Tallinna Tehnikaülikool

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) rakenduste arendamine on suure hoo sisse saanud just viimastel aastatel. Asjade internet, küberfüüsikalised süsteemid ning pilve- ja tarkvaratehnoloogiad on loonud täiesti uusi võimalusi alates iseliikuvatest sõidukitest kuni tööstusrobotiteni.

Seetõttu on oluliselt kasvanud nõudlus telemaatika ja automaatika inseneride järele, kes suudavad välja töötada ja rakendada nii tööstuslikku tarkvara ja juhtimissüsteeme kui ka arukaid süsteeme. See on valdkond, mida iseloomustavad innovaatilisus ja kiire arengutempo. Kui tuled õppima telemaatikat ja arukaid süsteeme, garanteerid endale põneva ning võimalusterohke tuleviku!

Oluline info

Õppekava

Õppe tase: rakenduskõrgharidusõpe

Õppe kestus: 3,5 aastat

Teaduskond: Inseneriteaduskond

Õppekava: 210 EAP (vaata õppekava)

Õppekorraldus

Keel ja vorm: eesti keeles, Tartus õppides päevaõpe, Kohtla-Järvel päeva- ja sessioonõpe

Koormus: nominaalkoormusega tasuta, osakoormusega tasuline

Vastuvõtt: 1. jaanuar - 6. juuli (kl 12.00) avalduste esitamine SAISis, 28. juuni - 6. juuli (kl 12.00) avalduste esitamine kohapeal

Peaerialad

 • Telemaatika tarkvara (Virumaa)

 • Küberfüüsikalised süsteemid (Tartu)

Eriala sisu

Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava ühendab telemaatika (andmeedastus, side, sh mobiilside-, juhtmevabad jm arvutivõrgud),  tarkvara (sh tööstusliku) programmeerimise, automaatika ja küberfüüsikaliste süsteemide valdkonnad.

Õppimise käigus saad selgeks arukate süsteemide ülesehituse, programmeerimise ja säästvate tehnoloogiate arendamise. Nende teadmiste põhjalt õpid looma nutikaid IKT-lahendusi.

Üksikasjaliku ülevaate saad ka andmesidevõrkudest ja turvasüsteemidest. Möödapääsmatud on teadmised robootikast, mehaanikast ja elektroonikast ning ka sellest, kuidas seadmeid ja erinevaid süsteeme omavahel suhtlema panna.

Õppeainetes keskendud praktilistele näidetele, teed mitmeid rakenduslikke projekte ning harjutad meeskonnatööd. Samuti läbid tööpraktika, millest saadud kogemused annavad sulle tulevikus tubli konkurentsieelise.

Kui baasteadmised selged, saad valida kahe spetsialiseerumissuuna vahel. Õppeaeg on 3,5 aastat ning lõpetades antakse sulle rakenduskõrghariduse diplom. Telemaatika tarkvara õpe toimub Virumaa kolledžis, küberfüüsikaliste süsteemide õpe Tartu kolledžis.

Telemaatika tarkvara peaeriala:

Telemaatika tarkvara peaerialal õpid tundma programmeerimiskeeli ja –tehnoloogiaid, mida kasutatakse arukate süsteemide loomisel, saad põhjaliku ülevaate kontrollerite programmeerimisest ning tutvud automaatsete juhtimissüsteemidega laiemalt. Omandad professionaalsed võtted tööks telemaatika ning tööstusliku tarkvaraga.

Küberfüüsikaliste süsteemide peaeriala:

Küberfüüsikaliste süsteemide peaerialal saad selgeks arukate süsteemide ülesehituse, säästvate tehnoloogiate arendamise ja programmeerimise. Oskad töötada suurte andmemahtudega ning omandad teadmised sellest, kuidas panna seadmed ja erinevad süsteemid (nii tehis- kui ka looduslikud) omavahel edukalt toimima.

Tulevase spetsialistina:

 • oskad kasutada kaasaegseid programmeerimiskeeli ja -tehnoloogiaid erinevat tüüpi rakenduste loomiseks ja arendamiseks;
 • tunned andmete edastamise tehnoloogiaid, arvutivõrke ja oskad neid turvalisuse printsiipe arvestades administreerida;
 • oskad hallata, analüüsida, kavandada ja realiseerida küberfüüsikalisi süsteeme erinevates rakendusvaldkondades;
 • omad lisaks süsteemset ülevaadet loodus-, täppis-, sotsiaal- ja majandusteaduste ning tehnikateaduste alustest;
 • oskad töötada meeskonnas erinevate valdkondade spetsialistidega.

TUTVU TELEMAATIKA JA ARUKATE SÜSTEEMIDE ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

telemaatika

MIKS ÕPPIDA TELEMAATIKAT JA ARUKAID SÜSTEEME JUST TALTECHIS?

Telemaatika ja arukad süsteemid on täiesti ainulaadne eriala, mida mujal Eestis ega Põhjamaades ei õpetata. Vaatamata nii valdkonna kui õppekava noorusele, peituvad just siin lahendused mitmetele tänastele ja lähituleviku probleemidele.

Külasta Virumaa kolledži Facebooki

Külasta Tartu kolledži Facebooki

Tulevik

Küberfüüsikalised ja arukad süsteemid juhatavad sisse uut ajastut meditsiinitehnoloogias, kodutehnikas, tootmisliinidel ning ka sõiduvahendite funktsionaalsuses ja turvalisuses. IT ja füüsilise maailma sidumise oskused on siiski veel üsna lapsekingades ja valdkonna arengupotentsiaal on tohutu.

Arvestades arukate süsteemide olulisust ja kasvavat rolli paljudel tähtsatel elualadel, on nii Eestis kui mujal maailmas järsult suurenenud vajadus vastavate spetsialistide järele, kellel on lisaks praktilistele oskustele ka visionäärlik mõtlemine.

Kelleks saab telemaatika ja arukate süsteemide lõpetaja?

 • IoT insener või IoT spetsialist, kes arendab asjade internetti tehnoloogiaettevõtetes.
 • Andmeinsener (data engineer), kes vastutab andmeinfrastruktuuri, kaevandamise, säilitamise, töötlemise eest.
 • Tarkvaraarendaja töö on tarkvara, IT-lahendusi ja –tooteid luua. Vastavalt loodava tarkvara tüübile või osale võib see olla veebiarendaja (veebilehe tarkvara või teenuste loomine) või (mobiil)seadmete arendaja (erinevate mobiilseadmete, tahvelarvutite, nutitelefonide, IoT seadmete jaoks tarkvara loomine) töö.
 • Infosüsteemi projekteerija, infosüsteemi haldur tegeleb infosüsteemide analüüsi, disaini, arenduse ja haldusega, sh andmebaasidega.
 • Arvutivõrgu ja operatsioonisüsteemi administraator, kes tegeleb arvutivõrgu, serverite projekteerimise, paigaldamise, hooldamise ja kaitsega, hoolitseb arvutivõrkude ja infosüsteemide turvalisuse eest.

Kas sobib mulle?

Sinu edaspidine töö saab olema reaalse, virtuaalse ja IT-maailma kokkusidumine. Seega võiksid juba täna tunda huvi nii tehnikat kui ühiskonda puudutavate ja ühendavate teemade vastu.

Kindlasti tuleb sulle kasuks loogiline mõtlemine, analüüsivõime, hea detailitaju ning uudishimulikkus. Oled oma südames visionäär ja leiutaja, kelle jaoks ei ole miski võimatu!

Sisseastumine

Konkursi tingimused

 1. lõputunnistuse keskmine hinne või laia matemaatika/ enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam/ TalTech matemaatika katse
 2. vestlus

Lävend

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti.

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Žanna Gratšjova (Virumaa)
336 3930
zanna.gratsjova@taltech.ee

Aime Ruus (Tartu)
620 4805
aime.ruus@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

Olga Jurkevitš (Virumaa)
339 3935
olga.jurkevits@taltech.ee

Katrin Kruut (Virumaa)
336 3933
katrin.kruut@taltech.ee

Kaie Lehtme (Tartu)
620 4804
kaie.lehtme@taltech.ee