Tallinna Tehnikaülikool

Struktuur

Õppekeskuse ülesandeks on koordineerida elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkondade õpetamist 
bakalaureusekaval Riistvara arendus ja programmeerimine ning magistrikaval Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad.
Õppekeskus osaleb interdistsiplinaarse õppe koostöös teiste Tallinna Tehnikaülikooli õppekavadega ning Avatud ülikooliga.

Tulevikueletroonika lahendustes integreeritakse kognitiivsed funktsioonid, mis baseeruvad nutikatel sensorvōrkudel, raadiosageduslikul indentifitseerimisel ja lähiväljade sidel, ning asjade internetil kõikidesse loodavatesse uutesse lahendustesse. Nimetatud tuumik-kompetentside arendamine toimub Horizon 2020 ERA-chair Grant Agreement number: 668995 — “Cognitive Electronics COEL“ —H2020-WIDESPREAD-2014-2 projekti raamides fokusseerides oma tegevusi vōimekuse tōstmisele uute arhitektuuride ja platvormide väljatöötamisel, sensorvōrkudele autonoomsetes hajuslahendustes energiaefektiivsete signaalitöötluse meetodite ja vahendite loomisel, ning uuete sensortehnoloogiate kasutuselevōtmisel ja süsteeme ühendavate kommunikatsioonitehnoloogiate rakendamisel.

 

Uurimisgrupp teostab uurimis- ja arendustöid mobiilside valdkonnas: lahendused ja algoritmid 5G NR käivitamisel, 5G tehnoloogiate testlahenduste arendamine kaasaarvatud massiivne masintüüpi side teenused ja kõrge usaldusväärsusega ning väikse latensusega side teenused ja ühiskonna digitaliseerimine (näiteks: tark tervishoid, tark mobiilsus, tark linn, tööstuse automatiseerimine 4.0), vertikaalsete rakenduste arendamine ja tervikliku mudeli teenused kaasaarvatud ühenduvus, teenused, sisu, lõppkasutajate kommuun ja sobivaimad seadmed.

Täiendavat informatsiooni leiab järgnevatelt kodulehekülgedelt:

"Tagasisidestatav andmevahetussüsteem kõrge reaktiivsusega abistava neuromuskulaarse stimulatsiooni võimaldamiseks"

"Operatiivsidevõrkude sidelahendused terrorirünnaku korral"

Mõõtelektroonika uurimisrühm tegeleb (ennekõike impedants-spektroskoopia näiteil) innovatiivsete mõõteinstrumentide, lahenduste ja rakenduste arendamisega. Mõõtelahendused on vajalikud ümbruse ja objektide - materjalide, struktuuride, kudedede, toiduainete, elusolendite füsioloogiliste parameetrite jne tajumiseks ja hindamiseks.

Kronoloogia

 • 2017     Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudiga liitus Raadio- ja Sidetehnika instituut
 • 2011     Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut - TJS ELIN
 • 1999     Elektroonikainstituut ja Arvutitehnika instituut lõpetavad Elektroonika Kompetentsikeskus tegevuse
 • 1993     Elektroonikainstituut koostöös Arvutitehnika instituudiga lõid virtuaalse üksusena Elektroonika Kompetentsikeskuse     
 • 1992     Elektroonikainstituut - ELIN
 • 1985     Elektroonika kateedriga liitus Mõõtesüsteemide uurimislabor
 • 1962     Elektroonika kateeder

Instituudi nõukogu

Kooseisu volitused kehtivad kuni 31.08.2025 

 1. Alar Kuusik, direktori kt, nõukogu esimees;
 2. Muhammad Mahtab Alam, professor;
 3. Paul Annus, vanemteadur;
 4. Andres Eek, lektor, programmijuht;
 5. Rauno Jõemaa, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja;
 6. Eva Keerov, juhiabi;
 7. Marika Kulmar, doktorant-nooremteadur;
 8. Raul Land, vanemteadur;
 9. Margus Metshein, teadur;
 10. Yannick Le Moullec, professor;
 11. Olev Märtens, vanemteadur;
 12. Ivo Müürsepp, vanemlektor;
 13. Kaiser Pärnamets, lektor;
 14. Frederick Rang, IKT laborite juhataja.