Tallinna Tehnikaülikool

Doktorandid

 1. Aamir Latif - "pealkiri"
  Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Yannick Le Moullec
 2. Anar Abdullayev - "Elektrilise impedantsi spektroskoopia lahenduste uurimine ja rakendamine"
  Juhendaja: Olev Märtens ; kaasjuhendaja: Margus Metshein
 3. Anum Umer - "Uued meetodid 6G hüpersidusa raadioside, seire, arvutuste ja positsioneerimise jaoks"
  Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Ivo Müürsepp
 4. Aleksei Fjodorov - "Distributed Mobile Edge Computing and Integration with 5G Core Network”
  Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Alar Kuusik ; Sander Ulp
 5. Fariha Afrin - "Fluorestsentsi ja morfoloogia tuvastamise andurid, algoritmid ja platvormid voolutsütomeetria rakendustes"
  Juhendaja: Yannick Le Moullec ; kaasjuhendaja: Tamás Pardy
 6. Jakob Rostovski - "Abistav kontekstitundlik ennetav funktsionaalne elektrilise stimulatsiooni süsteem"
  Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Alar Kuusik
 7. Kanwal Ashraf - "Uudsete hoolduspunkti analüütiliste seadmete raadioside ja võrguühendus"
  Juhendaja: Yannick Le Moullec ; kaasjuhendaja: Tamás Pardy
 8. Nafisat Gyimah - "Kiire piiskade mikrofluidiline kapseldamine ja sorteerimine"
  Juhendaja: Tamás Pardy ; kaasjuhendaja: Ott Scheler
 9. Rauno Jõemaa - "Skaleeritava nutika pinna arendus neuromorfsetele rakendustele"
  Juhendaja: Tamás Pardy ; kaasjuhendaja: Toomas Rang
 10. Udayan Sunil Patankar - "Laia keelutsooniga pooljuhtide heterostruktuuridel põhinevate sensorite arendus"
  Juhendaja: Ants Koel ; kaasjuhendaja Tamás Pardy

Kaitstud doktoritööd

Marika Kulmar - "Raadiojuurdepääsu võrguviilu alamviilutamine suletud juhtimisahelas"
Juhendajad: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Ivo Müürsepp, Sven Pärand

Hip Kõiv - "Süsinikmaterjalil põhinevate kuivkontakt-elektroodide arendus ja analüüs bioimpedantsi mõõtmiseks"
Juhendaja: Mart Min ; kaasjuhendajad: Raul Land ; Indrek Must

Taavi Laadung - "Aktiiv-passiivne kauguste mõõtmise protokoll positsioneerimissüsteemidele "
Juhendajad: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Yannick Le Moullec, Sander Ulp

Kaiser Pärnamets - "Optilised tuvastusmeetodid tilkade mikrofluidiliste rakenduste jaoks"
Juhendaja: Ants Koel ; kaasjuhendaja: Tamás Pardy

Eiko Priidel - " Koe seisundi muutuste detekteerimine elektromagneetilise vastastikmōju abil"
Juhendaja: Mart Min ; kaasjuhendaja: Jaan Ojarand

Collins Burton Mwakwata - "Raadioressursside planeerimine massiivse masin-masin tüüpi kommunikatsiooni korral"
Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Yannick Le Moullec

Ali Masood - "Seadmetevahelise sidesüsteemi rakendamine ja demonstreerimine hädaolukorra ja kriitiliste juhtumite jaoks"
Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam ; kaasjuhendaja: Yannick Le Moullec

Sikandar Muhammad Zulqarnain Khan - "Kitsaribaline asjade internet (NB-IoT): raadiovõrgu katvusest seadme energiatarbe modelleerimise ja energiasäästliku rakenduseni"
Juhendaja: Yannick Le Moullec ; kaasjuhendaja: Muhammad Mahtab Alam

Mehadi Hasan Ziko - " Metallkontakti ja ränikarbiidi vahelise liidespinna karakteriseerimine"
Juhendaja: Ants Koel; kaasjuhendaja: Tamás Pardy

Robin Benjamin Ehrminger - "Elektrilise impedantsi spektroskoopial ja täieliku sisepeegelduse fluorestsentsmikroskoopial põhinevad biotundlikud süsteemid"
Juhendaja: Mart Min ; kaasjuhendajad: Ago Rinken ; Sergei Kopanchuk

Ksenija Pesti - "Arteriaalse verepulsatsiooni modelleerimine ja simuleerimine bioimpedantsi kaudu"
Juhendaja: Mart Min ; kaasjuhendaja: Margus Metshein

Muhammad Haroon Rashid - "Uudsete valguspingeliste materjalide ja seadiste karakteriseerimine"
Juhendaja: Ants Koel ; kaasjuhendaja: Toomas Rang

Rida Khan - "Kehal kantavate seadmete juhtmevabad võrgud – süsteemitasemel optimiseerimine"
Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam

Egon Astra "Edastusfiibri mittelineaarsete mõjutuste vähendamine optilistes sidesüsteemides faasitundlike parameetriliste võimendite abil"
Juhendaja: Peter Avo Andrekson ;  kaasjuhendaja: Toomas Ruuben

Sander Ulp "Õppimisalgoritmid hajutatud võrkude tarbeks – juhtsõlme hajus valimine"
Juhendaja: Muhammad Mahtab Alam, kaasjuhendaja: Yannick Le Moullec

Maksim Butsenko "Signaali parameetrite hindamine kasutades hajusat taastamist laiaribaliste sõnastikega"
Juhendaja: Olev Märtens, kaasjuhendaja: Yannick Le Moullec

Margus Metshein "Kehal kantavad vahendid kardiorespiratoorse aktiivsuse jälgimiseks"
Juhendaja: Paul Annus, kaasjuhendajad:Mart Min, Alvo Aabloo

Ahti Ainomäe "Hajutatud signaalitöötlus kognitiivse raadio võrgus"
Juhendaja: Tõnu Trump, kaasjuhendajad:Mats Bengtsson, Yannick Le Moullec

Faisal Ahmed "Katkendliku toitega traadita sensorsõlmede energiakorje tulemuse lineaarne ennustus, modelleerimine ja rakendused"
Juhendaja: Yannick Le Moullec, kaasjuhendajad:Paul Annus, Gert Tamberg

Anindya Gupta "Objektide klassifitseerimine ja müratustamine TEM ja KT kujutistelt sügavate närvivõrkude abil" 
Juhendaja: Olev Märtens, kaasjuhendajad: Yannick Le Moullec, Ida-Maria Sintorn

Marek Rist "Dünaamiliste biosüsteemide impedantsspektroskoopia seadmete disaini printsiibid"
Juhendaja: Mart Min, kaasjuhendaja: Olfa Kanoun

Tamás Pardy "Mikrosoojendamine molekulaardiagnostika seadistes"
Juhendaja: Toomas Rang, kaasjuhendajad:Indrek Tulp, Ants Koel

Alina Gavrijaševa "Mündi valideerimine elektromagnetiliste, akustiliste ja visuaalsete tunnuste järgi"
Juhendaja: Olev Märtens, kaasjuhendaja: Raul Land

Yar Muhammad "Parameetriline raamistik bioelektriliste signaalide modelleerimiseks"
Juhendaja: Toomas Rang, kaasjuhendajad: Paul Annus, Yannick Le Moullec

Ago Mölder "Pilditöötluse lahendused täpsetele tee profiil mõõtesüsteemidele"
Juhendaja: Olev Märtens

Natalja Sleptšuk "Difusioonkeevitusega valmistatud metalli ja ränikarbiidi vahelise üleminekuala vahekihi uurimine"
Juhendaja: Toomas Rang, kaasjuhendaja: Oleg Korolkov

Sergei Strik "Mobiilsete seadmete aku laadimine ja rikkalike omadustega akulaadija integraalskeem"
Juhendaja: Toomas Rang, kaasjuhendaja: Vladislav Potanin

Argo Kasemaa "Bioimpedantsi mõõteseadme analoogosa komponendid: vooluallika disain ja realisatsioon"
Juhendaja: Toomas Rang, kaasjuhendaja: Paul Annus

Andrei Pokatilov "Pinge mõõtühiku riigietaloni arendamine Zener tüüpi etalonpingeallikate baasil"
Juhendaja: Toomas Rang

Rauno Gordon "Südame dünaamika ja südamesisese bioimpedantsi modelleerimine"
Juhendaja Mart Min, kaasjuhendaja Toomas Parve

Viktor Voitovitš "GaAs kõrgepingeliste struktuuride valmistamise tehnoloogia vedelepitaksia meetodit kasutades"
Juhendaja: Toomas Rang

Oleg Korolkov "Al-kontaktide valmistamine pooljuht ränikarbiidile kasutades difusioonkeevituse meetodit"
Juhendaja: Toomas Rang

Toivo Paavle "Faasilukksüsteemide modelleerimine: käitumuslik analüüs ja parameetriline piiritlemine"
Juhendaja: Mart Min

Ants Ronk "Laiendatud plokk-adaptiivne Fourier analüsaator piiratud spektriga reprodutseerimiseks"
Juhendaja: Mart Min

Raul Land "Võendsignaalide sünkroonne aproksimeerimine ja töötlus"
Juhendaja: Mart Min

Alar Kuusik "Kompaktsed intelligentse kodu süsteemid: soodsahinnaliste riistvaralahenduste disain ja verifitseerimine"
Juhendaja: Mart Min

Olev Märtens "Vahelduvpinge mõõtemuundurid: analoog- ja digitaallahendused"
Juhendaja: Mart Min

Toomas Parve "Signaali sünkroonmuundite täiustamine elektrilise bioimpedantsi mõõtmisel"
Juhendaja: Mart Min

Andres Udal "Pooljuhtseadiste numbriliste mudelite väljatöötamine ja rakendamine seadiste teoorias ja disainis"
Juhendaja: Enn Velmre

Enn Velmre "Bipolaar-pooljuhtseadiste modelleerimine ja simuleerimune"
Juhendaja: Mart Min

Mart Min "Faasiprotsesside häirekindlus ja dünaamika sünkroonsetes mõõtemuundurites"
Juhendaja: Paul Plakk (Kiievi Polütehniline Instituut, Ukraina)

Mihhail Pikkov "Autonoomsed pingemuundurid täistüüritavate pooljuhtseadiste baasil"
Juhendaja: Vladimir Labuntsov (Moskva energeetika instituut, Venemaa Föderatsioon)

Toomas Rang "I2L skeemide modellerimine"
Juhendaja: Kalman Tarnay (Ungari Teaduste Akadeemia,Ungari)