Tallinna Tehnikaülikool

Üliõpilaskonna juhatuse valimised

Üliõpilaskonna esinduskogu on välja kuulutanud valimised leidmaks üliõpilaskonna juhatuse esimeest ning juhatuse liiget tudengielu valdkonnas. Valitud juhatuse liikmete mandaat kestab 01. juuli 2024 kuni 30. juuni 2026. Kandideerima on oodatud kõik TalTechi tudengid! 

Üliõpilaskonna juhatus esindab üliõpilaskonda nii ülikoolisiseselt kui ka väljaspool ülikooli ja viib ellu üliõpilaskonna põhikirjalist tegevust. 

Üliõpilaskonna juhatuse liikmed vastutavad terve üliõpilaskonna toimimise eest. Suurepärane meeskond, eneseareng ja igapäevaga suurenev kontaktide võrgustik on tõeline väärtus, mida töö üliõpilaskonna juhatuses endaga kaasa toob. Lisaks on see väärt kogemus, mida oma CVsse lisada ning paljud tööandjad hindavad sellist panust väga kõrgelt.  

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 6. märtsiks 2024 kell 23.59-ks digitaalselt aadressile info@tipikas.ee

Juhatuse liikmed valib üliõpilaskonna esinduskogu 12. märtsil kell 18.00  toimuval korralisel koosolekul nr 3. 

ÜLIÕPILASKONNA JUHATUSE ESIMEHE VALIMISED

Kui sa mõtled kandideerimisele, siis võta kõigepealt ühendust üliõpilaskonna praeguse juhatuse esimehe Joosep Perandiga, joosep.perandi@taltech.ee.  

Sedasi saame anda Sulle rohkem infot positsiooni kohta, vastata sinu küsimustele ja aidata Sind kandideerimiseks ette valmistada. 

Millised on juhatuse liikme ülesanded? 

 • Kõige laiemalt ja üldisemalt juhtima organisatsiooni tööd 

 • Vastutama organisatsiooni arengu ja eesmärkide saavutamise eest 

 • Suhtlema aktiivselt ülikooli ja rektoraadiga 

 • Kuuluma ja osa võtma mitmete erinevate ülikooli otsustuskogude tööst (nt TalTech senat, akadeemiline komisjon, rektoraat) TalTech üliõpilaste nimel tegema tööd Eesti Üliõpilaskondade Liidu tasandil 

 • Juhtima esinduskogu koosolekuid ning seeläbi aidata vajadusel kujundada üliõpilaskonna seisukohti

 • Olema esindus- ja kõneisik erinevate partneritega suhtlemisel 

 • Tegelema välistudengite integreerimisega üliõpilskonda 

Miks juhatuse esimees tahab seda tööd teha? 

 • Suurepärased inimesed ja tugev meeskond 

 • Silmaringi avardav- saad olla kaasatud suurorganisatsiooni igapäevatöösse 

 • Enese arendamine (kahe aastane praktiline juhtimise kool) 

 • Võimalus ellu viia oma ideid 

 • Lahendada probleemseid kohti nii ülikooli kui üliõpilaskonna tasandil 

 • Õpid tundma erinevaid organisatsiooni valdkondi (kuidas luuakse eelarvestrateegiat; kuidas valitakse meile professorid; millise on Eesti haridusvaldkonna mured ja rõõmud) 

 • Väga lai kontaktide võrgustik 

 • Tugev alus oma edasisele karjäärile 

 • Paindlik tööaeg 

 • Töötasu 

Mis kasuks tuleb? 

 • Tahe seista meie üliõpilaskonna eest

 • Hea suhtlemis- ja esinemiseoskus 

 • Planeerimise- ja organiseerimisevõime 

 • Kiire reageerimisvõime 

 • Eelnev juhtimiskogemus 

 • Hea pingetaluvus 

 • Täpsus 

 • Motiveeritus 

 • Visioon ülikoolist ja üliõpilaskonnast 

Kandideerimiseks esitada: 

Üliõpilaskonna juhatuse töö toimub eesti ja inglise keeles. 

Valitud juhatuse esimehe mandaat kestab 01. juuli 2024 kuni 30. juuni 2026. 

ÜLIÕPILASKONNA JUHATUSE LIIKME TUDENGIELU VALDKONNAS VALIMISED

Kui sa mõtled kandideerimisele, siis võta kõigepealt ühendust üliõpilaskonna praeguse juhatuse liikme tudengielu valdkonnas Rasmus Kalepiga, rasmus.kalep@taltech.ee.  

Sedasi saame anda Sulle rohkem infot positsiooni kohta, vastata sinu küsimustele ja aidata Sind kandideerimiseks ette valmistada. 

Millised on juhatuse liikme ülesanded? 

 • Juhtima organisatsiooni ja meeskonda 

 • Tegeleb üliõpilasorganisatsioonide võimekuste arendamisega 

 • Vastutama tudengielu rahastamise küsimuste eest 

 • Koordineerima üliõpilasesinduse spordivaldkonda 

 • Suhtlema ja koostööd tegema erinevate ülikooli struktuuriüksustega. 

 • Kuuluma ja võtma osa TalTech senati ning MTÜ TTÜ Üliõpilasküla üldkoosoleku tööst 

 • Tegema tööd üliõpilaste nimel Eesti Üliõpilaskondade Liidu tasandil 

Miks juhatuse liige tahab seda tööd teha? 

 • Suurepärased inimesed ja tugev meeskond 

 • Enese arendamine (kahe aastane praktiline juhtimise kool) 

 • Võimalus ellu viia oma ideid 

 • Lahendada probleemseid kohti nii ülikooli kui tudengielu tasandil 

 • Väga lai kontaktide võrgustik 

 • Tugev alus oma edasisele karjäärile 

 • Paindlik tööaeg 

 • Töötasu 

Mis kasuks tuleb? 

 • Hea suhtlemis- ja esinemiseoskus 

 • Planeerimise- ja organiseerimisevõime 

 • Eelnev juhtimiskogemus 

 • Hea pingetaluvus 

 • Täpsus 

 • Motiveeritus 

 • Visioon ülikoolist ja tudengielust 

Kandideerimiseks esitada: 

Üliõpilaskonna juhatuse töö toimub eesti ja inglise keeles. 

Valitud juhatuse liikme mandaat kestab 01. juuli 2024 kuni 30. juuni 2026. 

Üliõpilasesindusest

ÜLIÕPILASESINDUSE MISSIOON

Olla eestkosteorganiks kõikidele TalTechi tudengitele ja seista hariduse kvaliteedi, kvaliteetse õpikeskkonna ja võimalusterohke tudengielu eest. 

ÜLIÕPILASESINDUSE VISIOON  

Olla läbipaistev ja tugevaim omataoline organisatsioon Eesti kõrgharidusmaastikul, kes on tugevaks partneriks ülikoolile, tudengitele ja ka Eesti avalikkusele üldisemalt. 

VÄÄRTUSED

 • Asjatundlikkus - Üliõpilasesindajad on oma tegevusvaldkonna asjatundjad, kelle tegevus on ettevalmistatud, esinduslik ja vastutustundlik, olles sellega usaldusväärseks partneriks.
 • Avatus ja uuendusmeelsus- Üliõpilasesindajad on avatud uutele ideedele ja ettevõtmistele ning ei karda võtta initsiatiivi uute lahenduste käivitamisel ja juurutamisel.
 • Jätkusuutlikkus ja sihikindlus– Üliõpilasesinduse jaoks on oluline sihikindel ja järjepidev tegevus eesmärkide saavutamise nimel.

TalTech üliõpilaskonna arengukava 2021-2025

TALTECHI ÜLIÕPILASKONNA ARENGUKAVA 2021-2025

TalTechi üliõpilaskonna arengukava 2021-2025 võeti vastu esinduskogu 08.12.2020 otsusega nr 23 üliõpilasesinduse korralisel koosolekul.

Üliõpilasesinduse tegevused ja arengusuunad on võetud kokku kolme kõige olulisema eesmärgiga:

 • Üliõpilasesindus koostöös ülikooliga tegutseb hariduse kvaliteedi tõstmise nimel, et lõpetaja saaks professionaalseks karjääriks parima võimaliku ettevalmistuse.
 • Üliõpilasesindusel on oluline roll mitmekülgse ja üliõpilaskonda kaasava tudengielu eestvedamisel ja arendamisel.
 • Üliõpilasesindus on jätkusuutlik ja tugeva organisatsioonikultuuriga eestkosteorganisatsioon, mille olulisus on arusaadav kõigile üliõpilastele.

Tudengiesindajad otsustuskogudes

Otsustuskogu on kogu, millel on õigus võtta vastu otsuseid oma volituste piires. Otsustuskogudes on võimalik läbi arutada erinevaid eelnõusid või neid ise algatada. Tihtipeale tutvustatakse ka olulisemaid protsesse, mis mõjutavad teaduskonna/ülikooli arengut.

Üliõpilaskonna esindajaks on võimalik saada kõigil ülikooli tudengitel. Selleks ei pea tingimata kuuluma üliõpilaskonna esinduskogusse, juhatusse või teaduskonna üliõpilaskogusse. Kõige olulisem selleks on soov midagi muuta, olla kaasatud protsessidesse ja julgus võtta sõna.

Kandideerimiseks on vaja esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vastavaks tähtajaks. Konkursi kuulutab välja üliõpilaskonna esinduskogu, kellel on ainupädevus tudengiesindajate valimiseks. Valimised toimuvad tavapäraselt juunis ning konkurss kuulutatakse välja üliõpilasesinduse infokanalites. Kandideerimisõigus on kõikidel Tallinna Tehnikaülikooli tudengitel. 

Tudengiesindajad teaduskonna nõukogusse valib teaduskonna üliõpilaskogu.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, milles on vastavalt üliõpilaskonna arvukusele esindatud kõik liikmesülikoolid. Üldkoosoleku eesmärk on liikmete esindamine ning EÜL-i arengu ja tegevuse jaoks oluliste otsuste langetamine. Rohkem infot EÜL-i üldkoosoleku kohta leiad EÜL-i kodulehelt www.eyl.ee.

EÜL-i üldkoosolekul esindavad TalTech üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Johhannes-Emmanuel Allas - johannes.allas@tipikas.ee

 • Karoliina Konno - karoliina.konno@tipikas.ee

 • Joosep Perandi - joosep.perandi@taltech.ee

 • Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

 • Margit Täht - margit.taht@taltech.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu on üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega. Rohkem infot EÜL-i volikogu kohta leiad EÜL-i kodulehelt www.eyl.ee 

EÜL-i volikogus esindab TalTechi üliõpilasi perioodil mai 2023- mai 2024:

 • Rait Kulbok - rait.kulbok@taltech.ee

 • Joosep Perandi - joosep.perandi@taltech.ee

 • Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

 • Anna Suzdalev - anna.suzdalev@taltech.ee

TalTech senat on Tallinna Tehnikaülikooli kõrgeim otsustuskogu, kuhu kuuluvad ka tudengid. Senati moodustavad kolm komisjoni (akadeemiline komisjon, teaduskomisjon, õppekomisjon) mis on senati juures alaliselt tegutesevad tööorganid, kes vastavalt oma valdkonnale valmistavad ette küsimusi ja õigusaktide eelnõusid senatis arutamiseks; annavad hinnanguid senati istungi päevakorda võetud küsimuste kohta ning arutavad küsimusi, mida rektor või senat esitab komisjonile seisukohavõtuks.

TalTech senatis esindavad üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

Akadeemiline komisjon 

 • Joosep Perandi – joosep.perandi@taltech.ee 

Õppekomisjon 

 • Carina Bitšikov – carina.bitsikov@taltech.ee 

 • Vladlen Pahv – vladlen.pahv@taltech.ee 

 • Karoliina Rebane – karoliina.rebane@taltech.ee 

 • Carolin Tõntsu - carolin.tontsu@taltech.ee

Teaduskomisjon 

 • Anet Marii Paumets - anetmarii.paumets@taltech.ee

Raamatukogu nõukogu ülesandeks on kinnitada raamatukogu teadus- ja arendustegevuse suunad ja direktori valimine 5 aastaks. Nõukogu annab hinnangu raamatukogu tegevusele ning teeb direktorile ettepanekuid töö- ja teenindus- korralduse kohta.

Raamatukogu nõukogus esindab TalTech üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Anet Marii Paumets - anetmarii.paumets@taltech.ee

 • Joosep Perandi - joosep.perandi@taltech.ee

 • Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

Spordinõukogu osaleb ülikooli spordivaldkonna strateegia ja tegevuskava koostamises ning jälgimises. Spordinõukogu ülesandeks on veel soovituste andmine administratsioonidrektorile ülikooli spordivaldkonna juhtimise ja arendamise küsimustes.

Spordinõukogus esindab üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Kristina Keerdo - kristina.keerdo@tipikas.ee

 • Karolin Kormik -  karolin.kormik@tipikas.ee

TalTech teaduskondade nõukogud on kõrgeimad kollegiaalsed otsustuskogud. Sinna kuuluvad ametijärgselt dekaan, prodekaan(id), instituutide direktorid ja keskuste juhatajad. Nõukogu ülejäänud koosseisu moodustavad täishõivega korraliste õppejõudude ja teadustöötajate poolt valitud esindajad, kaks teaduskonna üliõpilaste esindajat ning kuni kolm välisliiget.

Oma teaduskonna üliõpilaste esindajad nõukogudes õppeaastal 2023/24: 

Inseneriteaduskond:

Kristiina Tammik

Triinu Sala

Helena Kuivjõgi

Loodusteaduskond:

Karmen Kallas

Sigrid Kirss

Ralf Magnus Palmiste

Infotehnoloogia teaduskond:

Jürgen Soom

Markus Bindevald

Sandra Lubi

Majandusteaduskond:

Mihhail Kirejev

Mark Toomsalu

Rasmus Kalep

Eesti Mereakadeemia nõukogus:

Janis Kartau

Anette-Marie Sults

Marii Metsmaa

VÕTA nõukoja ülesandeks on VÕTA rakendamise ühtlasetaseme tagamiseks, otsustada VÕTA üldküsimusi, sh VÕTA juhtumite andmete kogumisega seotud küsimusi, analüüsida ja võrrelda õpingute ja töökogemuse arvestamise juhtumeid ja teha vajadusel ettepanekuid VÕTA korra muutmiseks. Üliõpilaste esindaja VÕTA nõukotta nimetab üliõpilasesindus.

VÕTA nõukojas esindajab üliõpilasi 2023-2025 õppeaastal Karoliina Rebane - karoliina.rebane@taltech.ee

Revisjonikomisjon on üliõpilasesinduse sõltumatu kontrollorgan, mis kontrollib juhatuse tegevuse vastavust üliõpilasesinduse otsustele, raamatupidamise korrektsust ning vara ja vahendite kasutamise sihipärasust ning seaduslikkust. Revisjonikomisjonis on 1-3 inimest.

Revisjonikomisjoni liige peab olema Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane või vilistlane ning ei tohi kuuluda üliõpilaskonna juhatuse koosseisu. Revisjonikomisjon lähtub oma tegevuses üliõpilaskonna organite töökorra punktidest 12.2 - 12.5.5.

Revisjonikomisjonis esindavad üliõpilasi 2023/2024 õppeaastal:

 • Emili Järv - emili.jarv@tipikas.ee

 • Mia Peterson - mia.peterson@tipikas.ee

 • Henri Suomalainen - henri.suomalainen@tipikas.ee

Võta ühendust: revisjon@tipikas.ee

Juhatuse otsused