de Janeiro Föderaalses Ülikoolis
 • Matouš Kostlivy (Tšehhi) – spetsialist Valeo teadus- ja arenduskeskuses
 • Piret Tõnurist – innovatsioonispetsialist OECD-s
 • Merilin Truuväärt – nõunik Riigikantselei Strateegiabüroos
 • Jaanus Müür – projektijuht Tallinna Ettevõtlusametis
 • Priit Lumi – ärijuht Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses

The inter-disciplinary Technology Governance programme at Tallinn University of Technology is taught by some of the world's leading scholars in the field, attended by a dynamic international student body, and conducted at one of the most exciting cities in the world at this time. There is certainly no other university in the world that could offer a world-class Technology Governance programme than TalTech.

Bonn Juego (Philippines)

Studying at TalTech has given me the chance to express all my potential and this is very important. I can develop new fields from a different point of views and you can learn something new for your career every day. The professors are always helpful and ready for further explanations. Moreover, Tallinn is a very sparkling city and it's the perfect environment to develop your skills and knowledge. TalTech gives you the chance to be very close to the best companies settled in Tallinn, which usually offer very interesting job opportunities.

Caetano Penna (Brazil)

…that feeling when you get to study 10 classes in a semester at no extra cost because you love learning, time to learn two, possibly three, foreign languages because the people and countries around you…just a couple of hours away are totally different.
…to eat healthier because it's cheaper and easier to buy and find fresh foods than fast food, to ride free transit, to hack every weekend, to utilize an innovative (actually) international banking system that makes sense, to learn from a professor who wrote a book you read and were inspired by years ago and seeing that they respect you too, to say what you want because political correctness isn't a thing and it's primarily seen as an invitation for deeper introspection…


Lequanne Collins-Bacchus (Canada)

For my master thesis, I agreed on with my supervisor that I should conduct in-depth interviews with experts of Germany‘s digital government innovation landscape. That was not only incredibly helpful in finding detailed answers for my research questions, but even more, has proved to be the door opener for my career entry. How come?

For each interview request, I described my research intention and study background. Additionally, I attached a current CV, so the experts could get to know me a bit more before an interview. Eventually, one of the interviewees checked my CV and asked me to join a relatively new research institute which aims at modernizing the German public sector. He connected me to the managing director whom I met and gave me a job offer the same day. I had managed to find a job, even before graduating without an application. Moreover, it was very helpful because I was allowed to rehearse my defence speech and discuss my main findings before the official defence.

My advice is to actively engage with people throughout your studies (courses, internship, thesis). When you are passionate about what you do, it shouldn’t come unnoticed!


Philipp Kuscher (Germany) 

Kas sobib mulle?

 • Soovid omada n-ö suurt pilti riigi ja majanduse toimimisest ning mõista paremini komplekssete ühiskondlike probleemide olemust ja võimalusi nende lahendamiseks;
 • Sind huvitavad tehnoloogilise ja sotsiaalse innovatsiooni arengud, sh nende kriitika, ning erinevate osapoolte (ettevõtjad, valitsused ja ennekõike inimesed) roll innovatsiooni suunamisel jätkusuutlikuma tuleviku poole;
 • Oled huvitatud tehnoloogilistest võimalustest avaliku sektori moderniseerimiseks, sh poliitikate kujundamisel ja elluviimisel;
 • Soovid olla valdkonna asjatundja ja ekspert, keda iseloomustab väga hea analüüsioskus (sh uute keerukate väljakutsete puhul), erinevate argumentide kaalumise võime ja oskus oma eelistusi veenvalt põhjendada;
 • Oled huvitatud pigem interaktiivsest ja probleemipõhisest õppest rahvusvahelises keskkonnas.

Sisseastumine

 • Konkursi tingimus: kõrgharidus
 • Kandideerimise nõuded:  CV, motivatsioonikiri, vestlus
 • Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt
 • Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10
 • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Kandideeri Saisis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

Vastab vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele.

Vastuvõtu peaspetsialist Anne Urbla

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Õppekonsultant

Vastab õppetööd puudutavatele küsimustele.

Tiina Parve
620 2647
tiina.parve@taltech.ee

Programmijuht

Vastab õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt.

Egert Juuse

Egert Juuse
620 2657
egert.juuse@taltech.ee