Tallinna Tehnikaülikool

Esinduskogu valimised on selleks aastaks lõppenud. Järgmised valimised toimuvad veebruar-märts 2025.

Esinduskogu

Üliõpilaskonna üheks kõige tähtsamaks organiks on 15-liikmeline esinduskogu, kuhu kuuluvad üliõpilased kõigist teaduskondadest. Tegemist on TalTech üliõpilaskonna kõrgeima otsustuskoguga, mille funktsioonid on sarnased Riigikogu omadega. Töö on esinduskogus jaotatud kahe komisjoni vahel: akadeemiline komisjon ja tudengielu komisjon. Nii esinduskogusse kui ka selle komisjonidesse on võimalik esitada ettepanekuid ja eelnõusid kõigil üliõpilastel. 

Esinduskogusse saavad kandideerida kõik TalTechi üliõpilased. Esinduskogu valimised toimuvad iga aasta veebruari- ja märtsikuus. Kandideerimise infot edastatakse tudengitele kõikvõimalike kanalite kaudu. Kandideerimiseks on vaja esitada korrektne avaldus, motivatsioonikiri ja endast foto. Esinduskogu valivad TalTechi tudengid (hääletada saab enda valimisringkonnas kandideerinud tudengi poolt).

MIDA SAAD ESINDUSKOGU LIIKMENA?

 • Väärtuslikku kogemust ühe organisatsiooni ja demokraatia toimimisest;
 • Olla kaasatud erinevatel väljasõitudel;
 • Arendada eneseväljendus- ning avaliku esinemise oskuseid;
 • Laia võrgustikku erinevate valdkonna esindajatelt;
 • Olla Taltechi üliõpilaste häälekandjaks.

MIDA TEEB ESINDUSKOGU?

TalTechi üliõpilaskonna esinduskogu on üliõpilasi esindav kõrgeim otsustuskogu, kellel on õigus võtta vastu TalTechi tudengeid puudutavaid seisukohti ja otsuseid. Esinduskogusse kuuluvad kõikide teaduskondade esindajad.

Esinduskogu seisab TalTechi üliõpilaste huvide eest, valib esindajaid ülikooli otsustuskogudesse, valib üliõpilaskonna juhatuse, suunab projekte, mis parandavad tudengite õppimis- ning tegutsemisvõimalusi jne. 

Esinduskogu kohtub korraliselt kord kuus. Lisaks valib iga esinduskogu liige endale meelepärase komisjoni, mille töös osaleda: akadeemiline komisjon või tudengielu komisjon. 

TalTechi üliõpilasesindus ise on aga hoopis laiem kui esinduskogu. Lisaks esinduskogule moodustavad selle vabatahtlikud, projektijuhid ja personali liikmed, kellel on vastutus mõne pikemaajalise tegevuse eest. Tegevust ÜE-s leiavad aktiivsed isikud, kes on huvitatud nii üliõpilasprobleemide lahendamisest kui erinevatest tugivaldkondadest - turundusest, kommunikatsioonist, IT-st, ettevõtetega suhtlemisest, projektide kirjutamisest ja juhtimisest.

Koosseis

ESINDUSKOGU KOOSSEIS ÕPPEAASTAL 2024/2025

Valimistulemused ja esinduskogu koosseis on kinnitatud rektori 22.03.2024 käskkirjaga nr 10.

JRK

NIMI

TEADUSKOND

KOMISJON

1

Leana Jete Korb

Inseneriteaduskond

2

Ken-Erik Kirspuu

Inseneriteaduskond

3

Maarja-Liis Engel

Inseneriteaduskond

4

Maksim Dolinin

Inseneriteaduskond

5

Annemari Riisimäe

Infotehnoloogia teaduskond

6

Vira Lavrova

Infotehnoloogia teaduskond

7

Martin Noot

Infotehnoloogia teaduskond

8

Sirely Veri

Infotehnoloogia teaduskond

9

Helena Vello

Majandusteaduskond

10

Emilia Jablokova

Majandusteaduskond

11

Andres Rea

Majandusteaduskond

12

Katherin Reet Sisask

Eesti Mereakadeemia

13

Elizabeth Šanin

Eesti Mereakadeemia

14

Karoline Lindpere

Loodusteaduskond

15 Kristian Pärt Loodusteaduskond

Esinduskogu tööplaan

Üliõpilaskonna esinduskogu 2023/2024 õppeaasta tööplaan

Korraline koosolek nr 7 - 16. august 2023

 • Tudengielu valdkonna juhatuse liikme erakorralised valimised
 • Üliõpilaskonna esinduskogu 2023-2024 tööplaani kinnitamine
 • Üliõpilasesinduse tegevuskava 2023-2024 1. lugemine

Korraline koosolek nr 8 – 12. september 2023

 • Juhatuse suvise perioodi aruanne
 • Üliõpilasesinduse tegevuskava 2023-2024 kinnitamine
 • Vajadusel: kuldse teenetemärgi nominentide kinnitamine
 • 2024 aasta eelarve suunitluste arutelu

Korraline koosolek nr 9 - 10. oktoober 2023

 • 2023. aasta eelarve vahekokkuvõte
 • 2024. aasta eelarve esimene lugemine

Korraline koosolek nr 10 - 14. november 2023

 • Vajadusel: 2024. aasta eelarve teine lugemine
 • HKT 2023-2024 tegevuse ülevaade

Korraline koosolek nr 11 – 12. detsember 2023

 • Üliõpilasesinduse valimiste välja kuulutamine
 • Üliõpilasesinduse valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine
 • 2024. aasta eelarve kinnitamine
 • Tudengiorganisatsioonide aastatoetuste kinnitamine
 • Revisjonikomisjoni poolaasta aruanne

Korraline koosolek nr 1 - 16. jaanuar 2024

 • Vajadusel: Üliõpilasesinduse tegevuskava muudatuste kinnitamine
 • Üliõpilaskonna juhatuse valimiste väljakuulutamine
 • Üliõpilaskonna juhatuse valimiste valimiskomisjoni kinnitamine
 • Juhatuse poolaasta kokkuvõte

Korraline koosolek nr 2 – 13. veebruar 2024

 • 2023. aasta eelarve kokkuvõte

Korraline koosolek nr 3 - 12. märts 2024

 • Üliõpilaskonna juhatuse valimised

Korraline koosolek nr 4 - 9. aprill 2024

 • HKT ülevaade

Korraline koosolek nr 5 – 14. mai 2024

 • 2024. aasta eelarve vahekokkuvõte

Korraline koosolek nr 6 – 4. juuni 2024

 • Revisjonikomisjoni valimised
 • Tudengiesindajate valimised:
 • TalTech senatisse
 • EÜL üldkoosolekule
 • TalTech Raamatukogu nõukokku
 • Juhatuse aastaaruanne
 • Revisjonikomisjoni poolaasta aruanne

Esinduskogu koosolekute protokollid

Korraline koosolek nr 1/2023 - 17.01.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 1 protokoll

Otsus nr 1 Üliõpilasesinduse 2023. aasta eelarve kinnitamine

Otsus nr 2 TalTech üliõpilaskonna valimiseeskiri

Otsus nr 3 Üliõpilaskonna juhatuse korraliste valimiste väljakuulutamine

Otsus nr 4 Üliõpilaskonna juhatuse korraliste valimiste valimiskomisjoni kinnitamine

Korraline koosolek nr 2/2023 - 14.02.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 2 protokoll

Otsus nr 5 EMERA üliõpilaskogu põhikiri

Otsus elektroonilisel hääletusel 20.02.2023

Otsus nr 6 Üliõpilasesinduse valimiste kandideerimisperioodi pikendamine

Korraline koosolek nr 3/2023 - 14.03.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 3 protokoll

Otsus nr 7 TalTech üliõpilaskonna juhatuse liikme haridusvaldkonnas kinnitamine

Korraline koosolek nr 4/2023 - 11.04.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 4 protokoll

Otsus nr 8 TalTechi tudengite vaimse tervise seisukohad

Otsus nr 9 Tudengielu rahastamise eeskirja kinnitamine

Korraline koosolek nr 5/2023 - 09.05.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 5 protokoll

Korraline koosolek nr 6/2023 - 06.06.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 6 protokoll

Otsus nr 10 Üliõpilaskonna revisjonikomisjoni kinnitamine

Otsus nr 11 Tudengiesindajate kinnitamine TalTech senatisse

Otsus nr 13 Tudengiesindajate kinnitamine TalTech Raamatukogu nõukokku

Otsus nr 14 Üliõpilaskonna organite töökorra kinnitamine

Otsus nr 15 Üliõpilaskonna teenetemärkide statuudi  kinnitamine

Otsus nr 16 aasta parimate statuudi kinnitamine

Otsus nr 17 Üliõpilaskonna parimate startijate tunnustamise statuudi kinnitamine

Korraline koosolek nr 7/2023 - 16.08.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 7 protokoll

Otsus nr 18 Juhatuse liikme tudengielu valdkonnas kinnitamine 

Otsus nr 19 Esinduskogu tööplaani kinnitamine

Korraline koosolek nr 8/2023 - 12.09.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 8 protokoll

Otsus nr 20 "Fidelis Studiosus" 

Korraline koosolek nr 9/2023 - 10.10.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 9 protokoll

Otsus nr 21 Tegevuskava 2023-2024

Otsus nr 22 TalTechi üliõpilaskonna valimiseeskiri

Korraline koosolek nr 10/2023 - 14.11.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 10 protokoll

Korraline koosolek nr 11/2023 - 12.12.2023

Üliõpilasesinduse korralise koosoleku nr 11 protokoll

Otsus nr 23 Üliõpilasesinduse korraliste valimiste väljakuulutamine2024

Otsus nr 24 Üliõpilasesinduse 2024. aasta valimiste valimiskomisjoni kinnitamine

Otsus nr 25 Inseneriteaduskonna põhikirja kinnitamine

Otsus nr 26 Aastatoetuste 2024 kinnitamine