Tallinna Tehnikaülikool

Projekt "Tuleviku loojad"

"Tuleviku Loojad" on kooliõpilaste ja ettevõtete jätkusuutlike lahenduste projekt, kus osalevad tööstuseettevõtted, erialaliidud ja üldhariduskoolid üle Eesti eesmärgiga leida innovaatilisi säästvaid lahendusi tööstusettevõtetele.

Projekti eesmärgiks on põhikooli õpilastele seose loomine reaalainete teadmiste ning ettevõtluspädevuse omandamise ja tuleviku töökohtade vahel. Noored saavad oma piirkonnas tutvuda tööstusettevõttega ning sellele tööstusettevõttele pakkuda kestlikku tulevikulahendust vabalt valitud (või ettevõtte poolt suunatud) valdkonnas.

10 kooli üle Eesti moodustavad 13-14-aastastest (7.-8. klasside) õpilastest kooliaasta alguses meeskonnad, kes asuvad ettevõtete etteantavat reaalelu probleemi lahendama. Projekt lõppeb innovaatiliste lahenduste võistlusega, kus valitakse välja parimad ja nutikamad lahendused. Samaaegselt toimub ka Soomes sealsete erialaliitude ja üldhariduskoolide projekt sama sisu, sihtrühma ja eesmärgiga.

"Tuleviku Loojad" tulemusena on tööstusettevõtete ja kooli koostööna valminud kümme võimalikku nutikat tehnoloogilist lahendust. Võistlusel välja valitud 5 parimat lahendust saavad rahvusvahelisse lõpuvooru "FINEST Industry Competition" võistlema koos Soome õpilastega.


"Tuleviku Loojad" is a project of sustainable solutions for school students and companies, in which industrial companies, professional associations and general education schools from all over Estonia participate with the aim of finding innovative sustainable solutions for industrial companies.

The goal of the project is to create a connection between the knowledge of real subjects and the acquisition of entrepreneurial competence and future jobs for elementary school students. Young people can get to know an industrial company in their area and offer this industrial company a sustainable solution for the future in a field of their choice (or directed by the company).

At the beginning of the school year, 13-14-year-old students (grades 7-8) form teams in 10 schools across Estonia to solve real-life problems given by companies. The project ends with a competition of innovative solutions, where the best and smartest solutions are selected. At the same time, a project of the professional associations and general education schools there is also taking place in Finland with the same content, target group and purpose.

As a result of "Tuleviku Loojad", ten possible smart technological solutions have been completed in cooperation between industrial companies and the school. The 5 best solutions selected in the competition can compete in the international final round "FINEST Industry Competition" together with Finnish students.

ETAG logo lilla
Projekti "Tuleviku Loojad" aastal 2024 toetab Eesti Teadusagentuur.

Prügiretseptid

Prügiretseptid on praktiliste loovtööde võistlus, mis on suunatud Eesti üldhariduskoolide 5. – 9. klasside õpilastele.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt läbi viidava loov-praktilise võistluspäeva käigus saavad osalised teadmisi kliimaprobleemidest ja materjalijäätmetest. Ühtlasi ka praktiliselt proovida, kuidas on võimalik erinevaid jäätmeid (taas)kasutada.  Võistlus toimus Tehnikaülikoolis ja projekti viisid läbi Tallinna Tehnikaülikooli Materjali- ja keskkonnateaduse instituudi ja tehnoloogiakooli töötajad.

Prügiretseptid alusteema on materjalid – fookuses on kolm suurt materjalirühma: puit, tekstiil ning plast. Õpilaste ülesandeks võistluspäeval on otsida uusi viise ja lahendusi materjalide taaskasutuseks. Puidust, plastist ja tekstiilist materjalid, millest noored oma loovtöid valmistama hakkavad, on eelnevalt valmis kogutud ning õpilaste käsutuses on nii olmejäätmeid kui tööstuslikke jäätmeid. 

Prügiretseptid on võistlus, kus tegutsetakse 4-liikmelistes võistkondades ning silmapaistvate tööde autoritele jagatakse välja auhinnad. Valminud prügiretseptidest koostati omalaadne retseptiraamat, kus on sees kõik võistluspäeva jooksul valminud tööd. Valminud retseptiraamatut jagame kõikidele koolidele, kes seda endale soovivad.

„Prügiretseptid 2023“ digiraamatu leiab siit

ETAG logo lilla
Prügiretseptide projekti aastatel 2022 ja 2023 toetab Eesti Teadusagentuur.

Valik materjalijääke, millest õpilased tooteid valmistasid – need ongi prügiretseptide toorained/koostisosad

Toimunud üritused

17. oktoobril leidis Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas aset järjekordne loovtööde võistlus "Prügiretseptid 2023", kus osales kokku 61 õpilast kolmeteistkümnest erinevast koolist. Osalenud õpilased olid 5. - 9. klassidest ning neil kõigil oli kaasas õpetaja/juhendaja.

Päeva esimeses kolmandikus osalesid õpilased erinevate materjaliliikide teemalisel loengul, mille viisid läbi Tallinna Tehnikaülikooli materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi lektorid: Tiia Plamus (tekstiilid), Silvi Treial (puit) ning Natalja Savest (plastid). Pärast loengut algas päeva praktiline osa kus õpilastele tutvustati erinevate materjalide jääke, mille korraldajad nende jaoks kokku olid varunud. Neile anti ülesandeks koos juhendajate abiga luua jääkidest toode või prototüüp, mis vastaks ühele etteantud teemale/küsimusele. Valida oli nelja teema vahel.

 1. Mõni lauamäng või muu asi ajaviitmiseks, mida saab kasutada ilma nutiseadmeta
 2. Abivahend õpetajale
 3. Muusikariist
 4. Hädaolukordades kasutatav abivahend, mis aitab inimest nt. sõjas või metsas

Osalejad panid oma ideed paberile ning alustasid seejärel prototüübi ehitamist. Õpilastel oli kasutada hulk tekstiili-, puidu- ja plastikujääke, mis pärinesid nii tootmisest kui olmeprügist. Valmistamisel said nad kasutada erinevaid vahendeid ja tööriistu, mille hulgas olid näiteks: õmblusmasin, liimipüstolid, klambrilööjad, naelad, haamrid, saepingid, puurid, kleeplindid ning erinevat sorti liimid. Päeva jooksul juhendasid õpilasi Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi spetsialistid: Tiia Plamus, Erki Kärber, Laura Kuningas ja Katre Worth. Töökodades aitasid õpilastel erinevaid masinaid kasutada Priit Peterson ja Indrek Karo, kes on tehnoloogiakooli töötubade juhendajad. Õpilaste tööd valmisid mõne tunni jooksul ning järgmine voor oli tööde tutvustamine. Kõik meeskonnad tutvustasid oma töid üksteisele ning žüriile.

Prügiretseptide võistlusel osalesid sel aastal õpilased järgmistest koolidest:

 • Väike Maarja Gümnaasium
 • Vändra Gümnaasium
 • Pärnu Vanalinna Põhikool
 • Osula Põhikool
 • Tallinna Tehnikagümnaasium 
 • Järva-Jaani Gümnaasium
 • Kuressaare Nooruse Kool
 • Holstre Kool
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium
 • Järvakandi Kool
 • Tartu Tamme Kool
 • Kullamaa Keskkool
 • Kanepi gümnaasium

Peaauhinnad jagati järgmistele koolidele ja töödele:

 • Tallinna Tehnikagümnaasiumi töö Viske trips-traps-trull – kõige originaalsem lahendus.
 • Holstre Kooli töö Viska ja arvuta – kõige ilusam lahendus.
 • Järva-Jaani Gümnaasium Mini koss – kõige parem tehniline lahendus.

Publiku lemmiku auhinna pälvis Tartu Tamme Kool Mängulaud koos nuppudega ja Kaitsevest.

Taaskasutatud materjalidele trükitakse ning digitaalselt luuakse raamat "Prügiretseptid 2023", mis valmib oktoobris toimunud ürituse põhjal. Seda levitatakse võimalikult paljudes Eestimaa koolides, et õpetajad saaksid seda kasutada. Levitamise eesmärk on tõsta laiemalt õpilaste teadlikkust materjalijääkide probleemist.

18. oktoobril 2022 leidis Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas aset loovtööde võistlus "Prügiretseptid 2022", kus osales kokku 48 õpilast kümnest erinevast koolist. Osalenud õpilased olid 5. - 9. klassidest ning neil kõigil oli kaasas õpetaja/juhendaja.

Päeva esimeses kolmandikus osalesid õpilased erinevate materjaliliikide teemalisel loengul, mille viisid läbi Tallinna Tehnikaülikooli materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi lektorid: Tiia Plamus (tekstiilid), Silvi Treial (puit) ning Andres Krumme (plastid). Pärast loengut algas päeva praktiline osa kus õpilastele tutvustati erinevate materjalide jääke, mille korraldajad nende jaoks kokku olid varunud. Neile anti ülesandeks koos juhendajate abiga luua jääkidest toode või prototüüp, mis vastaks ühele etteantud teemale/küsimusele. Valida oli kolme teema vahel.

 1. Asi, mida saab kasutada aias
 2. Asi, mida saab kasutada köögis
 3. Asi, mis sobib hästi kasutamiseks vanaisale või vanaemale

Osalejad panid oma ideed paberile ning alustasid seejärel prototüübi ehitamist. Õpilastel oli kasutada hulk tekstiili-, puidu- ja plastikujääke, mis pärinesid nii tootmisest kui olmeprügist. Valmistamisel said nad kasutada erinevaid vahendeid ja tööriistu, mille hulgas olid näiteks: õmblusmasin, liimipüstolid, klambrilööjad, naelad, haamrid, saepingid, puurid, kleeplindid ning erinevat sorti liimid. Päeva jooksul juhendasid õpilasi Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi spetsialistid. Töökodades aitasid õpilastel erinevaid masinaid kasutada tehnoloogiakooli töötubade juhendajad. Õpilaste tööd valmisid mõne tunni jooksul ning järgmine voor oli tööde tutvustamine. Kõik meeskonnad tutvustasid oma töid üksteisele ning žüriile.

Prügiretseptide võistlusel osalesid sel aastal õpilased järgmistest koolidest:

 • Rakvere Reaalgümnaasium
 • Põlva Kool
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasium
 • Noarootsi Kool
 • Viimsi Kool
 • Uhtna Põhikool
 • Kuressaare Nooruse Kool
 • Lähte Ühisgümnaasium
 • Kohila Gümnaasium
 • Käina Kool

Auhinnad jagati järgmistele koolidele ja töödele:

 • Uhtna Põhikooli töö Aiariistade kott/põlvekaitse – kõige originaalsem lahendus
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi töö Maitsetaimede trepp – kõige ilusam lahendus.
 • Viimsi Kooli töö Puuviljade korjaja ja korv – kõige parem tehniline lahendus.

Publiku lemmiku auhinna pälvis Viimsi Kool Puuviljade korjaja ja korvi eest.

Lisaks andis eriauhinna välja ka Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, kelle auhind läks Lähte Ühisgümnaasiumi võistkonnale töö eest Väärikate hoidja.

Taaskasutatud materjalidele trüki ning loodi digitaalselt raamat "Prügiretseptid 2022", mis valmis oktoobris toimunud ürituse põhjal. Seda levitatakse võimalikult paljudes Eestimaa koolides, et õpetajad saaksid seda kasutada. Levitamise eesmärk on tõsta laiemalt õpilaste teadlikkust materjalijääkide probleemist.

Kontakt