Tallinna Tehnikaülikool

Kandideerida on võimalik nii organisatsioonidel kui ka TalTechi tudengitel kolmel erineval konkursil: väikeste projektide konkurss, suurte projektide konkurss ning aastatoetuste konkurss.

ENNE TAOTLEMIST:

 1. Tuleb tutvuda kolme dokumendiga: Tudengielu rahastamise eeskirjaTalTech Üliõpilasesinduse tudengielu rahastamise hindamisjuhendi ja aastatoetuste ja projektikonkursi aruandluse juhendiga.

 2. Seejärel registreerida end rahastus.tipikas.ee süsteemis hiljemalt viis kalendripäeva enne konkursi tähtaega (eraisikuna taotlemisel ei pea seda reeglit täitma). Konto loomine on võimalik ainult Uni-ID-ga. Organisatsiooni ametlikul esindajal on kohustus end registreerida, sest vastasel juhul puudub organisatsioonil võimalus esitada üliõpilasesindusele projekte. Kui te olete organisatsiooni esindaja, aga teil puudub seos TalTechiga, siis sellest tuleb teada anda rahastus@tipikas.ee e-posti aadressile ja organisatsiooni esindamise õigusi lisatakse käsitsi.

 3. Kui olete organisatsiooni esindaja, siis tuleb hiljemalt viis kalendripäeva enne konkursi tähtaega teada anda, kes on organisatsiooni põhiline esindaja kirjutades e-postile rahastus@tipikas.ee. Sellele isikule antakse õigust organisatsiooni kohta käivat infot täiendada ja muuta ning samuti kinnitada organisatsiooni alt esitatud projekte.

 4. Anda süsteemiga tutvutmise koolituse vajadusest vähemalt viis kalendripäeva enne konkursi tähtaega. Koolitus toimub MS Teams veebiplatvormi kaudu ning kestab kuni 20 minutit.

Aastatoetuste konkurss

Aastatoetuste konkursiga toetatakse TalTechis tegutsevaid apoliitilisi üliõpilasorganisatsioone, kes saavad taotleda toetust halduskulude, põhivara ja liikmete arendamisele mõeldud kulude katteks. 

TalTech ÜE aastatoetuste konkursi eesmärgiks on TalTechi üliõpilasorganisatsioonide tegevuse toetamine nende jätkusuutliku arengu tagamiseks. 

Lisaks taotlusele tuleb edastada ka organisatsiooni kuuluvate inimeste loend (kirjeldada ka arvuliselt ja protsentuaalselt, kui paljud liikmed on TalTechi tudengid ning kui palju neist on aktiivsed, passiivsed, vilistlased, välistudengeid jne) ning organisatsiooni põhitegevused tegevuskavana.

Taotlemine toimub rahastus.tipikas.ee süsteemi kaudu. 

2024. aasta aastatoetuste taotlusvoor avaneb 12. oktoobril 2023 ja sulgub 9. novembril 2023.

Taotluste esitamise tähtaeg:

 • 9. november 2023 kell 16.00

AASTATOETUSTE TAOTLUSE ESITAMINE RAHASTUSPLATVORMIL (VIDEOJUHEND)

Täiendav info:

Aivar Kamal
rahastuskomisjoni esimees
rahastus@tipikas.ee

Suurte projektide konkurss

Suurte projektide konkursi eesmärgiks on edendada TalTechi tudengielu ja tekitada ning hoida elus traditsioone. Konkursil saavad osaleda kõik TalTechis tegutsevad seltsid, klubid, ühingud, huvigrupid ning TalTechi üliõpilased, kelle tegevused on apoliitilised.

Suureks projektiks loetakse projekti, mille eelarve ületab TalTechi üliõpilaskonna juhatuse poolt iga-aastaselt kinnitatud piiri. Sel aastal on piiriks 1 000€, mille projekti kogu maksumus peab ületama. Taotluses mainitud tegevus peab olema seotud TalTechiga, toetust ei tohi taotleda projektile, mis on käivitatud enne konkursi algust.

Taotlemine toimub rahastus.tipikas.ee süsteemi kaudu. 

2023/2024 õppeaastal suurte projektide konkursile saab taotlusi esitada:

 • 16. jaanuarini 2024 kella 16.00-ni
 • 13. maini 2024 kella 16.00-ni

Täiendav info:

Aivar Kamal
rahastuskomisjoni esimees
rahastus@tipikas.ee

Väikeste projektide konkurss

TalTechi üliõpilasesinduse väikeste projektide konkursi eesmärgiks on toetada tudengite omaalgatust ning edendada ja suunata TalTechi tudengielu.

Väike projektiks loetakse projekti, mille eelarve jääb alla TalTechi üliõpilaskonna juhatuse poolt iga-aastaselt kinnitatud piiri. Sel aastal on piiriks 1 000€, mida projekti kogumaksumus ei tohi ületada.

Konkursi lisakriteeriumiks on organisatsioonidevaheline koostöö. Viimast arvestab komisjon projektide hindamisel.

Väikeste projektide konkursi toetusele on võimalik kandideerida aastaringselt. Õppeaastaks moodustatud alaline konkursi komisjon hindab taotlusi 3 korda aastas: märtsis, augustis ja oktoobris.

Väikeste projektide konkursi esitamise tähtajad 2023/2024 õppeaastal: 

 • 1. august 2023 kell 16.00
 • 2. oktoober 2023 kell 16.00
 • 1. märts 2024 kell 16.00

Taotlemine toimub rahastus.tipikas.ee süsteemi kaudu.

Täiendav info:

Aivar Kamal
rahastuskomisjoni esimees
rahastus@tipikas.ee

Rahastusplatvormi kasutusjuhend

21. aprilli 2021. aasta rahastuse koolitus on järelevaadetav (vajalik Uni-ID-ga sisselogimine, et näha koolituse sisu):

 • 00.00 - 09.38  Üliõpilaesinduse konkursid
 • 09.38 - 18.41 Väikesed projektid nende hindamine
 • 18.41 - 22.10 Suured projektid ninde hindamine
 • 22.10 - 25.10 Aastatoetuste konkurss
 • 25.10 - 27.07 Reservfond
 • 27.07 - 29.15 Kaitsmine
 • 29.15 - 36.44 Millega tutvuda enne taotlemist?
 • 36.44 - 54.14 Platvormi tutvustus ning kuidas taotlust täita 
 • 57.25 - 1.25.35 Kõige levinumad vead
 • 1.25.35 - 1.30.19 Aruandlus

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Millised on TalTech üliõpilasesinduse peamised eesmärgid tudengielu rahastamisel?

Tudengielu rahastamisel on neli eesmärki:

 • TalTechi tudengielu edendamine;
 • tudengite aktiivsuse ja omaalgatuse suurendamine;
 • tudengite arendamine;
 • tudengiorganisatsioonide stabiilse ja jätkusuutliku arengu tagamine.

Mis on rahastuskomisjon?

Rahastuskomisjon on üliõpilasesinduse poolt loodud organ, mis tegeleb projektide ja aastatoetuste konkursside korraldamise, taotluste hindamise ja rahastusotsuse tegemisega.

Kes on rahastuskomisjoni liikmed?

Rahastuskomisjon on 6-8-liikmeline organ, mida juhib rahastuskomisjoni esimees. Komisjoni liikmeteks on üldjuhul TalTechi tudengid, kellest on üks üliõpilasesinduse juhatuse liige ja vähemalt kaks esinduskogu liiget. Komisjoni valitakse terveks õppeaastaks iga aasta juulis ning komisjoni liikme määramisel arvestatakse tema teaduskonna kuuluvusega. Komisjoni moodustamise ettepanekut teeb rahastuskomisjoni esimees üliõpilasesinduse juhatusele.

Kuidas on võimalik osaleda konkurssidel?

Kõigepealt on vaja teha selgeks, kas soovitatakse osaleda väikeste projektide või suurte projektide konkursil. Mõlema konkursi kriteeriumitega saab tutvuda üleval. Seejärel tuleb luua endale konto rahastus.tipikas.ee lehel. Konto loomise kohta loe ülevalt. Kui konto on loodud, siis saab osaleda konkurssidel. 

Kes saab osaleda väikeste projektide konkursil?

Väikeste projektide konkursil saavad osaleda kõik TalTechi üliõpilased (kes on taotlemise hetkel immatrikuleeritud), üliõpilasorganisatsioonid ja üliõpilaskogud. Muid piiranguid ei ole.

Kuidas ma saan esitada taotlust?

Taotlust tuleb esitada rahastus.tipikas.ee lehel. Taotluse esitamiseks tuleb luua endale konto kas kasutades Uni-IDt või kirjutades rahastuskomisjoni esimehele konto loomise sooviga (juhul kui ei ole üliõpilane ja on soov esitada projekti organisatsiooni alt). Kui konkurss on avatud, siis taotluse täitmiseks tuleb vajutada nupule "Esita taotlus" ning hiljem "Esitada". 

Mida tähendab lause "projekti eelarve maksimaalne piir on 750 eurot"?

See tähendab, et kogu projekti eelarve (ÜE rahastus, omafinantseering, partneritelt küsitav toetus) ei või ületada 750 eurot. Näiteks, kui projekti korraldamiseks küsitakse ÜElt 550 eurot, siis omafinantseeringu summa ei saa olla suurem kui 200 eurot. Projekti eelarvesse ei arvestata mitterahalist panust (partnerite poolt tasuta antud materjale, vabatahtlik tööjõud).

Kes saab osaleda suurte projektide konkursil?

Suurte projektide konkursil saavad osaleda kõik TalTechi üliõpilased (kes on taotlemise hetkel immatrikuleeritud), üliõpilasorganisatsioonid ja üliõpilaskogud. Muid piiranguid ei ole.

Kuidas ma saan esitada taotlust?

Taotlust tuleb esitada rahastus.tipikas.ee lehel. Taotluse esitamiseks tuleb luua endale konto kas kasutades Uni-IDt või kirjutades rahastuskomisjoni esimehele konto loomise sooviga (juhul kui ei ole üliõpilane ja on soov esitada projekti organisatsiooni alt). Kui konkurss on avatud, siis taotluse täitmiseks tuleb vajutada nupule "Esita taotlus" ning hiljem "Esitada". 

Mida tähendab lause "projekti eelarve peab olema suurem kui 750 eurot"?

See tähendab, et kogu projekti eelarve (ÜE rahastus, omafinantseering, partneritelt küsitav toetus) peab olema rohkem kui 750 eurot. ÜE-lt võib küsida nii 100 eurot kui ka 1500 eurot, kuid kogu eelarve peab olema rohkem kui 750 eurot.

1. Kes saab osaleda aastatoetuste konkursil?

Aastatoetuste konkurss on mõeldud ainult tudengiorganisatsioonide regitrisse kantud organisatsioonidele. See tähendab, et ei üliõpilaskogud ega üliõpilased ei saa selles konkursis osaleda.

2. Mis on tudengiorganisatsioonide register?

Tudengiorganisatsioonide register on üliõpilaesinduse poolt peetav register, kuhu lisatakse kõiki TalTechi tudengiorganisatsioone kui nende tegevus on apoliitiline ning otseselt suunatud tudengkonna arengule. Registrisse kantakse organisatsioone avalduse alusel ja peale üliõpilasesinduse juhatusega vestluse läbimist. Täpsemalt saab uurida tudengiorganisatsioonide koordinaatorilt.

3. Kui meil on olemas TalTechi tudengeid ühendav organisatsioon, siis kas me saame osaleda aastatoetuste konkursil?

Konkursil saab osaleda ainult siis kui organisatsioon on kantud tudengiorganisatsioonide registrisse. Kui teie organisatsioon ei ole registrisse kantud, siis osaleda ei saa.

4. Millal toimub aastatoetuste konkurss?

Aastatoetuste konkurss toimub üks kord aastas. Konkursist antakse teada siin lehel ja üliõpilasesinduse meediakanalites hiljemalt 7. okoobriks. Taotluste esitamiseks on aega 4 nädalat alates konkursi väljakuulutamisest. Tavaliselt lõpeb taotluste esitamine oktoobri lõpus või novembri alguses. Tasub pidevalt jälgida infot, et olla kursis kõikide tähtaegadega.

5. Mida saab taotleda aastatoetuste konkursi raames?

Aastatoetuste konkursi raames saab taotleda rahalisi vahendeid organisatsioonide haldus- ja arenduskulude katmiseks ning põhivara soetamiseks. Lisaks sellele, aastatoetuste konkursi raames saab taotleda organisatsiooni jaoks ruumi tudengimajas või Akadeemia tee 5 keldris. 

6. Kui suur on aastatoetuste konkursi eelarve?

Eelarve suurus sõltub üliõpilasesinduse juhatuse otsusest, kuid on alati vähemalt 20 000 eurot. Mõnedel aastatel eelarve võib olla suurem.

7. Kas on mõni küsitava toetuse piirmäär?

Otseselt piirmäära ei ole, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et kogu konkursi eelarve on piiratud ning konkursil alati osaleb vähemalt 20-25 organisatsiooni. Mõistlik eelarve jääb 1 000-2 000 piirides, aga eelarve võib olla ka väiksem või suurem. Kui konkursi vahendeid ei jätku selleks, et rahuldada taotlusi täies mahus, siis rahuldatakse neid osaliselt tuginedes rahastukomisjoni liikmete hinnangutele.

8. Kuidas käib aastatoetuste taotlemine?

Aastatoetuste taotlemine käib rahastus.tipikas.ee lehel. Platvomi saavad kasutada TalTehi tudengid, kellel on olemas Uni-ID või organisatsioonide esindajad, kes juba lõpetasid ülikooli, kuid organisatsiooni esindajaks. Platvormil registreerimise kohta loe rohkem üldiste küsimuste plokis üleval. Konkursil osalemiseks tuleb konkursi lehel vajutada nupule "Esita taotlus", valida organisatsiooni, kelle alt esitate taotlust ning vastata kõikidele taotluses esitatud küsimustele. Taotlust tuleb esitada õigeaegselt. Hilinemise korral süsteem ei lase avaldust esitada ning taotlus läheb automaatselt arhiveerimisele.

9. Mul ei ole organisatsiooni kontot ning tähtaeg on varsti saabumas. Mida saab teha?

Kui teie organisatsioon pole veel süsteemis registreeritud, siis sellest tuleb varakult teada anda rahastukomisjoni esimehele kirjutades aadressile rahastus@tipikas.ee. Kirjas tuleb märkida: organisatsiooni nimi ning tema esindaja (administraator, kes hakkab haldama). Ise oragnisatsiooni kontot luua ei saa. 

10. Soovin taotleda ainult ruumi. Kas tuleb esitada aastatoetuste taotlust?

Jah, taotluste vorm on sama. Ei pea täitma ainult eelarve ridu. Eelarve osas tuleb lihtsalt igale poole märkida 0 ning sellega annate teada, et te ei soovi rahastust.

11. Kas on mingid kohustuslikud lisad, mida tuleb koos avaldusega esitada?

Jah, sellisteks lisadeks on organisatsiooni kuuluvate inimeste loend, kus on arvuliselt ja protsentuaalselt välja toodud, kui paljud liikmed on TalTechi tudengid ning kui palju neist on aktiivsed, passiivsed, vilistlased, välistudengeid jne. ning organisatsiooni põhitegevused tegevuskavana. Dokumendid peavad olema esitatud .docx, .xlsx, PDF või sellega võrdsustatud formaadis. Dokumendi suurus ei või ületada 5 MB. 

12. Taotlus on õigeasgselt esitatud. Mis juhtub edasi?

Kui konkursi tähtaeg on saabunud, siis rahastuskomisjoni esimees 5 tööpäeva jooksul kontrollib laekunuid avaldusi ja kas võtab neid vastu, suunab täiendamisele või lükkab tagasi. Kui taotlus on vastu võetud, siis tuleb valmistada kaitsmiseks. Kui taotlus oli suunatud täiendamisele, siis komisjoni esimees seletab, mida taotluses tuleb parandada, et vastaks kõikidele nõuetele. Kui taotlus on tagasi lükkatud, siis enam midagi teha ei saa ning taotlus on konkursist eemaldatud.

13. Mis on kaitsmine? Millal see toimub ning kas selles osalemine on kohustuslik?

Kaitsmine on taotluse tutvustamise protseduur, mille raames saab lühidalt suuliselt tutvustada taotluse sisu ja vastata komisjoni liikmete küsimustele. Kaitsmine kestab tavaliselt 7 minutit, aga võib olla lühem või pikem. Osalemine ei ole kohustuslik, kuid on rangelt soovituslik, sest kaitmisel osalemine on üks hindamiskriteeriumist, mis annab 10 punkti 100st. Kaitsmine toimub taotluse esitamise kuul, tavaliselt kahe-kolme nädala pärast taotluse esitamise tähtaega.

14. Kas kaitsmine toimub kohapeal või võib ka virtuaalselt toimuda?

Kaitsmine võib toimuda nii kohapeal, kuid on alati tagatud ka võimalus osaleda distantsilt. Täpne kaitsmise kord selgub tavaliselt kaks nädalat enne kaitsmist ning sellest annab teada rahastuskomisjoni esimees kirja teel.

15. Millised on taotluste hindamiskriteeriumid ja kus saab nendega tutvuda?

Hindamiskriteeriumid asuvad siin

16. Millal selguvad aastatoetuste konkursi tulemused?

Aastatoetuste konkursi tulemused selguvad detsembri alguses kui neid kinnitab esinduskogu oma korralisel koosolekul. 

17. Kelle poole tuleb pöörduda oma murega?

Igasuguste probleemide korral tuleb alati pöörduda rahastuskomisjoni esimehe poole. 

Sisu on loomisel