Tallinna Tehnikaülikool

Avalöögi orienteerumine

Avalöögi Orienteerumine on esmakursuslase jaoks rangelt soovituslik üritus, millest ta kindlasti ei tohiks ilma jääda. Põnev ja seiklusterohke üritus võimaldab tudengil tuvuda enda uute kursusekaaslastega ning näha lähemalt, millega ülikooli tudengiorganisatsioonid tegelevad. Üldjuhul pärast orienteerumisel osalemist lahkub tudeng enda uute sõpradega ning sooviga liituda vähemalt ühe TalTechi tudengiorganisatsiooniga, kus enda ülikooliaja jooksul saab ta luua unustamatuid mälestusi terveks eluks.

PS! Tubli TalTechi rebane vaatab ilmateadet ja riietub mugavalt. Õhtuse peo riided jätab ta kas koju või pakib need endaga kaasa.

Avalöögi Oreinteerumine 2022

Üliõpilaskonna sünnipäev

Esimesel oktoobril tähistab TalTechi üliõpilaskond suurejooneliselt oma sünnipäeva ning pidustuste raames korraldab üliõpilasesindus igal aastal piduliku vastuvõtu. Peol on kohal TalTechi töötajad, tudengiorganisatsioonide esindajad ja ka teiste ülikoolide tudengkonna esindajad. Vastuvõtul kõlab traditsiooniliselt elav muusika, üles astuvad TalTechi taidluskollektiivid ning peolt ei puudu uhke sünnipäevatort.

Samuti kuulub vastuvõtu juurde üliõpilaskonna teenetemärkide jagamine, mille puhul on tegemist üliõpilaskonna suurima tunnustusavaldusega endistele tudengiesindajatele, kes on üliõpilasellu jätnud olulise jälje ning andnud märkimisväärse panuse üliõpilaskonna arengusse.

TALTECH ÜLIÕPILASKONNA TEENETEMÄRGID

Teenetemärgid on üliõpilaskonna kõrgeimad autasud, mis on loodud tunnustamaks väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud üliõpilaskonna hüvanguks ja kelle tegevus on olnud suure positiivse mõjuga. Teenetemärk on üliõpilaskonna suurim tunnustusavaldus indiviidile. Teenetemärke antakse välja järgnevates kategooriates: Pronksmärk ehk Missioonimärk, Hõbedane teenetemärk ja Kuldne teenetemärk.

Kuldne teenetemärk „FIDELIS STUDIOSUS“

TalTech üliõpilaskonna kõrgeim autasu, mis antakse väljapaistvale ja teistele tugevaks eeskujuks olnud isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid TalTech üliõpilaskonna ees. Kuldse teenetemärgi omistamise üle otsustab komisjoni ühehäälsel ettepanekul esinduskogu.

Hõbedane teenetemärk „FIDELIS STUDIOSUS“

Märk antakse TalTech üliõpilaskonnale oma tegutsemisega eeskujuks olnud või TalTech üliõpilaskonna ees oma valdkonnas või organisatsioonis suuri teeneid omavale isikule.

Pronksmärk ehk Missioonimärk „FIDELIS STUDIOSUS“

Märk antakse isikule, kes on pikaajaliselt panustanud TalTechi üliõpilaskonna tegevusse ja olnud oma tegutsemisega eeskujuks teistele.

Teenetemärke on läbi aegade jagatud järgmiselt:

 • Suur teenetemärk (kuld) "Fidelis Studiosus" 
 • Teenetemärk (hõbe) "Fidelis Studiosus" 
 • Missioonimärk (pronks) "Fidelis Studiosus" 

 • Taavi Tamm (2023) - See noormees andis viie aasta jooksul kogu Eesti Mereakadeemiale ning TalTechile oma hingestatusega väga suure lisandväärtuse. Ta polnud eeskujuks ainult oma aktiivsusega, vaid ka oma suurepäraste õpitulemustega, mida ilmestab, et ta suutis oma kõikide toimetuste ning kohustuste kõrvalt lõpetada Cum Laudega. Ta on oma tudengiaktivismi jooksul seilanud Admiral Bellingshauseni pardal Arktika ekspeditsioonil ning hoidnud TalTechi lippu kõrgel. Samuti valiti TalTechi aasta tudengiks 2021 ning ta vedas Eesti Mereakadeemia üliõpilaskogu esimehena aasta tudengiorganisatsiooniks 2022. aastal. Peale selle on Ta olnud TalTechi Esinduskogu eesistuja ning Üliõpilasesinduse revisjonikomisjoni liige. Ei saa ka mainimata jätta, et ta on esindanud Akadeemiat ja TalTechi lugematul hulgal messidel ning turundus klippides, millel on olnud reaalne tulemus ka sisseastumisel, kus iga teine Mereakadeemiasse vestlusele tulnud sisseastuja nimetas Taavit üheks ajendiks, miks ta laevajuhtimise eriala või Mereakadeemia üldse valis. Ta oli üks Eesti kõikidele kõrgkoolidele suunatud mälumängu Unimemory asutajatest ning oma sihikindluse ja positiivsusega on ta olnud eeskujuks paljudele tudengitele nii TalTechis, kui ka tervele Eestile. Eelmisel hooajal oli ta ka TalTech spordiklubi fännikoordinaator ning aitas kaasa Rektori Karika toimumisele ning sellest aastast on Rektori Karika projektijuht. Tema tehtud töö võtab väga hästi kokku see, et ta oli Eesti Mereakadeemia ajaloos teine tudeng, kellele omistati Eesti Mereakadeemia 44. teenetemärk, mis on Akadeemia kõige kõrgem tasu, mida on võimalik oma tehtud töö eest saada.
 • Barbara Hein (2022) - Antud inimene oli ülikooli töötaja, kelle igapäevane töö ja asjaajamine toimus õppeosakonnas, kus tema fookuses oli tudengite nõustamine, kasutades selleks tudengi keskset lähenemist. 2020 aastal pälvis ta ka aasta tugitöötaja tunnustuse,  mida märkasid ka tema kolleegid. Tema silmapaistvamaks teoks oli Tudengiportaali projekti juhtimine ning koos arendusmeeskonnaga selle väljatöötamine. Tudengiportaal valmis Üliõpilaskonna 100. sünnipäevaks ja on platvorm, kus on olemas kõik tudengile vajalik õppimist toetav info ning mis on tudengite poolt erakordselt hästi vastu võetud.
 • Yazeed Haddad (2022) - See inimene on üliõpilasaktivist aastast 2019. 2 aastat oli ta ESN TalTech IC asepresident ja veel 2 aastat president. Selle aja jooksul on ESN palju muutunud ning muutunud üliõpilasorganisatsiooniks ka Eesti üliõpilastele. Ta pole mitte ainult organisatsiooni arendanud, vaid on ka välja töötanud mentorprogrammi nimega Fiesta kõigile välistudengitele, milles on vaid mõne aastaga osalenud üle 950 õpilase. Ta ise on olnud mentor enam kui 40 õpilasele. Oma mandaadi jooksul on ta kas korraldanud või aidanud korraldada üle 240 ürituse! Nende hulgas ka orienteerumispäevad. Lisaks on ta meid korduvalt esindanud ka välismaal, tänu millele on ESN TalTech IC tuntud üle maailma.
  Hiljuti pälvis organisatsioon 2 olulist auhinda:
      ● ESN Haridusauhind 2022 II koht
      ● Austatud ESN Award 2022 IT-valdkonnas.
  Ta oli aasta tudeng 2020 ja lisaks kuulutati presidendiks oleku ajal ESN TalTech IC 2021. aasta üliõpilasorganisatsiooniks.
 • Engel-Mari Mölder (2022) - Neiu liitus TalTechi Üliõpilasesindusega, kui kandideeris võrkpalliturniiri projektijuhi kohale, kuid peale mida liikus juba kiiresti edasi juhatuse liikmeks tudengielu valdkonnas. Ta jätkas sellel positsioonil oma valdkonna pidevat arendamist ning koostöös teiste juhatuse liikmetega kujundati tugev juhtorgan, andes märkimisväärse panuse meie tudengkonda. Teda on üliõpilasesinduses oldud aja jooksul kõrgelt hinnanud mitmed teised ülikooli üksused ja organisatsioonid, tänu millele on üliõpilasesinduse koostööhaare tunduvalt laienenud. Liikmed iseloomustavad teda kui tugevat, kaasavat ja motiveerivat juhti. Lisaks on ta algatanud mitmeid projekte majandusteaduskonna üliõpilaskogus ja andnud tugeva panuse ülikooli sporditegevuse arendamisse, kus üheks paljudest näidetest on näiteks välijõusaali projekt ülikooli linnakus. Lisaks eeltoodule on ta näidanud eeskujulikku esinemist mitmetes tele- ja raadiointervjuudes ning tema lõviemalikud ja jõulised sõnavõtud on tuntud nii ülikooli senatis kui ka Eesti Üliõpilaskondade Liidus, kus ta on tudengite huvide kaitseks julgenud võtta ka ebapopulaarseid seisukohti. Tänasel päeval osaleb ta TalTechi ja Strathmore’i ülikooli koostööprojektis, millega viiakse moodsaid digilahendusi Keeniasse. 
 • Gerlin Gil (2020) - Teda tuntakse kui  "Üliõpilaskonna emana", kes oli igal pool tudengeid esindamas - nii koosolekutel, ametlikel kohtumistel kui ka kõikidel tudengite üritustel. Erinevad Esinduskogu probleemid said lahendatud tänu tema juhtimisele ja initsiatiivile ning seda kõike kiirelt ja professionaalselt. Ta seisis peaaegu kõikide TalTechi tudengite hüvede eest, suheldes nii tudengiorganisatsioonidega kui ka üliõpilaskogudega. Lisaks esinaise kohustustele jõudis ta osaleda ka EÜL-i ja EKKA töös ning samuti aitas palju kaasa Majandusteaduskonna üliõpilaskogu juhatuse tööle. Oma tegutsemisega paistis ta silma ning innustas teisi veelgi rohkem pingutama.
 • Jaak Aaviksoo (2020) - See ääretult tähtis isik meie jaoks  on jõudnud oma aastate jooksul teha palju. Kõige tähelepanuväärsemad saavutused tema mandaadi ajal olid õppekavade reform, e-toe tekitamine kõigile kohustuslikele õppeainetele ning EuroTech konsortsiumiga liitumine. Tal ei olnud mingitki kohustust neid muudatusi läbi viia, aga tänu tema suurtele visoonidele ja nende kindlakäelisele elluviimisele on TalTechi tudengitel tänasel päeval märgatavalt rohkem võimalusi omandada kvaliteetsemat kõrgharidust. Ta oli rektor, kes väärib tunnustust oma suurepärase töö ja aastate eest Tallinna Tehnikaülikoolis.
 • Annemari Paas (2016) - Üliõpilasesinduse tegevjuht aastatel 2012-2016. Töötas välja korraliku eelarvesüsteemi, arendanud välja palju tööprotsesse, mis on kasutusel tänaseni. Viis organisatsiooni varasemast tudengiorganisatsioonist professionaalse õpiorganisatsioonini, kus kogu arvepidamine ning tegevuste planeerimine käib vastavalt kvaliteedijuhtimise põhimõtetele. Hoidis Üliõpilasesinduse meeskonda koos, kuid samas oli töö ja tulemuste suhtes väga nõudlik.
 • Margus Leivo (2015) - TTÜ pikaajaline haldusdirektor, tudengite ettevõtmiste ja tudengielu suur toetaja, kes on aidanud kaasa TTÜ Tudengimaja loomisele ja haldamisele ning seisnud hea TTÜ üliõpilasküla juhatuse liikmena tudengite elutingimuste parandamise eest. Tema pikaajalise töö tulemusena on välja ehitatud TTÜ linnak, mis on pälvinud mitmeid tunnustusi nii Eesti siseselt kui rahvusvahelisel tasandil. Linnakuga on loodud tudengitele suurepärased õppetingimused ja võimalused tudengielu elamiseks.  
 • Tauri Kärson (2013) – TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse liige turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas aastatel 2010-2011 ja aasta hiljem juhatuse esimees. Tauri andis väga palju sisendit üliõpilaskonna arengukava koostamisse, organisatsiooni struktuuri ja alusdokumentide muutmisse, panustas organisatsiooni planeerimis- ja aruandlussüsteemi loomisse ja muutmisse. 2009. aastal korraldas esimesena TTÜ üliõpilaskonna sünnipäevapidu maa-aluses parklas, kus see on toimumas tänaseni. Ta on kaasatud tudengimaja ehituse protsessi alates 2010. aastast, tihedamalt 2011. aasta sügisest, mil maja avati sai ta ka Tudengimaja nõukogu esimeheks. On olnud liige Startup-Garages, Ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogus ja esindanud tudengeid ülikooli nõukogus, EÜLi volikogus, TÜÜLis ja TTÜ IT nõukogus.
 • Karel Kundrats (2013) – TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse esimees aastatel 2009-2011 ning tegevjuht 2011. aastal. Sel perioodil loodi Kareli juhtimisel baas edasiseks organisatsiooni arenguks. Tema algatusel loodi üliõpilaskonnale arengukava aastateks 2011-2015, muudeti alusdokumente ja organisatsiooni struktuuri, lisaks loodi tegevuskava, projekti- ja turundusmallid nende praegusel kujul. Lisaks saab välja tuua suuremate teenetena: TTÜ Tudengimaja ehituse kiirendamine ja selle arengusse panustamine, tudengitele infoedastuse võimaluse arendamine (e-mailile info saatmise võimalus, nädalakiri), tasuta parkimise säilimine, ülikooli tagasisidesüsteemide arendamine, 4 tasuta semestrit kehalist kasvatust, Üliõpilasesinduse rahastuse suurendamine ja Tudengidemokraatia raamatu üks autoritest. Lisaks oma tegevusele Üliõpilasesinduses on Karel olnud Mehaanikateaduskonna üliõpilasnõukogu esimees ning Robotex’i 2008 peakorraldaja, viies ürituse laiematele massidele suunatuks.
 • Jakob Kübarsepp (2011) - TTÜ õppeprorektor aastatel 2000-2010. Jakob Kübarsepp on äärmiselt töökas, tudengisõbralik ja alati „südamega asja juures“. Samuti on ta olnud alati tudengite juures, valmis ära kuulama nende ideid. Jakob on olnud kohal peaaegu, et kõigil tudengite üritustel ja võttes tihti sõnaotsa lahti kõnemehena – seda nii Eesti kui rahvusvaheliste tudengite ja ürituste raames.
 • Peep Sürje (2010) - TTÜ rektor, mitmete üliõpilasalgatuste ja ettevõtmiste toetaja, tema soosingu tõttu on arenenud ülikoolis tugevalt spordivõistkonnad ja kultuuriklubid. Tänu temale saidüliõpilased üliõpilaslinnaku keskele oma maja, üliõpilasmaja.
 • Aivar Hannolainen (2010) - TTÜ patrioot, kes on ülikooli juures tegutsenud juba 15 aastat. Algatanud mitmeid klubisid, sh Kultuuriklubi Ollalaa, Säästva Arengu Klubi, Filmiklubi Kaader, Autospordiklubi, Tatikas jne. Lisaks olnud ka Üliõpilaskonna juhatuse liige. Varasemalt on talle omistatud tudengkonna hõbedane Teenetemärk, mis saab tema tugevalt järjepidevale tegutsemisele uue värvi.
 • Jaanis Palm (2009) - erakordse pühendumusega ja tulemuslikult tegutsenud tudengiesindaja mitmetes otsustuskogudes ülikoolis ja väljaspool ülikooli, Üliõpilasesinduse haridus- ja sotsiaalvaldkonna eestvedaja ning protestiaktsiooni "Ühikad korda!" üks korraldajatest, Aasta Kolleeg 2006/2007, Aasta Tudeng 2007
 • Heiki Lemba (2007) - Üliõpilaskonna juhatuse liige sotsiaalvaldkonnas, Üliõpilaskonna juhatuse esimees, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees, Tudengimaja projekti kaasalgataja, pikaajaline TTÜ tudengielu eestvedaja
 • Andres Keevallik (2005) - TTÜ rektor, silmapaistvalt heade suhete loomise eest aktiivse tudengkonnaga.

 • Mia Peterson (2023) - See neiu on teinud tööd Loodusteaduskonna Üliõpilaskogu esimehena, kus arendas üliõpilaskogu märkimisväärselt. Tema mandaadi ajal suurenes liikmeskond kahekordselt, liikmetevahelised suhted paranesid ja liikmeskond muutus ühtsemaks. Ta on olnud paljudele loodusteaduskonna tudengitele suur eeskuju ja abikäsi, tänu kellele oleme saanud osaks sooja ja sõbraliku Taltechi tudengkonnast. Samuti on ta teaduskonna nõukogus kui ka esinduskogus esindamas loodusteaduskonna tudengeid. Tema aktivism ning panus ei peatunud üksnes loodusteaduskonna tudengielu edendamise, parandamise ja elavdamisega, nimelt on ta tegutsenud ka esinduskogus olles sealse eesistujana, algatanud teemasid tudengite vaimse tervise osas ning aidanud selle aktuaalseks muutmises kaasa. Lisaks esinduskogule on ta üliõpilasesinduses esinduskogu koordinaator ning EÜLis volikogu liige. Tema südameasjaks on olnud TalTechi tudengkonda panustamine ja see peegeldub igas tema tegevuses.
 • Tom Erik Luoma-aho (2023) - Tema on juba saanud teenetmärgi peale enda tudengiaktivismi aastaid, aga on aeg seda märki kõrgemaks uuendada. Ta on panustanud TalTechi tudengielu arengusse kui töötajana juba üle 10 aasta! Selle aja jooksul on ta olnud õhtujuht lugematu arv üritustel ning mingi aeg oli tema osalus nii suur, et inimesed tundsid Tomi hääle järgi ära, mitte välimuse. Temast on saanud üks osa, kuidas nähakse ja kirjeldatakse TalTechi sest tema ja TalTech on sarnaste väärtustega. Mitmel hulgal on ta õhtujuhina ja kommentaatorina panustanud: Ylispordi ürituste turundamisesse TalTechi tudengite seas, parandanud EASLi nähtavust, tõstnud Spordiklubi fänninduse taset ja teinud mängude vaatamised palju lõbusamaks ning üleüldiselt üliõpilasspordi edendamise parendamine. 2022 aastal lõi ta uue tudengiorganisatsiooni Juuliuse Jüngrid, mille eesmärk on ühendada TalTechi tudengeid, vilistlasi ja töötajaid omavahel. 2022-2023 taaselustas ta kunagise TalTechi võistlussarja Rektori Karika selliselt, et see jätkuks ka ilma temata.
 • Lenne-Liisa Heinoja (2022) - Neiu panus TalTechi tudengkonda algas 2018. aastal kui temast sai Loodusteaduskonna Üliõpilaskogu esimees. Tema fookuseks oli üliõpilaskogule uue hingamise andmine, kus ta keskendus aktiivselt liikmete hulga kasvatamisele. Tema ametiajal arenesid märkimisväärselt üliõpilaskogu turunduskanalid ja meened, mis ühendasid loodusteaduskonna tudengeid. Läbi pidevate tegevuste ja koostöö teiste organisatsioonidega, tõusis üliõpilaskogu taas ülikoolis nähtavale ja saavutas uue taseme, mistõttu on ta valitud ka nimetatud kogu auliikmeks. Tähelepanuväärne oli ka tema panus tehnikaülikooli haridusse. Ta on kuulunud mitmesse nõukogusse ja töögruppi, teinud tihedat koostööd õppeosakonnaga, olnud koostööpartneriks Reaalabi projektis ning esindanud TalTechi ka 2019. aastal Leedus Füüsikute päeval. Ta on üliõpilasesinduses täitnud mitut erinevat rolli, neist kõige olulisem üliõpilaskonna juhatuse liige haridusvaldkonnas. Sel ajal viis ta läbi hariduse kvaliteedi töörühma projekti reformimise ning algatas semestri sisese tagasiside süsteemi. Tema südameasjaks oli peale hariduse kvaliteedi parendamisele ka esinduskogu populariseerimine läbi strateegilise tegevusplaani ja reklaamimise. 
 • Sten Ärm (2022) - Antud noormehe panus meie tudengiellu algas 2017. aastal, kui ta liitus tudengiorganisatsiooniga BEST-Estonia. Seal on ta olnud nii mentor kui ka müügikoolitaja, loonud või koordineerinud mitmete töögruppide tegemisi ning kõige kõrvale mahtus veel ka organisatsiooni presidendi roll. Kuigi BEST on mitmeid aastaid olnud tehnikaülikooli suurim tudengiorganisatsioon, jäi see talle väikeseks. Nimelt on ta üks vähestest, kes on julgenud vastu võtta väljakutse asuda üliõpilaskonna juhatuse esimeheks, kus muuhulgas, suutis ka kaks täispikka aastat ja natuke veel peale vastu pidada!  Selle aja jooksul seisis ta tugevalt just võrgustumise ja koostöö edendamise eest, tuues üksteisele lähemale nii tudengeid ja ülikooli personali kui ka teiste ülikoolide tudengiesindajaid. Ta on enda mandaadi jooksul olnud pühendunud tudengite häälekandja nii ülikoolis kui selle väliselt ja seda läbi paljude otsustuskogude, töögruppide ja ka rahvusvaheliste võrgustike.
 • Liina Luhar (2021) - See neiu kiirgab Tehnikaülikooli vaimu ja sära. Ta on olnud Üliõpilasesinduses tunnustamisürituste koordinaator aastatel 2018-2020, kus ta edendas enda valdkonda tugevalt ja tegi tööd tõelise pühendumusega. Ta on panustanud ESTIEM Local Group Tallinn juhatuse liikme tööga, samuti olnud ka TalTech üliõpilaskonna esinduskogu liige ning nõustanud tudengeid ülikooli nõustamiskeskuses. Tegu on rõõmameelse ja sportliku neiuga, kes oli alati valmis ülikooli esindama erinevatel spordivõistlustel. Ta on esindanud TalTechi Üliõpilaste Talve- ja Suvemängudel ning mitmetel erinevatel turniiridel. Lisaks sellele oli neiu alati abivalmis ja lahke - kaastudengeid ja -kolleege tema kunagi üksi ei jätnud. Neiu on märkimisväärse panuse andnud TalTech Spordiklubi tegemistesse nii jõu kui ka nõuga. 
 • Hans Johann Põlluste (2021) - Ta on mees suure missioonitundega. Ta on olnud TalTech Filmiklubis tehnikajuht ning ka kaks viimast aastat esimees. Ta on arendanud ühe tudengiorganisatsiooni märkimisväärselt - Filmiklubi tehniline võimekus on kahekordistunud ning tänu sellisele profesionaalsusele on ka liikmete arv kahekordistunud. Ta on vedanud eest lugematul arvul Filmiklubi siseseid ja väliseid üritusi nt. Tulpide lahing, erinevad otseülekanded, välikinod, videoarhiivi loomine ja palju muud. Tema juhtimise ajal sai Filmiklubi 2020. Aasta Tudengiorganisatsiooniks. 
 • Mari Kasemets (2021) - Tegu on merenaisega, kes on hoolitsenud tudengite hariduse heaolu eest nii Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogus kui ka Üliõpilasesinduses. Oma tudengiaktivismi rännakut alustas ta Mereakadeemia Üliõpilaskogus aktiivliikmena ning peatselt liitus ta juhatusse esimehena. Oma esimehe ametiajal tõi ta üliõpilaskogusse palju rõõmu ning esindamist olles sild tudengite ja kooli personali vahel. Oma ametiajal Üliõpilasesinduses oli ta südameasjaks kvaliteetne haridus ning kõikide tudengite esindatus  - ta oli uue HKT süsteemi juurutaja, mis tõi kokku kõikide üliõpilaskogude hariduse eestvedajad, seisis Tehnikaülikooli stiiliraamatu muutmise juures ning oli aktiivne kaasarääkija ka Tehnikaülikooli Senati koosolekutel. Neiu on lisaks tudengiaktivismile kooli arengusse panustanud - ta on töötanud Tehnikaülikooli õppeosakonnas ja üliõpilasesinduses tegevpersonalina. Neiu on pälvinud tunnustust Arengufondi stipendiumi raames. 
 • Silvi Treial (2021) - Neiu leidis enda tee rahvatantsuansambel Kuljusesse aastal 2014. Aastal 2015 astus ta keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna üliõpilasnõukogusse, kus tegutses aktiivselt aastani 2017, aidates kaasa erinevate projektide ja ürituste korraldamisel. Aastal 2016 sai ta lisaks tantsuoskuste arendamisele endale veel ühe proovikivi - võtta üle rahvariiete laohoidja amet. Seitsme kümnendi jooksul on Kuljusel olnud õnne, sest nii ülikooli kui Kultuurkapitali abiga on olnud võimalus soetada kümneid erinevaid rahvarõivaste komplekte. Nende kordaseadmine ja igas komplektis parimate eksemplaride leidmine oli aga tõeline proovikivi, mille neiu ka vastu võttis. Kaasates enda ümber tublid abilised, korraldas ta Kuljuse laos tõelise suurpuhastuse ja organiseerimise meistriklassi, mis on teinud rahvariiete üle arvestuse pidamise ja nende haldamise kordades mugavamaks ja kiiremaks nii tantsijatele kui laohoidjatele. Tänu tema tööle, on Kuljusel oma esinemisrõivad alati olemas ja kantavad järgmisteks ilusateks esinemisteks!
 • Brigita Mass (2021) - Seda neiut iseloomustavad sõnad on julge pealehakkamine, kvaliteetne majandusharidus ja tudengite esindamine. Neiu on olnud nii Majandusteaduskonna üliõpilaskogu juhatuse liige haridusvaldkonnas ning Majandusteaduskonna üliõpilaskogu ülemkogu/volikogu eesistuja, TalTech üliõpilaskonna esinduskogu liige ning esindanud TalTechi nii Eestis kui ka välismaal. Ta on juhtinud mitmeid erinevaid algatamisi ning olnud ise uute loojateks nt. Majandusteaduskonna Lillestipendium ja sel aastal esmakordselt toimunud UNIMEMORY mälumänguvõistlus. Ta on olnud üks juhtivamaid tudengeid keeleõppe arendamisesse TalTechis ning osalenud Eesti Üliõpilaskondade Liidu töögrupis. 
 • Jasmin Michelle Mursula (2020) - Ta tegutses Üliõpilasesinduses tudengielu valdkonna juhatuse liikmena kaks aastat, mille vältel näitas ta erakordset pühendumist ja motivatsiooni TalTechi tudengielu arendamisse. Kuid selle kõrvalt jõudis ta ka paljudesse teistesse organisatsioonidesse, nimelt oli ta aktiivne Kultuuriklubis, Vormeliklubis, Filmiklubis ja võttis osa osa ka mõnest INSÜKi projekti korraldamisest. Ta oli kõikide organisatsioonidega pidevas suhtluses ja veendus, et igast organisatsioonist teda teatakse ja tema poole julgetaks pöörduda. Ta oli oma töös innovaatiline ja püüdis pidevalt leida uusi ja veel paremaid lahendusi olemasolevatele.  Teda saab kirjeldada kui super-hüper aktiivset töömesilast, kelle silmist sära oma töö vastu ei kustunud nende aastate jooksul kordagi.
 • Kristen Oliver Rattasepp (2020) -  Ta on olnud  aktiivne alates 2017. aastast. Ta on olnud hindamatuks abikäeks, eeskujuks ja motivaatoriks väga paljudele tudengitele ning mitmetele organisatsioonidele. Ta on jõudnud paljudesse organisatsioonidesse, kuid põhirõhk on olnud Filmiklubil ja BEST-Estonial. Ta on loonud mitmeid projekte nagu näiteks Tudengite Jõulud, TalTech Õhtu saatesalvestused, loonud  kontseptsiooni uuele BEST-Estonia suurprojektile Enginaator, viinud uuele tasemele karjääriürituse Võti Tulevikku osalevate ettevõtete arvu ning aitas arendada äriinfotehnoloogia ainekava. Oma aastate jooksul lisaks uute projektide loomisele jõudis ta olla ka BEST-Estonia juhatuses partnerlussuhete juht, tehnikakoordinaator, koolitada nii organisatsioonis sees kui ka väljaspool, aidata kaasa erinevates projektides ning olla heaks mentoriks ja eeskujuks rebastele kui ka vanematele tudengitele.
 • Erik Teder (2020)See noormees on olnud kolm aastat järjest Inseneritudengite esindaja Esinduskogus. Ta on neli aastat tegutsenud silmapaistvalt INSÜK-is, olnud nii  juhatuses, korraldanud projekte nagu näiteks BuildIT, Inseneritudengid soojakus ja Survival ning osalenud rahastuskomisjoni töös.Lisaks suursugusele panustamisele on ta olnud edukas ka õppetöös, kus hindest 5 allapoole tema endale lubada ei saa ning selle tõttu olnud suureks eeskujuks teistele tudengitele. Oma nelja aasta jooksul on ta panustanud märkimisväärselt TalTechi tudengkonna arendamisesse ja seisnud alati tudengite heaolu eest.
 • Martin Ploom (2019) - Olnud aastaid juhtiv elektroonik tudengiorganisatsioonis Formula Student Team Tallinn. Aastatel 2015-2018 oli ta elektroonika meeskonna kapten. 2018 aasta sügisel otsustas ta teha midagi suuremat ja algatas isejuhtiva elektrivormeli ehitamise. Juba esimesel aastal näitas isejuhtiv elektrivormel häid tulemusi ning sai tunda ka võidurõõmu FS Czech nimeliselt võistluselt. Martini suurepärane planeerimis- ja juhtimisoskus olid FS Team Tallinna isejuhtiva elektrivormeli südamikuks.
 • Valeriu Ciocan (2019) - Toonud meie ülikooli uue algatuse - Public Speaking Club. Lisaks sellele on ta välistudengite häälekandja esinduskogus ning aidanud kaasa välistudengite integreerumisele eesti ühiskonda.
 • Jekaterina Masenko (2018) - Suure panuse eest haridusvaldkonna arengusse nii Tehnikaülikoolis kui ka riiklikul tasandil. Esmalt Üliõpilasesinduses välistudengite koordinaator ning hiljem juhatuse liige hariduse valdkonnas. Juhtinud hariduse kvaliteedi töögruppide projekti, andnud oma panuse hea õppejõu arenguprogrammi loomisel, kuulnud ÕISi tagasisideküsimustiku parendamise töögruppidesse, osalenud aktiivselt Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu ning õppekomisjoni töös.
 • Helena Kuivjõgi (2018) - Mitmekülgselt panuse eest esmalt Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu ning hiljem Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu töösse. Olnud abiks paljude erinevate projektide korraldamisel ning juhtimisel, kuulunud ka Üliõpilasnõukogu juhatusse. Lisaks omanud juhtivat rolli Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduses noortekogu loomisel.
 • Asko Oruste (2018) - Pikaajalise panuse eest TTÜ Kultuuriklubisse. 8 aasta jooksul kahel korral kuulunud juhatusse ja aidanud kaasa üle 200 erineva projekti korraldamisele. Tema algatusel on Kultuuriklubil hästi toimiv uute liikmete integreerumisprogramm. Samuti olnud ka ise 6 erineva generatsiooni uute liikmete mentor.
 • Indra Tupp (2018) - Oma ülikooliaastate jooksul aktiivselt panustanud nii BESTi, Robotiklubi kui ka Kultuuriklubi tegemistesse ning kaks aastat tegutsenud Üliõpilasesinduses juhatuse liikmena tudengielu valdkonnas. Tallina Tehnikaülikooli tudengiorganisatsioonidele mõeldud arenguprogrammi ellukutsuja.
 • Ado Lõhmus (2018) - Märkimisväärse panuse eest Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus arengusse. Kuulnud mitmeid aastaid Kuljuse presidendi kabinetti, olles aastatel 2005-2007 kultuuriminister ning 2007-2009 Kuljuse asepresident. Aastatel 2010-2018 kandnud Kuljuse kunstilise juhi assistendi ning tantsijate juhendaja rolli.
 • Lilian Valge (2018) - Suure panuse eest Üliõpilasesindusse spordivaldkonna koordinaatorina. Silmnähtavalt kaasa aidanud TalTechi tudengite spordielu edendamisse, seda nii erinevaid spordiüritusi korraldades kui ka liikumisharrastuste õppeaine arengusse panustades. 
 • Elisa Sein (2017) - Pikaajalise ja mitmekülgse panuse eest TTÜ Üliõpilakonda nii Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogus kui ka Üliõpilasesinduses. On suurürituse BuildIT-I üks algatajaid. Peale selle on esindanud häälekalt tudengeid TTÜ kui ka teaduskonna nõukogus ja andnud sisendit õppekavade paremaks muutmisel. Lisaks sellele oli ta ka aasta tudeng 2016, kui vedas eest uute Üliõpilaskogude põhikirjade loomist.
 • Martin Johannes Talu (2017) - Pikaajalise panuse eest endises Matemaatika-Loodusteaduskonna Üliõpilasnõukogus, mille läbi organisatsioon arenes märgatavalt. Tema juhtimisel algatati mitmeid uusi projekte kui ka taaselustati vanu traditsioone. Lisaks sellele vedas ta eest ka Loodusteaduskonna Üliõpilaskogu loomist.
 • Reimo Ärm (2017) -Pikaaegne panus TTÜ Üliõpilassinduse arengusse turunduse- ja kommunikatsiooni valdkonnas. Eelnevalt olnud aktiivne BEST Estonia kui ka TTÜ Robotiklubi ridades. Oli ka studentlife.ee käima lükkaja, mille eesmärgiks oli ühte kohta kokku tuua kõik TTÜ's toimuvad üritused. Lisaks enda ülesannetele on ta alati leidnud aega ja motivatsiooni aidata ka kõiki teisi nii jõu kui nõuga.
 • Nkwusi Godswill Chimezie (2017) - Pikaajalise panuse eest välistudengite taristu loomisel TTÜ’s. Arendas märgatavalt organisatsiooni African student body, olles selle president kaks ametiaega. Lõi võimalusi Aafrika tudengitel tulla õppima just siia. Lisaks sellele aitas ta neid ka igasuguste erinevate muude probleemide korral.
 • Kristiina Maremäe (2016) - Oli aastatel 2012-2013 Esinduskogu liige, juhtis mitmeid projekte Üliõpilasesinduses ja panustas märkimisväärselt tudengielu arengusse. Aidanud juhatuse liikmena kaasa Infotehnoloogia Üliõpilasnõukogu arengusse. Esindas tudengeid teaduskonna nõukogus ning tegutses teaduskonnas vastuvõtuspetsialistina. Tema töötamise ajal on ITÜN-ist saanud kõige suurem Üliõpilasnõukogu TTÜ-s.
 • Selene Gnadenteich (2016) - Panustas Tallinna Tehnikaülikooli organisatsioonide arengusse vedades eest tudengiorganisatsioonide rahastamise süsteemi väljatöötamist.  Lisaks juhtis mitmeid Üliõpilasesinduse projekte. Üks TTÜ Väitlusseltsi asutajates ning olnud selle president. Tõi TTÜ-sse 2017. aasta Euroopa ülikoolide väitluse meistrivõistlused, mis on kõrgeim võimalik tunnustus Euroopa ülikoolide väitluskogukonnas. Tegutseb meistrivõistluste projektijuhina.
 • Taavi Valgerist (2016) - Olnud väga aktiivne tudeng nii Üliõpilasesinduses kui teaduskonna tasandil. Üliõpilasesinduses sai aastatel 2014-2015 tema juhtimisel revisjonikomisjonist hästi toimiv ning organiseeritud kontrollüksus. Tõi  TTÜsse  insenerialade ühildamist propageeriva rahvusvahelise organisatsiooni ESTIEM ning osutus valituks sama organisatsiooni Euroopa tasandi rahvusvahelise võrgustiku presidendiks.
 • Martin Malm (2016) - Panustanud Üliõpilasesinduse töösse olles Esinduskogu liige, komisjoni esimees ning spordikoordinaator. Esindanud tudengeid  TTÜ nõukogus. Tema eesvedamisel võttis TTÜ võidu 2016 ja 2015. aasta Üliõpilaste suvemängudel. Algatas kehalise kasvatuse ja sportimisvõimaluste reformi, mille käigus uuendatakse kehalise kasvatuse õpetamise põhimõtteid, spordikeskuse struktuuri ja töökorda.
 • Maris Järvsoo (2016) - Endine Üliõpilasesinduse juhatuse liige, kes seisis organisatsiooni hea maine ning ühtsustunde eest ka kõige keerukamatel aegadel. Tema initsiatiivil viidi sisse muudatus Esinduskogu komisjonide töösse ning loodi Esinduskogu Eesistuja ametikoht.  Lisaks on ta läbi oma tegevuse tugevalt mõjutanud ülikooli vajaduspõhist eritoetuse süsteemi, millega muudeti toetuse saamine tudengitele paindlikumaks. Edendanud praktika IT-süsteemi arendamist, kuulunud Moodle ning ÕISi arendusgruppi. Olnud väga aktiivne Eesti Üliõpilaskondade Liidu tasandil, kus on aktiivselt kaasa rääkinud õppelaenude ja tudengite sotsiaalse võrdsuse teemadel.
 • Raul Hanson (2016) - Endine Üliõpilasesinduse juhatuse liige ja esimees, panustas oma tegutsemisaastate jooksul väga palju Üliõpilasesinduse aredamisse ja jätkusuutlikkuse tagamisse. Tema eestvedamisele valmis rektori valimiste ajal dokument ootuste kohta uuele TTÜ rektorile, mis sai palju kiidusõnu nii TTÜ kuratooriumi kui nõukogu poolt. Olnud Robotexi korraldaja, TTÜ turundusklubi asutaja ning osalenud instituudi teadustöös. Jätkab tööd Tallinna Tehnikaülikoolis ning panustab jätkuvalt selle arengusse.
 • Maret Martsepp (2015) - BEST-Estonia president aastatel 2014/2015, juhtinud 2013. ja 2014. aastal projekti „Võti Tulevikku“, pälvides sellega esimesel aastal parima tudengiürituse ja järgmisel tudengilemmiku tiitli.
 • Kristjan Maruste (2015) - Student Formula kapten aastatel 2009-2011, olnud Üliõpilasesinduses tegev ja aktiivne tudengiteaduse edendamise ning insenerihariduse propageerimise vallas. 
 • Cathleen Heimberg (2015) - BEST-Estonia president aastatel 2012/2013, rahvusvahelise BESTi juhatuse liige ning pikaajaline koolitaja. 
 • Triin Tartes (2015) - BEST-Estonia juhatuse personalijuht aastatel 2012/2013, koolitaja ning rahvusvahelise BESTi hariduskomitee koordinaator.  
 • Jaak Kääp (2015) -TTÜ Üliõpilasküla juht aastast 2010, panustanud ühiselamute turvalisuse ja elutingimuste parendamisse ning uute majutuskohtade loomisesse. 
 • Kätlin Tiigi (2015) - 2012.aastal Üliõpilasesinduse hariduse kvaliteedi töögruppide koordinaator, 2013-2015 TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse liige haridusvaldkonnas. Tema eestvedamisel viidi esimest korda läbi hariduse kvaliteedi töögruppide projekt TTÜ kolledžites ning välistudengite, kaugõppijate ja doktorantide seas. 
 • Sigrid Münter (2015) - Alates 2009. aastast TTÜ Robotiklubi juhatuse liige, seisnud TTÜ Robotiklubi ning teaduse ha tehnikahariduse propageerimise eest ning pannud aluse TTÜ Robotiklubi töötubadele. 
 • Rain Ellermaa (2015) - TTÜ Robotiklubi juhatuse esimees aastatel 2011-2015, eestvedajaks paljudele robotikursustele, koolitaja ning teaduse ja tehnika aktiivne propageerija
 • Elli Valla (2014) - TTÜ Tantsutüdrukute asutajaliige ja välisesinemiste valdkonna juht.
 • Laura Karindi (2014) - TTÜ Tantsutüdrukute asutajaliige, akrobaatika ja liikmete koordineerimise valdkonna juht.
 • Sandra Raju (2014) - TTÜ Tantsutüdrukute asutajaliige, finants- ja koostöövaldkonna juht.
 • Jaanus Müür (2014) - TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse liige aastatel 2012-2014, tudengiesindaja TTÜ-s ja väljaspool ülikooli, tudengidemokraatia arendaja.
 • Madis Pärn (2014) - Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu pikaajaline eestvedaja, Üliõpilasnõukogude koordinaator, BuiltIT projekti algataja.
 • Hans Üürike (2013) – tõi TTÜ tugevalt pilti läbi spordiürituste nii tudengite spordiüritustel kui ka teistel rahvaspordiüritustel. Hans viis TTÜ-st suvemängudele järjest enam tudengeid ja ärgitas ka teisi ülikoole enam tudengeid kaasama. On korraldanud mitmel korral Tudengijooksu. Lisaks oli Hans tudengiesindajana kaks aastat TTÜ Spordikeskuse nõukogus ja TTÜ Spordiklubi juhatuses. Peale selle lõi väga head suhted EASL-iga ning teiste tudengispordiga seotud osapoolte seas.
 • Karmen Kütt (2013) – TTÜ Üliõpilasesinduse kultuuritoimkonna liige 2010-2011 ja Üliõpilaskonna juhatuse liige haridusvaldkonnas 2011-2013. Ta ei vedanud kõrgharidusreformi eest ainult TTÜ-s vaid terve Eesti tudengite seas ning kandis sellega juhtivat rolli ka EÜL-is. Samuti andis ta suure panuse TTÜ uude õppekorralduseeskirja ning hoolitses selle eest, et tudengiesindajad selle endale selgeks saaks. Suur roll on Karmenil Hariduse kvaliteedi töögruppide käima lükkamises ja tervikliku tagasisidesüsteemi arendamisel. Samuti oli Karmen aktiivne liige TTÜ nõukogus.
 • Marti Arak (2013) – on kuulunud paljudesse nii enda teaduskonna kui ka üleülikoolilistesse organisatsioonidesse ning korraldanud või aidanud organiseerida mitmeid ülikoolile tuntust toonud ning tehnikateadust populariseerivaid üritusi. Nendest tuntuimaks on kahtlemata rahvusvaheline robotivõistlus Robotex, mille korraldamisega on Marti seotud juba kuuendat aastat ning mis on toonud TTÜ-le märkimisväärselt tuntust ning leidnud laialdast kajastamist meedias. Marti panus on olnud väga oluline ka TTÜ ja paljude Eesti ettevõtete vaheliste partnerlussuhete arendamise ning mitmetele projektidele rahastuse leidmisel.
 • Märt Lepik (2013) - on põhimõtteliselt ainuisikuliselt teinud TTÜ Tarkvaraarenduse klubi Lapikud reaalse IT ettevõttega võrreldavaks organisatsiooniks. Tänu kandidaadi värbamistööle ja liikmete arendustööle pakuvad Lapikud kvaliteetset tarkvara arenduse teenust ja arvutiabi teenust. Nüüd on IT tudengitel organisatsioon, kus nad saavad end teostada ja areneda. Lisaks on ta olnud ka aktiivne esinduskogu liige kahel aastal.
 • Oliver Lehtmets (2013) – juhtis aastaid TTÜ Kultuuriklubi, korraldas sadu üritusi, algatas ja taastas väga paljusid uusi projekte (nt Rektori rändkarikas). Koolitas kümneid ja kümneid tänaseid aktiviste. Lisaks lõi ja vedas eest TTÜ Rokiklubi ning oli 2010.aastal Tallinna Tudengipäevade projektijuht.
 • Sten Seppo (2013) - BEST-Estonia president aastatel 2009-2010 ning 2011-2012. aasta kevadel ühe TTÜ ja Eesti suurima tudengitele mõeldud karjäärimessi, Võti Tulevikku koordinaator. Sten on üks organisatsioonide ühiskoolituse eestvedajatest, kes pani aluse jätkusuutlikule projektile, millest on kasu mitmetele organisatsioonidele, pakkudes nende liikmetele mitmekesist haridust ülikooli kõrvalt.
 • Talvi Pihl (2013) - Hariduse Kvaliteedi töögruppide (HKT) projekti käivitamine ja juhtimine (2011/2012 õ.a.). 2012 teises pooles osales aktiivseima tudengina TTÜ uue õppekorralduseeskirja väljatöötamises. Oli üks ülikooli õppetegevuse tagasisidetöörühma loojatest ja ka juhtis seda. On esindanud tudengeid EÜLi volikogus, TTÜ Nõukogus ja Üliõpilaskonna esinduskogus.
 • Tanel Aus (2013) - olnud eestvedajaks alates 2007. aastast väga paljudele üliõpilasalgatustele ja üritustele. Juhatuse liige mehaanikateaduskonna üliõpilasnõukogus, mille käivitamisele ta kaasa aitas. Ta on panustanud palju tudengimajas tänaste võimaluste välja võitlemisele ja loomisele. Aidanud kaasa arvukate erinevate väiksemate tegevuste ja projektide elluviimisel. Samuti on olnud TTÜ Kultuuriklubi juhatuse liige ning tugevalt edendanud Kultuuriklubi toimimist.
 • Üllar Alev (2012) - Filmiklubi eestvedaja, kes on sellega seotud olnud üle 5 aasta. Tema pani püsti ka Tipikas.TV serveri ning on üks peamisi tehnika eest vastutajaid. Võtnud üles arvukaid üritusi ja need ka kokku monteerinud. Ta on loojaks meile kõigile tuntud portaali Tipikas.TV loomisele, kuhu on kokku koondunud tudengielu erinevad hetked videolindil ja seda alustades aastast 1962.
 • Mikk Leini (2012) - Üle 4 aasta Robotiklubi juhatuse liige. Aitas kaasa praktilise mikrokontrolleri ja robootika käsiraamatu koostamisel. Loonud tohutult eesti keelseid materjale robootika valdkonnas. Aitas käivatada ka robootika kursuse ning oli esimestel aastatel ka selle läbiviija. Esindanud väga edukalt TTÜ-d ja ka Eestit erinevatel rahvusvahelistel robotivõistlustel.
 • Peeter Salong (2012) - Robotiklubi üks asutajatest ja üle 5 aasta juhatuse liige. Ta lõi esimese eesti keelse praktilise mikrokontrolleri ja robootika käsiraamatu. On juhendanud ka robootika valikainet Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Samuti on ta meid auväärselt esindanud mitmel Robotexi võistlusel.
 • Martin Kontus (2011) - eeskujuliku üliõpilasesindajana tegutsemise ja tehnikateaduste, eelkõige robootika valdkonna edendamise eest. Tema juhtimisel on üles ehitatud TTÜ Robotiklubi, mis pakub arenguvõimalusi tudengiteaduse valdkonnas paljudele noortele. Martin algatas Baltic Robot Sumo ürituse ning on ka üks neist, tänu kellele on Robotex saanud tänase näo.
 • Sven Kõllamets (2011) - pikaajalise ja eeskujuliku tegutsemise eest üliõpilasesindajana TTÜ Üliõpilaskülas kui ka erivajadustega tudengite esindamisel nii TTÜ-s kui ühiskonnas laiemalt. Sven on isik, kes on olnud algataja ja tähelepanu juhtija koridorides olevate tõstukite (liftide) osas, TTÜ tudengimaja funktsionaalsuse suurendamise osas (kaldteed, lift jne). Sven on olnud ka erivajadustega tudengite stipendiumite jagamise süsteemi loomise juures.
 • Kersti Ploom (2011) - panustamise eest TTÜ Tartu Kolledži üliõpilasliikumise ja ühtekuuluvustunde arendamisse, üks kolledži üliõpilasnõukogu ja Tartu Ehitiste Restaureerimise Tudengite Seltsi algatajatest ja eestvedajatest.
 • Andre Allese (2010) - tänu temale on aasta-aastalt ühe enam TTÜ tudengielu filmilindile jäädvustatud, olnud pikki aastaid TTÜ Filmiklubi Kaader selgroog. Samuti omab ta suurt rolli erinevate TTÜ-d ja üliõpilaskonda tutvustavate reklaamklippide valmimisel. Tema klubi liikmete eestvedamisel on loodud TTÜ filmide andmepank TipikasTV.
 • Kaupo Eerme (2009) - energeetikateaduskonna üliõpilasnõukogu ja Kultuuriklubi PATAREI üks asutajatest, rikastanud TTÜ kultuurielu TTÜ Kinole aluse panijana, aktiivne Tallinna Tudengipäevade korraldaja, RebasteRock'i idee autor.
 • Olavi Pihlamägi (2009) - TTÜ kultuurielu aastakümneid eest vedanud TTÜ Kultuuriklubi juhi ja taidlusklubide toetajana, TTÜ 90. juubelipidustuste üks peakorraldaja, tuntud raadiohääl.
 • Arnel Pällo (2008) - TTÜ Üliõpilasesinduse kommunikatsioonivaldkonna suuremahuline arendaja ning pikaajaline Üliõpilasesinduse haridusvaldkonna aktivist.
 • Alar Assuküll (2008) - Üliõpilasesinduse teadustööde konkursi esimene korraldaja, Üliõpilasesinduse stipendiumi idee algataja. Aktiivne haridustoimkonna liige ja juht aastatel 2005-2006. Üliõpilaskonna juhatuse esimees 2006/2007.
 • Ardo Ojasalu (2008) - TTÜ Üliõpilasvalitsuse esimene esimees (aastal 1991), mitmete organisatsiooni alusdokumentide ja töökorra väljatöötaja.
 • Lea Danilson (2008) - Üliõpilaskonna juhatuse liige, üliõpilasesinduse esimees, tänapäevase üliõpilasesinduse struktuuri looja.
 • Rainer Sternfeld (2007) - Fotoklubi looja ja pikaajaline eestvedaja, Robotiklubi loomisele kaasa aitaja, tudengilehe Studioosus ajakirjanik.
 • Ragnar Everest (2007) - Üliõpilaskonna juhatuse esimees, Tudengimaja projekti kaasalgataja ja aktiivne ning jõuline eestvedaja, ühiselamute projekti jõuline eestvedaja.
 • Veiko Karu (2007) - energeetikateaduskonna üliõpilasnõukogu rajaja ning esimene esimees, Mäenduse ja Geoloogia teadusklubi rajaja, TTÜ tudegiteaduse üks silmapaistvamaid eestvedajaid, Mäeringi juhatuse liige.
 • Aire Västrik (2006) - TTÜ mälumängu traditsiooni taastaja, Mäeringi president ja energeetikateaduskonna üliõpilasnõukogu asutajaliige.
 • Ahto Kuusk (2006) - Üliõpilaskonna juhatuse liige sotsiaalvaldkonnas, revisjonikomisjoni liige, esimene majutuskampaania korraldaja.
 • Mihkel Nurm (2006) - BEST-Estonia president, BEST-Estonia revisjoni juht, BEST-Estonia vilistlaskogu tegevuse taastaja.
 • Dag Nurm (2006) - BEST-Estonia president, BEST-Estonia revisjoni liige, BEST-Estonia strateegiaarenduse eestvedaja.
 • Riina Aume (2006) - Üliõpilaskonna juhatuse liige kultuuri- ja spordivaldkonnas, valdkonna töö jätkusuutlikkuse tagaja.
 • Kristjan Randma (2006) - TTÜ Kammerkoori kauaaegne eestvedaja.
 • Erkki Niitlaan (2006) - Mäeringi taasasutaja ja eestvedaja, TTÜ Säästva Arengu Klubi algataja ja TalveAkadeemia tudengikonverentsi korraldaja.
 • Reigo Kimmel (2005) - TTÜ Üliõpilaskonna esimees, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse liige, teaduskonna, üleülikooliliste ning üleriigiliste sündmuste organiseerija ja läbiviija.
 • Aivar Hannolainen (2005) - TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse liige, TTÜ Üliõpilasesinduse projektide (Studioosus, Tipikas.ee ja Tekkel) algataja, kultuuriklubi Ollalaa asutaja, mitmete tudengiprojektide organisaator ja läbiviija.
 • Eire Endrekson (2005) - BEST-Estonia president, TTÜ Üliõpilasesinduse revisjonikomisjoni esimees, SA Majandusmagistrant projektijuht.
 • Marko Kiisa (2005) - TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse liige (strateegilisele juhtimisele alusepanija), tipikate tudengiteatri T-Teater asutaja, teaduskonna ja üleülikooliliste sündmuste organisaator ja läbiviija.

 • Naatan Johannes Bender (2023) - Tegemist on noormehega, kes liitus ülikooliga 2019. aastal ning alustas kohe ka tudengiaktivismi teekonda. Kõigepealt liitus ta BEST-Estoniaga olles seal koheselt projektidel abis ning kandideeris sügisel juba esimese suurprojekti liikmeks - Enginaatori (insenerivõistluse) osalejate ja logistika vastutajaks ning sealt edasi BESTi esimeheks. Selleks, et näha ülikoolis toimuvat ning ka ise laiemalt panustada liitus ta 2021. aasta kevadel esinduskoguga ning teda valiti ka Juuliuseks üliõpilasesindusse. Veelgi enam, teda valiti ka Senatisse inseneriteaduskonna esindajaks 2021/2022 õppeaastaks ning üliõpilasesinduse rahastuskomisjoni. Järjest enam hakkas ta osa võtma üritustest, kus sai kätt proovida õhtujuhina, nii ülikooli üritustel, kui ka BESTis. Tal oli võimalus käia ka ülikooli esindamas, nt Lahe koolipäev, StartUp Day’l Tartus, avatud uste päeval. 2022/2023 oli ta EUROTEQi esindaja, et promoda välisülikoolide erialade aineid meie TalTechi tudengitele. Aga see ei ole veel kõik... lisaks tegi ta paralleelselt veel INSÜKis projekte, näiteks õudusteöö. Filmiklubis oli ta 1x Tulpide lahingu läbiviija ning 2x õhtujuht. Lisaks käis ta filmiklubis õppimas, kuidas monteerida. Loomulikult ei lasknud ta segada tudengiaktivismil enda akadeemilisel edukal ning suutis hoida ka seal keskmisest tublima õpilase taset.
 • Katriin Vinogradov (2023) - Läbi aastate on see neiu olnud INSÜKi kõige olulisem liige. Alates sellest, et oli juhatuse esimees kõige raskematel koroona aastatel, suutis ta siiski hoida organisatsiooni liikmed rahul ja uusi inimesi sisse tuua. Lisaks olnud esinduskogus väga aktiivne, INSÜKi revisjonikomisjoni, Inseneriteaduskonna nõukogudes ja lugematus hulgas projektides alati väga oluline liige. Isegi lõpetatuna algatas ja viis läbi suures osas üksinda kõikide suuremate INSÜKi projektide juhendite kirjutamise, et nüüd kui tema läinud, siis endiselt kõik see oskusteave ja kogemus ilma temata ei läheks kaduma. Alati abivalmis, sõbralik ja töökas.
 • Erik Meinberg (2023) - See noormees oli 4 aastat Robotiklubi juhatuses ja on üle kuue aasta olnud Robotiklubi tegevliige. Selle aja jooksul on ta järjepidevalt panustanud klubi arengusse ja jätkusuutlikkusse ning kasvatanud liikmeskonda. Lisaks on tal olnud märkimisväärne panus Leidlike Inseneride Tehnoloogiafestivali ja robootikavõistluse korraldamisesse. Ta on esindanud TalTechi edukalt ka Robotexil ning viinud läbi arvukalt töötubasid, koolitusi ja kursuseid, kasvatades inimestes robootikahuvi ja populariseerides valdkonda.
 • Mari Leesmaa (2023) - Tema liitus ülikooliga 2016. Enda õpingute esimesel aastal liitus ta kohe organisatsiooniga BEST-Estonia, kus ta korraldas lugematu arv üritusi ning samal kevadel kandideeris ta ka

  organisatsiooni juhatusse finantsjuhiks. Peale seda positsiooni oli ta kohaliku BESTi grupi rahvusvaheliste tegevuste koordinaator ja kaks korda korraldas BESTi aja jooksul uute mottweekendi, Hiljem sai temast BESTi revisjonikomisjoni liige. 2018 aasta lõpus liitus ta ka Kultuuriklubiga, kus juba 2019 kevadel oli üks projektijuhtidest legendaarsel The Great Challenge projektil, kus ta vastutas orienteerumise eest. Kultuuriklubis olemise kulminatsioon oli 2019 aastal toimunud parklapeo projektijuht olemisega. 2021-2022 õppeaastal oli ta Üliõpilasesinduse revisjonikomisjoni liige ning sellest järgmisel aastal ÜE tunnustamisürituste koordinaator,

 • Mihkel Külm (2023) - Noormees on tudengkonnas tegev alates 2019. aastast ning olnud aktiivne liige BESTis, LÜKis, Filmiklubis, Tudengifondis ja Üliõpilasesinduses. Tudengiorganisatsioonis BEST-Estonia on ta olnud insenerivõistluse Enginaator müügijuht kui ka rahvusvahelise BESTi suurima ürituse osalejate vastutaja, aidates kaasa suurürituste planeerimise igas protsessis. Samal ajal hoidis ta kogu tudengikonnas kõigi tuju rõõmsana Juulius Tipika koordinaatori (2020) rolli kandes. Seejärel keskendus mees ühe valdkonna arendamisele ning Loodusteaduskonna Üliõpilaskogu esimehena (2021) tõi ta koos oma juhatusega LÜKi uuesti väga tugevalt tudengielus pildile. BESTi rahvusvahelise koordinaatorina (2022) tegi ta suurepärast tööd rahvusvahelise tudengielu aktiivsena hoidmiseks ning toetab tänaseks BEST-Estoniat revisjoni liikmena (2023). Kõige aktiivsemas rollis oma õpingute lõpul on noormees Tudengifondis (2023), kus ta on nii turustrateegia tiimiliige kui ka analüüsi tiimijuht. Lisaks aktiivselt projektide korraldamisele on ta kogu selle aja vältel aidanud tugevalt kaasa oma teaduskonna populariseerimisele.
 • Henri Olavi Suomalainen (2023) - Selle noormehe kohta on kirjutatud järgmist: Tulihingeline tudengiaktivist, kes elab kaasa nii ülikoolile kui ka erinevatele tudengiorganisatsioonidele. Ta on palju panustanud Kuljusesse, kus ta on olnud alates 2017. aastast liige ning 2019. aastal president. Kuljuses võib näha teda tantsimas siiani. BESTis on noormees panustanud oma imeliste disaini ja turundusoskustega, mis jõudsid kulminatsioonini selle aasta karjääriüritusel Võti Tulevikku, kus tema rolliks oli turundusjuhi positsioon. Lisaks teame, et Henri on panustanud ka ülikooli ellu, aidates korraldada erinevaid üritusi (nt Linnakupidu aastal 2021).
 • Thea Nigol (2023) - Neiu on olnud väga aktiivne inseneriteaduskonna tudengiaktivist. Ta on olnud aktiivne liige INSÜKis mitmeid aastaid, alustades tava personali liikmena, minnes edasi liikme halduri positsioonile ning viimased 2 aastat on ta olnud INSÜKi juhatuse liige nii turundus kui ka haridus valdkonnas. Neid projekte kus neiu on osalenud on mitmeid panustades Betoonitalenti, olles BuildIT konverentsi ühe valdkonna vastutav, projektijuht Inseneritudengid soojakus ning projektijuhi abi üritusel TalTech Energy Conference. Lisaks mitmele projektile ning ka organisatsiooni üldisele arengule on ta olnud toeks Tuutorina ning esindanud meie tudengeid eelneval hooajal esinduskogus.
 • Robert Hein (2022) - See noormees liitus meiega juba enam kui 10 aastat tagasi, kui asus tantsijaks tantsuansamblis Kuljus, mõistes juba siis, et tegemist on palju enama, kui tavalise rahvatantsuansambliga. Selle aja jooksul on ta kuulunud Kuljuse presidendi kabinetti, kus lisaks erinevate ürituste korraldamisele pidas ka turundusministri ametit ning on tänaseks võtnud tantsuõpetaja rolli. Väga suur oli tema panus Kuljuse 65. juubelikontserdi “Triksterimuster” ja 70. juubeliaasta kontserdi “Kaheksakand” turundamisel, mille tulemusel müüdi Nokia Kontserdimaja mõlemal korral välja. Turundusalast tööd tegi ta mitu aastat ka üliõpilasesinduses. Alati abivalmis ja valmis arutama õigekeelt puudutavaid küsimusi. 
 • Kristel Veersalu (2022) - See neiu on mänginud meie Puhkpilliorkestris alates aastast 2014 ning orkestri juhatuses tegutseb aastast 2018 kuni tänaseni. Tema suurepärane organiseerimisvõime, kiire mõtlemine ning resoluutne ja esinduslik hoiak, on see miks temast on kujunenud orkestri üks peamisi alustalasid, kelle koordineerimisel saavad teoks kõik orkestri esinemised ning tehakse koostööd nii teiste tudengiorganisatsioonidega kui ka ülikooli väliste partneritega. Suuresti tänu tema ennastsalgavale tööle on Puhkpilliorkester just selline nagu teda täna tuntaks - üks parimad siin Eestis.
 • Tanel Kossas (2022) - See noormees on olnud pikaaegne TalTech Filmiklubi liige, kes on aidanud kaasa organisatsiooni arengule olles nii juhatuse liige kui ka mentor mitmetele uutele Filmiklubi liikmetele. Tema 2021. aasta lühifilm Kõrvalekalle oli organisatsioonis esimene omataoline- kaasates kogu liikmeskonda ja pannes aluse Filmiklubi lühifilmide suunale. Ta on olnud aktiivne kaasamõtleja ka teistes tudengielu puudutavates valdkondades. Samuti on ta väga palju panustanud meie tudengielu reklaamimisele ja teinud mitmeid promo- ,järel- ning šketsivideosid, olles sellega eeskujuks kõigile Filmiklubi liikmetele.
 • Helina Piibeleht (2022) - Antud neiu liitus majandusteaduskonna üliõpilaskoguga 2017. aastal, jäädes kohe teistele silma oma äärmise kohusetundlikkusega. Aastate jooksul on ta olnud nii projektijuht kui ka tiimiliige mitmetes projektides, millest kahte on tunnustatud aasta tudengiteo tiitliga. Lisaks on ta aidanud majandusteaduskonna dekanaati erinevate projektiga. Kuid ka sellega tema teened üliõpilaskonna ees veel ei piirdu. Lisaks mitmetele rollidele erinevates tudengielu puudutavates komisjonides, viis ta koos Marii Metsmaaga läbi mahuka uuringu, kus uuriti tudengite rahulolu meie ühiselamutes, et meie üliõpilaskodusid veelgi paremaks muuta.
 • Jaan Roop (2022) - See noormees on andnud märkimisväärse panuse TalTech Robotiklubisse ja kasvatanud üldist huvi robootika vastu. Ta on olnud kaks aastat robotiklubi juhatuse liige, lisaks autonoomse drooni ehitamise projektijuht ning projektijuhi abi autonoomse laeva ehitamises paadiralliks, millega saavutati auväärne teine koht. Siiski, tema suurim panus Tehnikaülikooli inseneriharidusse on olnud robootikaalaste kursuste korraldamine riigigümnaasiumites. Lisaks on ta koostanud ülesande tehnikaolümpiaadile ja aidanud osalejatel ette valmistuda.
 • Alejandra Karu (2022) - See neiu alustas oma panusega meie tudengiellu 2018. aastal, kui liitus Loodusteaduskonna üliõpilaskoguga ja võttis aseesimehe positsiooni. Koos esimehega taaselustasid nad loodusteaduskonna üliõpilaskogu. Tänu nende suurele pingutustele muutus ülikõpilaskogu ülikooli peal taas silmapaistvaks, mida ilmestab järjest suurenev huvi nende üliõpilaskogu vastu ning hea koostöö teaduskonna dekaaniga, mille kõnekaks faktiks on esmakordne stipendiumite maksmine üliõpilaskogule. Lisaks tegevustele oma teaduskonna heaks, on neiu panustanud ka hariduse kvaliteeti, olles mitu semestrit hariduse kvaliteedi töörühmades. Veel enam, 2019 aastal liitus ta ka TalTechi Üliõpilasesindusega, kus oli 3 aastat sotsiaalmeedia koordinaator, tänu kellele sai üliõpilasesinduse Instagram sisse uue hoo ja muutus silmapaistvaks kogu ülikooli peal. 
 • Jürgen Tammepärg (2022) - Antud noormees on olnud pikaaegne tudengiaktivist nii endises Ehitusteaduskonna kui ka praeguses Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogus. Noormees on olnud lugematu arv kordi projektijuht mitmetel üritustel nagu  „Õuduste öö“, „Soojakud“, „Mehloween“ ning olnud korraldustiimis ka paljudel teistel olulistel projektidel. Ta on silma paistnud enda oskusega panna tähele ja kaasata kõiki liikmeid, luua üliõpilaskogus sooja õhkkonda ja ühtekuuluvustunnet. Tema kohta on öeldud, et isegi, kui ta ei olnud projektijuht, aitas ta kõigega, mida vaid vaja oli - kasvõi rebaseid nende õpingutega. Ta on hea näide sellest, et kes palju teeb, see palju jõuab. 
 • Annika Lundver (2022) - See neiu on Tehnikaülikooli Kammerkooris aktiivne juba aastast 2015. Alustades kõigepealt lauljana, võttis ta peagi omale koha ka koori juhatuses. Viimasel kahel aastal on ta olnud kammerkoori president ning andnud oma panuse, et tuua kokku teisedki TalTechi kultuurikollektiivid, korraldanud neile omavahelisi kokkusaamisi ja koostööüritusi. Tänu tema suurepärasele juhtimisele pälvis Kammerkoor 2021. aastal Tehnikaülikooli kultuuriteo tunnustuse. Lisaks sõitis Kammerkoor tänu tema eestvedamisele Leetu, rahvusvahelisele Stasys Šimkus koorikonkursile, kus pälviti teise astme diplom.
 • Jan-Erik Aruvald (2022) - See noormees on panustanud T-Teatri arengusse juba enam kui 8 aastat. Selle aja jooksul on ta andnud märkimisväärselt palju tudengielu edendamiseks, olles nii tava- kui juhatuse liikmena eeskujuks kõigile T-teatris. Tema energia ja pealehakkamine ning pidev abikäe pakkumine on pannud T-teatri grupiliikmed tundma end väärtustatult ja hoitult. Tänu tema panusele on teatril olemas oma tribüün ja ladustamissüsteem. See on mees, kes ei löö kätt ette millegi ees, olgu siis õhtutundidel näidendiks õppimine või öösel esinemiskostüümide õmblemine. Lisaks kõigele sellele on noormees olnud aktiivne nii endises Ehitusteaduskonna üliõpilaskogus kui ka tänases Inseneriteaduskonna üliõpilaskogus.
 • ​​​​​​Patrik Voot (2021) - See noormees on Tehnikaülikoolis tegude mees, ja seda suisa 186km kaugusel. Ta on andnud märkimisväärse panuse TalTech Tartu Kolledži üliõpilasseltsi arengusse ning tänu temale on TalTech Tartu Kolledzi üliõpilasselts ametlikult TalTechi tudengiorganisatsioon. Ta on loonud uusi üritusi, läbi viinud vanu ning korraldades seda kõike oma bakalaureuse ja magistri õpingute vältel. Ta on lahenduste mees - kui plaan A ja B ei tööta, siis leiab ta ka veel plaani C. Ta on Tartu kolledži jaoks väga oluline ja väärtuslik liige.
 • Eliise Joanna Kikas (2021) - See neiu on olnud tudengiaktivist juba 5 aastat - juba enne reformiaegses Tehnikaülikoolis liitus ta Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukoguga, mis hiljem kujunes Inseneriteaduskonna Üliõpilaskoguks. Neiu kogemuspagas on suur - ta on juhtinud ehitustudengite suursündmust BuildIT 2018, ta on olnud Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogus juhatuse liige haridusvaldkonnas ja ka esindanud inseneritudengeid TalTech üliõpilaskonna esinduskogus. Ta on särasilmne ning energiline inimene, kelle silmad paneb särama hariduskvaliteet ning organisatsiooni juhtimine, aidates Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogus aluse panna korralikule põhikirjale ja töökorrale. 
 • Reino Pallaste (2021) - Antud noormees on seisab tugevalt TalTechi kultuurkollektiivide eest, eestkätt koorilaulmise. Ta liitus Tehnikaülikooli kammerkooriga aastal 2016 ning on alates esimesest kooriproovist olnud aktiivne liige koorile, kohalkäimisega 89%. Noormees on kuulunud juba 5 aastat kammerkoori juhatuse koosseisu - alustades noodikoguhoidjana, presidendina, koorivanemana. Enamik koori sotsiaalsetest üritustest on just tema korraldanud ja on ka üks koori ajakirja peatoimetajatest. Tegu on heatahtliku, tööka, abivalmi ja missioonitundega noormehega!
 • Anna Krasnikova (2021) - See neiu on aktiivne mitmel rindel - nii Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogus kui ka Fotoklubis. Ülikooliga liitudes sai neiust suur abi INSÜKi juhatusele ning peale poolt aastat personalis valiti neiu Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu aseesimehe positsioonile siseürituste valdkonnas. Aasta hiljem vahetas ta positsiooni ning suundus aseesimehe positsioonile haridusvaldkonnas. Neiu on seisnud pikalt kvaliteetse insenerihariduse ja mitmekülgse tudengielu eest. Võib öelda, et hunt kriimsilmaga, sest ükski amet teda maha ei murra. 
 • Merilin Köörna (2021) - Neiu teekond tudengiaktivismis sai alguse 2018. aastal, kus ta liitus BEST-Estoniaga. Neiu on aastate jooksul juhtinud mitmeid üritusi nt. Eesti Vabariigi sünnipäev, Uute Motivatsiooni Weekend UMW, Enginaator. Projektijuhtimise kõrvalt valiti neiu ka veel BEST-Estonia juhatuse liikmeks - nimelt just nii olulisele positsioonile nagu on selleks finantsjuht. Oma viimasel aastal magistriõpingutes soovis neiu liituda Üliõpilasesindusega ning oli õppeaastal 2020/2021 tunnustamisürituste koordinaator. 
 • Erle Maido (2020) - See noor neiu on jõudnud peaaegu, et kõikjale. Ta on olnud Majandusteaduskonna ja IT-teaduskonna Üliõpilaskogus, TalTech Üliõpilasesindus ning ka Esinduskogus eesistuja. Ta on panustanud igasse oma organisatsiooni suurelt ning teda saab pidada lausa kõige štaažikamaks tudengiesindajaks üliõpilasesinduses. Tudengiorganisatsioonide koordinaatorina tegeles ta nii organisatsioonide haldamise poolega kui ka projektikonkursside korraldamisega. Reklaamikoordinaatorina on ta mitmete aastate jooksul loonud jätkusuutlikud sidemed koostööpartneritega.
 • Märten Puust (2020) - Tema sõbrad kirjeldavad teda kui ideedegeneraator, sest uued ja innovaatilised ideed tulevad tavaliselt just temalt. Ta on aidanud tohutult Filmiklubil areneda nii selle silmapaistvusega kui ka organisatsioonide vahelise koostöö edendamisega. Ta on olnud Filmiklubi juhatuses esimees ning kuulunud Esinduskogu koosseisu, kus ta on toetanud nende tegemisi oma jõu ja nõuga. Ta on alati kõikide oma tegemistega soovinud aidata kaasa tudengiaktivismi arendamisele ning teinud seda hingega.
 • Ergo Eesmaa (2020) -  See isik on olnud pikaajaline Kuljuse president. Ta on korraldanud Kuljuse sisest kommunikatsiooni, aidanud kaasa ürituste korraldamisele ning soojade suhete hoidmisele teiste Eestis tegutsevate tantsuansamblitega. 2018. aastal sai see isik ettepaneku asuda juhtima 70. Juubelihooaja korraldamise meeskonda, mis kulmineerus kolme kontserdiga üle Eesti. Peale organisatoorse töö on ta rohkelt panustanud ka Kuljuse põhitegevusse ehk tantsimisse, esindades Kuljust, Tallinna Tehnikaülikooli ja ka Eestit välisriikides ning erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel.
 • Ilja Samoilov (2020) - See noormees astus Tallinna Tehnikaülikooli 2015 aastal, kus ta peagi liitus IT teaduskonna Üliõpilasnõukoguga. Ta alustas oma tööd aseesimehe juhiabina ning juba aasta hiljem valiti ta Esinduskogusse, kus hakkas täitma strateegiakomisjoni esimehe ülesandeid. Samal ajal oli ta tegev ka ülikooli senatis ning ITÜNi juhatuses aseesimehena hariduse valdkonnas. Samuti oli ta eestvedajaks ITÜKis 2018/19 õppeaastal toimunud koolitustesarjale, mille eesmärgiks oli pakkuda erinevaid IT-teemalisi koolitusi ja töötube koostöös ettevõtetega. 2019/2020 aastatel on ta oluliselt arendanud ITÜK-i liikmete haldussüsteemi ,,Hub” See noormees on olnud oma tegutsemisaastate vältel suureks eeskujuks infotehnoloogia tudengitele.
 • Kersti Rätsep (2020) - See noor daam on olnud pikaajaline Kuljuse tulihing. Ta on olnud nii tantsija rollis kui ka laohoidja ja rahandusministri positsioonil. Ta on aidanud hoida ja edasi arendada 70. aasta pikkuseid traditsioone ja väärtuseid. Ta on tegutsenud Kuljuses alates 2007. aastast ning nende aastate jooksul olnud suureks abiks Kuljuse jätkusuutlikkusele. Rahandusministrina on ta tegutsenud viimased 8 aastat hoolitsedes ansambli rahalise poole eest. Lisaks on ta andnud suure panuse ka Kuljuse kahe viimase juubelikontserdi: 2014. aastal 65. juubeli “Triksterimuster” ning 2019. aastal 70. juubeli “Kaheksakand” korraldusmeeskondades.
 • Karl Tammkõrv (2020) - See noormees on aktiivne tudeng olnud juba kuus aastat. Nende aastate jooksul on ta panustanud palju. Ta on korraldanud INSÜK-is mitmeid projekte nagu näiteks Inseneritudengid soojakus, Inseneride Survival, Tuumajaama külastus, BuiltIT, Betoonitalent. Ta oli aktiivne juba enne INSÜK-i, siis, kui ehitusteaduskonna üliõpilaskogu nime all tegutseti. INSÜKi-i personalis on ta lausa asendamatu, kuna vastutab rahvusvahelise suhtluse eest Euroopa inseneride organisatsioonidega, arendades muuhulgas haridust ja inseneride võimalusi terves Euroopas ning veendudes, et ka Eesti hüved Euroopas oleksid kaitstud.
 • Kadri Toomast (2019) - See neiu on olnud kahel õppeaastatel Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna üliõpilasnõukogu esimees. Hiljem jätkas aktiivselt tegutsemist loodusteaduskonna üliõpilaskogus. Teda võib pidada üheks märkimisväärsemaks loodusteaduskonna tudengiaktivistiks, kes on olnud eeskujuks paljudele. Oma panuse on andnud ta ka Üliõpilasesinduse töösse, olles nii esinduskogu kui ka personali liige.
 • Doris Abe (2019) - Ta on olnud aktiivne liige nii väitlusklubis kui ka üliõpilasesinduses. Väitlusklubis tegutses ta kokku viis aastat ning oli paljude projektide peakorraldaja. Kahel aastal oli ta Väitlusklubis ka juhatuse liige. Kahel viimasel õppeaastal oli ta Üliõpilasesinduse liige ning täitis TalTechi tudengiajakirja Studioosus peatoimetaja rolli.
 • Karl Sachris (2019) - Olnud esmalt ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogu liige, täites muuhulgas ka finantsjuhi rolli ning hiljem jätkas inseneriteaduskonna üliõpilaskogu liikmena. Tema suurimaks panuseks võib lugeda rahvusvahelise terassildade võistluse BRICO juhtimist kahel eelneval aastal.
 • Triin Siim (2019) - Olnud rohkemate tudengiorganisatsioonide liige, kui enamus tudengeid ilmselt üldse kokku nimetada oskab. Kandidaat on andnud enda panuse nii Loodusteaduskonna Üliõpilaskogu, Kultuuriklubi kui ka Filmiklubi arengusse. Lisaks on ta laulnud ka meie ülikooli kammerkooris ning tegutsenud aktiivselt üliõpilasesinduses, olles nii esinduskogu kui ka personali liige. Nimelt oli ta kahel viimasel aastal TalTechi tudengkonna suurimate ürituste eestvedaja.
 • Helene Lumi (2019)- Ta olnud aktiivne nii enda teaduskonna ja eriala organisatsioonides kui ka Üliõpilasesinduses. Ta on vedanud eest Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu ja kahel aastal Üliõpilasesinduses kõike tunnustamisüritustega seotut. Lisaks on ta andnud märkimisväärse panuse ka Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse noortekogu töös.
 • Silver Puulmann (2019) - Olnud Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus projektide kirjutaja viimase nelja aasta jooksul ja aktiivne rühmavanem läbi viie aasta. Tänu edukalt kirjutatud projektidele on Kuljus saanud rahastust, et rikastada rahvariiete ladu, käia välisreisidel, pidada laagreid, teha mitmekülgseid kontserte ja veel palju muudki.
 • Elina-Emiilie Leht (2019) - Kahel aastal juhtinud TalTech Turundusklubi tööd. Lisaks sellele on ta olnud tegus ka Kultuuriklubis ning kaasa aidanud väga paljude erinevate tudengiürituste korraldamisele ning arendanud mitmeid koostööprojekte.
 • Virgo Vellend (2019) - Ta on olnud paljudele tudengiorganisatsioonidele lahutamatu abimees, aidanud korraldada erinevaid projekte, olles abiks nii jõu kui ka nõuga. Tihti on olnud teda näha abistamas koolimajas poole ööni. Suur osa tudengkonna üritustest on olnud heli ja valguse näol toetatud just tema poolt.
 • Viktoria Muske (2018) - TTÜ Väitlusklubi tütarorganisatsiooni TTÜ Vene Väitlusklubi algataja. Kolm esimest eksisteerimise aastat väitlusklubi venekeelse kogukonna juht. Tema juhtimise all kasvas vene kogukond hüppeliselt mitmekordseks ning tema algatusel toimus neli aastat järjest ainuke venekeelne rahvusvaheline turniir Tallinna Avatud Karikas.
 • Kaisa Karro (2018) – Märkimisväärse panuse eest TTÜ Kammerkoori ellu nii laulja, vanematekoguliikme kui ka aastatel 2015-2018 presidendina. Oma rolli täitnud alati suure südamega ning ka teisi oma rõõmsameelsusega nakatanud. Tänu tema valvsale silmale oli tema ametiajal koori elu alati hästi korraldatud ja pideva heatujulisusega motiveeritud.
 • Helena Rattus (2018) - Nii Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu kui hiljem ka Üliõpilaskogu üks asutajatest ning aastatel 2014-2016 ka Üliõpilasnõukogu juhatuse liige. Samuti andnud suure panuse merehariduse arengusse.
 • Tom-Erik Luoma Aho (2018) - Olnud silmapaistev abiline nii Taltech tudengiorganisatsioonidele kui ka töötajaskonnale, olles päevajuht nii ametlikel kui ka meelelahutuslikel üritustel. Alati tulnud appi, kui on vaja korraldada ükskõik mis üritus, olenemata organisatsioonist, kes teda endale appi on kutsunud.
 • Martin Talvik (2018) - Olnud nii Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogu kui ka selle järelkäija, Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu liige. Kuulunud paljude erinevate ürituste korraldustiimidesse ning samuti olnud ise ka BuildIT 2017 projektijuht. Lisaks insenerierialade populariseerija ning soojakute projekti idee autor ja esimesel toimumisaastal üks peamistest organiseerijatest.
 • Janek Pärn (2018) – TTÜ Kultuuriklubi juhatuse esimees 2016/2017 õppeaastal. Juhtinud triloogia pidude korraldust ning projekti “Reisile Tipikaga”, kaasa aidanud Avatud Uste päeva korraldusele, edendanud tudengite saunakultuuri. Peale juhatuse ametiaega oli ka mentoriks Kultuuriklubi uuetele liikmetele.
 • Helerin Rauna (2018) - Aastatel 2014-2017 tantsuanabmbli Kuljus kultuuriminister, kõikide suuremate siseürituste peakorraldaja. Aktiivne eestvedaja ka uute tantsijate värbamisel ning kõikide tantsijate ja juhendajate tugi.
 • Janika Hirvelaan (2017) - Suure panuse eest TTÜ FIlmiklubis. Ta juhtis edukalt juhatuse tööd, ja tugevdas kogu klubi struktuuri. Ühtlasi tõi ta värskeid ideid klubi tegevusse ja suur rõhku said ülekannete/salvestuste tegemine. Sel aastal tegi TTÜ Filmiklubi ka oma esimese televisiooniülekande ETV2-te Tartu Tudengipäevade öölaulupeolt. Lisaks sellele on loonud head tingimised, et tudengid saaksid huvi korral väljaõpet, et jäädvustada tudengielu erinevates vormides kogu tudengkonna hüvanguks.
 • Vladislav Bolmatov (2017) - Suure panuse eest TTÜ Filmiklubis finantsjuhina. Menuka projekti-TTÜ Välikino arendaja ja juhtija. Mitmete uute projektide algataja ja televisiooniülekande Tartu Tudengipäevade öölaulupeolt ETV2 otse eetrisse eest vedaja.
 • Tauri Roosipuu (2017) - Suure panuse eest TTÜ Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogus Ajakirja Meremees toimetuskollegiumi liige ja Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia nõukogu liige. On olnud TTÜ EMERA Üliõpilaskogu põhikirjade loomise eest vedaja.
 • Eveli Lill (2016) - Sotsiaalteaduskonna Üliõpilasnõukogu eestvedaja ning esimees 2013- 2016. Aastatel 2014-2015 kuulus aktiivse liikmena TTÜ üliõpilaskonna Esinduskogusse ning üks TEDx konverentsi algatajatest TTÜ-s.
 • Mari-Liis Kuuse (2016) - Üks TTÜ Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu astuajatest, panustanud märkimisväärselt haridus- ning sotsiaalvaldkonda. Jätkab aktiivset tööd Mereakadeemia teadus- ning arenduskeskuses. TTÜ tantsuansambli Kuljus liige.
 • Sander Sarap (2016) - Üks TTÜ Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu asutajatest. Panustanud Üliõpilasnõukogu majandus-, arendus- ja integratsioonijuhi ning esimehena palju Mereakadeemia tudengielu arengusse. Oli kaks ametiaega TTÜ üliõpilaskonna Esinduskogu liige, lisaks TTÜ volinik Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlauas.
 • Siim Sülla (2015) - Aastatel 2011-2014 TTÜ Robotiklubi juhatuse liige, tehnika ja teadusõppe propageerija, koolitaja ning klubi esindaja, tulles erinevatel võistlustel auhinnalistele kohtadele. 
 • Siim Talts (2015) - Lapikute juhatuse liige aastatel 2014/2015, Helpdeski algataja ja populariseerija, viies projekti ka aasta tudengiteo tiitlile. 
 • Krista Palder (2015) - Panustanud Kääriku suvemängusesse aastatel 2013 ja 2014 ning propageerinud tipikate aktiivset osalemist spordiüritustel nagu SEB kevad- ja sügisjooks. 
 • Helene Abel (2015) - Kaks aastat TTÜ akadeemilise naiskoori koorivanem, kelle eestvedamisel viidi allu mitmeid muudatusi organisatsiooni paremaks toimimiseks. Taaselustas taidlejatevahelise Mardipäeva. 
 • Jaanus Sepp (2014) - TTÜ Tipikate Rattamatkaklubi juhatuse liige ja Tipikate Rattamatkade korraldaja.
 • Kristi Aedma (2014) - TTÜ Tantsutüdrukute treener, tantsija ja aktivist.
 • Maria Vita (2014) - TTÜ Filmiklubi pikaajaline liige ja Tipikas.TV uudiste pikaajaline eestvedaja.
 • Sigrid Münter (2014) - TTÜ Robotiklubi juhatuse liige, teaduste populariseerija koolides.
 • Stanislav Štõkov (2014) - TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse esimees 2013-2014, tudengiesindaja ja aktivist.
 • Tõnis Teinemaa (2014) - Tudengiesindaja erinevates otsustuskogudes, majandusteaduskonna üliõpilasnõukogu juhatuse liige.
 • Annika Pabbo (2013) – on aidanud läbi teha suure arenguhüppe ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogul, mille juhatuse esimees ta oli aastatel 2010-2012. Tema algatusel alustati mitmeid populaarseid projekte teaduskonna tudengitele. Lisaks sellele on ta ka kaasa löönud üliõpilasesinduse töös üliõpilasnõukogude koordinaatorina aastatel 2010-2011.
 • Juhan Aguraiuja (2013) – on olnud aastaid tegev Mehaanikateaduskonna Üliõpilasnõukogus ning oma tegevusega juhatuse liikmena ja ka esimehena on ta aidanud kaasa organisatsiooni kiirele arengule. Lisaks on ta koostöös Soojusenergeetika instituudiga aidanud kaasa oma eriala populariseerimisele gümnaasiumi õpilaste seas. Oma tegevusega Üliõpilasesinduses on ta kaasa aidanud kogu ülikooli üliõpilasnõukogude arengutele olles Üliõpilasnõukogude koordinaator aastatel 2012-2013.
 • Jaanus Paljak (2013) – väga tugevalt eest vedanud populaarset robootikavõistlust Robotexi aastatel 2009, 2010, 2012 ja 2013.
 • Kärt Tergem (2013) – on aidanud kaasa mehaanikateaduskonna üliõpilasnõukogu arengule ning vedanud edukalt eest HKT projekti enda teaduskonnas. Lisaks on ta panustanud ka üliõpilasesinduse tegevustesse läbi mitmete projektide ja esinduskogu liikmena.
 • Sirli Krikk (2013) – oli Üliõpilaskonna juhatuse liige haridusvaldkonnas aastatel 2009-2011 ning rahvusvaheliste suhete juht aastatel 2008-2009. Ta andis tugeva panuse organisatsiooni toimimise parandamiseks. Tema suurimateks teeneteks on tugev panustamine 2010.a rektori valimistel rektorile ja tema meeskonnale 58 ootuse koostamises, haridusvaldkonna arengusuundade ja arengukava loomise eestvedamine ja HKT pilootprojekti käivitamine koos Oliver Kiisleriga kahes teaduskonnas.
 • Marina Vilop (2012) - olnud pikajaline aktiivne liige 3 organisatsioonis. Ta tegutses aastatel 2006 - 2011 organisatsioonides nagu näiteks ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogu, Üliõpilasesindus, ENL ja AIESEC. Vahelpealsel ajal esindas mitmel aastal üliõpilasi esinduskogus ja TTÜ Nõukogus. Ehitusteaduskonnas üliõpilasnõukogus juhatuse liikmena aitas koostada alusdokumente loomisele, Üliõpilasesinduses rahvusvaheliste suhete valdkonna arendamisele ja ÜE arengusuundade loomisele, AIESEC-is suurte projektide elluviimisele ja rahade taotlemisele ja ENLs organisatsiooni suunade näitamisele.
 • Oliver Kiisler (2012) - väga aktiivne Ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogu liige ja ÜNis haridusvaldkonna looja. Tema panustamisel alustati Hariduse kvaliteedi töögruppidega.
 • Merike Viigisalu (2011) - ehitusteaduskonna üliõpilasnõukogu looja ja arengu toetaja, olles ka peale juhtimisaega veel aastaid toetamas. Lisaks oli ta oma teaduskonna üliõpilaste jaoks olulise ürituse algataja, Üliõpilasesinduses rahvusvaheliste suhete spetsialist 2 aasta vältel ajal, mil erinevate soodsate tegurite kokkulangemisel algas tihedam koostöö mitme välispartneriga.
 • Anneli Reinberg (2009) - esindanud tudengite õigusi energeetikateaduskonna üliõpilasnõukogu esimehena ja energeetikateaduskonna nõukogu liikmena.
 • Mikk Kimmel (2009) - TTÜ spordivaldkonna eestvedaja, Üliõpilasesinduse spordispetsialist, juhatuse liige spordivallas, TTÜ spordikeskuse nõukogu liige, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning Eesti Akadeemilise Spordiliidu liige.
 • Gaia Grossfeldt (2009) - Mäeringi pikaaegne eestvedaja, tudengite teadusartiklite konkursi ja konverentsi TalveAkadeemia 2009 üks TTÜ-poolsetest korraldajatest, organiseerinud mitmeid oma eriala populariseerimise üritusi keskkoolinoorte hulgas Tehnoloogiakooli Geodisaini kursuse ja "Põlevkivimaa 2009" raames, teinud koostööd erinevate mäenduse erialaliitudega ja arendanud tudengite praktikavõimalusi.
 • Marko Vilberg (2009) - Fotoklubi üks asutajatest, Tipikate Rattamatkaklubi ja TTÜ saunaklubi pikaajaline eestvedaja, esimese tudengite koostatud fotoraamatu "Semestograafia - TTÜ tudengielu peegeldused aastail 2002-2008" üks autoritest, edendanud tipikate kultuurielu juba aastast 2002.
 • Kristjan Männik (2008) - IT üliõpilanõukogu üks rajajatest, IT üliõpilasnõukogu esimees ja üliõpilasesinduse liige.
 • Märten Ross (2008) - Esimene TTÜ Edustuse eesistuja pärast 1990. aastal toimunud esimesi valimisi.
 • Renna Reinsoo (2008) - osales esialgu abilisena TTÜ Üliõpilasvalitsuse töös haldus- ja majutusküsimustes, hilisematel aastale mitmes ÜV koosseisus mitmetes rollides (1992-1997).
 • Ave-Õnne Õnnis (2008) - oli abiks energeetikateaduskonna üliõpilasnõukogu loomisel, Kultuuriklubi Patarei aktivist, Mäeringi eestvedaja.
 • Olavi Raigla (2008) - TTÜ Üliõpilaskonna esimees (üks tudengiorganisatsioonide rahastamise süsteemi väljatöötajaid, Tudengimaja idee algatajaid), majandusteaduskonna ürituste pikaaegne organisaator ja läbiviija.
 • Viljar Luhthein (2008) - Üliõpilasesinduse liige ja pikaajaline haridutoimkonna aktivist.
 • Armin Tüll (2008) - BEST-Estonia juhatuse esimees, Võti Tulevikku uue konseptsiooni üks edendajatest.
 • Kadi Vaher (2007) - Üliõpilasesinduse liige, pikaajaline erinevate toimkondade liige, kes on alati olnud tegemiste keskel ja omalt poolt kaasa aidanud.
 • Kaisa Tikk (2007) - AIESEC Eesti ja Tallinna juhatuse liige, AIESEC Austria liige, BEST-Estonia ja AIESEC-i vahelise koostöö ja suhtluse arendaja ning kahe organisatsiooni lähendaja, AIESEC-i tunnustatud eestvedaja.
 • Raido Kivinurm (2007) - Võti Tulevikku projekti uue kontseptsiooni looja ja tugev eestvedaja, BEST-Estonia aktiivne arendaja ja eestvedaja.
 • Katrin Selde (2007) - Üliõpilasesinduse spordivaldkonna silmapaistev arendaja ja praeguse kontseptsiooni üks eestvedajatest, Üliõpilasesinduse reviskonikomisjoni liige.
 • Andres Ploom (2007) - Üliõpilaskonna juhatuse liige, üliõpilasnõukogude projekti kaasautor, teadusklubide projekti eestvedaja mehaanikateaduskonnas.
 • Maido Roosimets (2007) - Üliõpilasesinduse sporditoimkonna esimees, silmapaistev sportimisvõimaluste arendaja ning erinevate rajatiste juurde looja.
 • Tõnu Einasto (2006) - tudengiteatri eestvedaja, TTÜ Üliõpilaskonna "esindaja" tudengipäevadel ja Üliõpilasesinduse ning kultuuritoimkonna kauaaegne liige.
 • Jüri Kuusk (2005) - TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse esimees (strateegilisele juhtimisele alusepanija, finantsvaldkonna arendaja, BEST-Estonia juhatuse liige.
 • Meeli Lepson (2005) - TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse liige, Klubi Majandusmagister üks asutajatest ja aktivistidest, teaduskonna, üleülikooliliste ning üleriigiliste sündmuste organisaator.
 • Kairi Õun (2005) - TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse liige, aidanud kaasa hariduse kvaliteedi tõstmisele, tudengite õiguste-huvide kaitsmisele esindamisel teaduskonna, ülikooli ja riiklikul tasandil (Tuutorid, TREPP).
 • Kristjan Mitt (2005) - BEST-Estonia president ja juhatuse liige, Rahvusvahelise BEST-i juhatuse liige, BEST-Estonia traditsiooniliste projektide koordinaator.

Tipikate marss Toompeale

24. veebruaril on Eesti Vabariigi aastapäev. Üliõpilased on alati olnud need, kes on käinud tähistamas kodumaa sünnipäeva. Traditsiooniks on saanud see, et minnakse päikese tõusuks Toompeale Eesti lipu heiskamist vaatama. Olgu väljas kasvõi -25 kraadi, kuid üliõpilased on alati kohal. Samuti on selline traditsioon Tipikatel, kes marsivad üheskoos Toompeale lippude ja laulu saatel. Hiljem lähevad Tipikad üheskoos ühte vanalinna pubisse, kus aastapäeva tähistamine jätkub.

Tipikate Marss 2023

Teklitseremoonia

Igal aastal korraldab TalTechi üliõpilasesindus piduliku vastuvõtu, tunnustamaks edukamaid esmakursuslasi. Varasemalt anti tekleid teaduskondade põhiselt. Alates õppeaastast 2017/2018 kutsutakse tudengeid tseremooniale õppekavade alusel, ehk iga õppekava kõrgeima kaalutud keskmise hindega õppurid.

Vastuvõtu käigus jagatakse parimatele startijatele rektori poolt allkirjastatud embleemiga teklid, mille hall värv sümboliseerib meie üliõpilaskonna teraselist sitkust ja visadust teadmiste omandamisel. Valge on rahu, progressi ja kõrge moraali sümboliks ning kirsipunane väljendab elurõõmu, tegevusjanu ja hõõgumist. Teklisaajaid on üldjuhul igast õppekavast 2 (sama KKH korral on programmijuhul õigus otsustada kas anda välja rohkem või vähem tekleid).

Teklitseremoonia korraldus, parimate startijate väljaselgitamise reeglid ning muud kriteeriumid on sätestatud Parimate Startijate statuudis, mis kinnitati üliõpilaskonna esinduskogu poolt 29.01.2013 ( muudetud detsember 2019).

TalTechi üliõpilaskonna Parimate Startijate statuut

2023/ 2024 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Majandusteaduskond

Heleri Partvei
Marin Sulg
Patrik Gavrilov
Mal Kubati
Mihkel Kalinin
Paul Martin Müller
Rasmus Juhanson
Fabienne Lucy Golle
Nicolảs Alejandro Felipe Venegas Herrera
Atus Biekša
Miina Solveig Muru
Hanna Savolainen
Anette-Marie Vija

Infotehnoloogia teaduskond

Pavel Pavliv
Silver Slinko
Alexander Zelenskiy
Ekke Ruutopõld
Jaak Krusell
Kerdo Käärma
Alina Štšeltškova
Andrei Šutkov
Innar Viinamäe
Mats Anier
Martin Väli
Kristina Troitski
Robin Pihlak

Inseneriteaduskond

Mariliis Kindlam
Lisell Tamm
Milena Vaakmann
Beata Radavičiũtė
Tazo Mukhadze
Margus Apinis
Ksenia Koršakova
Vladyslav Neviazanyi
Vladislav Karpovitš
Leonid Nikitin
Martin East
Mark Sokolovski
Elina Puškina
Daniel Lambing
Karoliina Paas
Markus Ljaš
Olari-Arthur Tiit
Sander-Aleks Gildemann
Anna Veselova
Mia Lisette Tamme
Anna-Liisa Mikkor
Andres Laanela
Hanna Nõmmik
Mart Põder
Pavel Morozyuk
Elisabet Karro
Aksel Tingas
Anne-Mai Hiob

Loodusteaduskond

Rebeka Luks
Monika Merje Meinberg
Kirke Britt Benjamin
Merike Pluutus
Sylvia-Maria Leinola
Ronan Taimur
Anna Kalugina
Karl Kukk

Eesti Mereakadeemia

Ketter Aljes
Raul Tahk
Karl Magnus
Helika Tamm
Helena Pruul
Taavi Tunis
Viktoria Lobossok
Jegor Trjuh
Lisette Baum 

2022/ 2023 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Majandusteaduskond

Johannes-Emmanuel Allas
Sandra Kuuskmäe
Kaisa Markus
Maarja Peterson
Owoidoho Nsima Akpan-Kurg
Eveliina Vieno Helena Matilainen
Rebeka Olivia Reest
Maria Fjodorova
Mikael Haitin
Carmen Nevski
Mailis Vincjunaite
Ketelin Kivi
Annabel Rebane
Mark Toomsalu
Yaroslava Bozhok
Yelyzaveta Honcharenko
Kakhi Mshvidobadze

Infotehnoloogia teaduskond

Martin Moistus
Rasmus Vananurm
Katariina Maribel Vink
Martin Üürike
Mihkel Paloots
Sandra Örd
Andreas Hurka
Nazar Zhuhan
Kristjan Mäetalu
Kristjan Kaal
Egert Andrejev
Grete Maria Kresmer
Elis Saarelaid
Markus Soodla

Inseneriteaduskond

Aiko Liisa Olek
Mark Kritski
Anastasia Šimuk
Silvia Šults
Mattias Tääts
Kristjan Tomson
Carolin Värnik
Maarja-Liis Engel
Leana Jete Korb
Anette    Hendrikson
Hendrik Jakobson
Franko Dosugov
Joonas Ole
Romet Gregory Subi
Kaspar Keelmann
Marija Blinova
Andreas Toomas Kuusk
Andrey Ivanov
Valeria Mazeina
Eveline Felert
Iris-Maria Rohelpuu
Priit Jaansalu
Ott-Kaarel Vään
Nihat Mahmudov
Ivan Symotiuk
Bert Mägi
Kristofer Pilman

Loodusteaduskond

Alissa Issakova
Anette Laarin
Eliis Rebane
Oskar Villem Tiidemann
Sten Nurmsalu
Trinity Jõgisalu
Anett Kirt
Paula Kütt
Elis Kägo
Nora Deil

Eesti Mereakadeemia

Rudolf Bellen
Karl Indrek Rebane
Cristi Riimand
Artur Ferschel
Kiril Tšalov
Dmitri Yakubov
Aet-Kadi Kald
Elina Puusepp
Kettreen Vinkel
Danil Burdin
Kristin Kerem
Maiko Arras


 

2021/ 2022 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Majandusteaduskond

Jan-Erik Tamm
Joosep Annast
Aizaz Ahmad
Miguel Mari Carlos Aliado
Mariami Tamazashvili
Johanna Lipp
Laura Männilaan
Diana Ross
Eva Spelman
Luka Bekauri
Mariam Kanchaveli

Infotehnoloogia teaduskond

Rainer Viirlaid
Karl Markus Tarre
Dmitri Sobolev
Roman Vilu
Mikkel Paat
Joosep Mart Männik
Davyd Viniarskyi
Andres Naruson
Markus Randma
Simmo Jaaniso
Sten-Markus Reintam
Anastassija Gontðarova

Inseneriteaduskond

Robin Pihelgas
Romet Varik
Helen Puškin
Isabel Peterson
Ave-Triin Gurjanov
Karl-Armand Kaber
Rasmus Aukust
Kärt Sihver
Hele-Riin Hallik
Mona Tammemägi
Karl Rasmus Uibo
Lisette Jauk
Andras Korotkov
Roland Luhaväli
Maksim Dolinin
Mari Liis Aader
Saskia Krautman
Jüri Leštšenko
Jevgeni Petrov
Dmitri Halitov
Svetlana Zabellevitš
Nikita Kotškin
Katri Laanisto
Mane Hovhannisyan
Dan Howard Edelstein
Josti Samarokov
Deiri Randmets
Rauno Haidla
Liis Hulkko
Evelin Kaldmets
Alice Kappak
Aiki Kaus
Hanna-Lauren Loit
Carina Suuder
Anete Tõnissaar

Loodusteaduskond

Helen Ausman
Konstantin Dolski
Vlada Schotter
Janar Varik
Hannah Mikenberg
Siim Roov
Mikk Kruusalu
Mihhail Olentšenko

Eesti Mereakadeemia

Hendrik Õun
Karl Valter Jaanus
Lauri Trumann
Sten-Markus Andresson
Hans-Kristjan Pilve
Daniel Rüütel
Ian Tänavsuu
Markus Hansson
Jürgen Sokk
Helena Heliise Mardi
Nikita Ponkratov

2020/ 2021 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Majandusteaduskond

Art Ross Aus
Rachel Sarapuu
Lasse Edvin Andreas Mäkitalo
Karine Veersalu
Joona-Liis Joost
Ivar Palk
Artur Fredrik Alpstål
Nell Natali Kivi
Keneli Pohlak
Helena Urbla
Vladislav Postnikov
Kim Niklas Halme

Infotehnoloogia teaduskond

Karl Raud
Jan Kokla
Mikael Tüür
Ivo Veimen
Dachi Mshvidobadze
Kirill Kurkin
Marek Parts
Danel Tiitma
Johanna Lipp
Teele Teemets

Inseneriteaduskond

Raigo Seppago
Sander Õispuu
Marion Mets
Liis Tammekänd
Marten Erik Johandi
Maria Pernits
Daniel Tootsman
Tekla Liisa Vilberg
Kerstin Kajar
Raino Marten Rammo
Joel Kokla
Carmen Köster
Kevin-Marc Aljas
Evo Annus
Jaanika Kiolein
Juri Fomin
Norman Laidvee
Marit Meribel Pulles
Terke Kram
Vasiliy Bezlyudnyy
Daria Molchanova
Georgi Baikov
Margus Koppel
Marita Lumi
Konstantin Ivanov
Arne Reinberg
Juri Kubinets
Vjatšeslav Trelin
Aleksandr Udentsov
Mikhail Baronov
Joosep Mart Männik

Loodusteaduskond

Kaarel Paal
Marili Arus
Mona-Marie Tuur
Liis Kuusemets
Mari Leito
Annabel Parkman
Riin Satsi
Argo Tammemäe

Eesti Mereakadeemia

Kaarli Haandi
Angelina Rooväli
Piret Aro
Liis Bulgarin
Heily Harend
Johanna Karp
Karolina Luidalepp
Egle-Liisa Onton
Triin Plunkett
Grete Pokk
Mariliis Tiit
Katrin Vaher
Liina Vaima
Ade Pärn
Keijo Treima
Arlethe Annus
Elo Nõmm
Janika Velmar
Indrek Kajupank 
Dmitri Golovin 
Silver Suup
Rainer Ferenets
 

2019/ 2020 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Majandusteaduskond

Sandra Smirnova
Katrin Piirimaa
Johanna Madleen Rodima
Jan Rosenberg
Kaarel Koel
Li Merila 
Norman Aasma
Eva Lotta Penjam
Ganethra Ravindran
Mariam Papuashvili

Infotehnoloogia teaduskond

Harry Vipper
Kalev Miljan 
Eerik Sven Puudist
Kristjan Kõiv
Rauno Tiks
Karoliina Rebane
Andre Liima
Mihhail Karagjaur
Archil Kristinashvili
Kirill Lõssenko
Madli Kaevats
Mark Matteus Murru 
Helen Kalamäe 

Inseneriteaduskond

Kaarel Kuresoo
Andri Kosemaa
Richard Bachmann
Magnar Vainumäe
Farid Boubadaz
Karro Haav
Hans Kristjan Aljas
Triinu Sala
Hanna Moor
Kirke Maria Lepik
Tõnis Kivisild
Johanna Matsulevitš
Mario Roland Linde
Jan-Daniel Peterson
Eleonora Bublikova
Aare Krüüts
Valeri Romanenko 
Jekaterina Kvitkovskaja
Martin Jürisoo
Tanel Mõistlik
Vladimir Moskaljov
Kristiina Raeste
Oleksii Stepaniuk 
Makar Ivashko

Eesti Mereakadeemia

Hans Korman 
Priit Suluste
Kristina Griškova
Kerli Korp
Claudia Rahnel
Piret Riik
Meelis Tinno
Merike Treimann
Kärt Õunapuu
Oskar Kirs
Marko Krund
Ain Parmas
Karl Frank
Siret Räämet
Elina Parve
Kalev Kütt
Marcella Raud

Loodusteaduskond

Kristin Düüna
Kertu Kiivit
Mariett Põime 
Aileen Umal 
Kaarel Beljaev
Celica Krigul

Infotehnoloogia teaduskond

Simo Oskar Juvanen
Erko Radik
Tavo Annus
Enrico Vompa
Ilja Karpenko
Mikhail Polomoshnov
Gert Lõhmus
Roman Semenovych
Oleksandra Zamana
Ruben Galoyan
Marko Jõgi
Kalle Johannes Reinmets

Inseneriteaduskond

Karl Kaarlõp
Kevin Lüüde
Eliise-Koidula Kivimäe
Rainer Kelk
Tairi Sepp
Rasmus Jaagant
Ivar Käsper
Karin Krauvärk
Marianne Murd
Kadri Jürissaar
Talis Tammearu
Mihhail Daniljuk
Tiinu-Marii Müllerson
Lenne Grettel Leitmaa
Viktoria Valdas
Veronica Baranova
Tom Maksimov
Yaroslav Soldatov
Konstantin Abarenkov
Sofja Botšarova
Viktor Akulich
Francisco Javier Ortķn Cervera
Julia Kutsõn
Aleksei Vaganov

Loodusteaduskond

Marlen  Leemet
Kristi Rõuk
Helen Pais
Jürgen Rajasalu
Karl Samoson
Siret Sillar

Majandusteaduskond

Heleri Kallaste
Karl Christofer Reinhold
Ebot Ismaila Ayuk
Mate Kochiashvili
Olga Gromova
Karel Äär
Sten Pärnits
Mari Toom
Margaret Olufunke Adesina
Hanna Irene Hämälä

Eesti Mereakadeemia

Fred Kristian Liivamägi
Hanna-Loora Pankin
Hans Erik Malm
Viktoria Starostina
Andrus Šults
Sander Reha
Üllar Pedo
Jürgen Raagmaa
Leonid Vagulin
Jaanus Tamberg
Andres Larin
Mae Laur
Piret Pihl
Marleen Saat
Linda Treimann
Merike Tõnsau

 2017/2018 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Infotehnoloogia teaduskond


Kaido Siimer
Martin Paap
Marti Ingmar Liibert
Liine Kasak
Liivia Vanaisak
Laura Kallas
Anna Stepanova
Giorgi Sharia
Aaditya Parashar
Carl-Robert Reidolf
TamorHaabmets
Henri Hansson

Inseneriteaduskond


Henri Johann Norden
Jaan Ojasild
Merike Suits
Laura Johanson
Indrek Valgma
Helina Niit
Marja Mäetalu
Lauri Pähn
Kristofer Kõss
Georg Kõivumägi
Alois Andreas Põdra
Helen Urva
Tatiyana Rul
Svetlana Safronova
Margarita Ermolaeva
Margarita Švarkova
Joonas Annok
Kaarel Vomm
Mark Sisin
Jonatan Kalmus
Aleksei Jakovlev
Maksim Ivanov
Anastassia Massalova
Vaidar Vatman
Adeele Vesingi
Siim Kängsepp
Jennie-Ry Mesi
Laura Kiolein

Loodusteaduskond


Laura Kranich
Hanna-Riin Karu
Kristin Kahu
Ragnar Kauril
Hannes Moor
Margus Kodasma

Majandusteaduskond


Karina Veelaid
Grete Vahter
Tairo Jürisson
Jaana Sild
Yusef Ward
Miina Hõbenael
Andres Kaaver
Anar Allaste
Jacqueline Maxine Jürgens
Marti Mägi
Diana Koltunova
Elmeri Ireneus Makkonen
Kingsly Mbaaka Mukong
Vladislava Sabanova
Nea Maria Sipola

Eesti Mereakadeemia


Madis Jürviste
Mirjam Rahu
Jette-Liis Tammaru
Mika Pertšjonok
Uku Luhari
Holger Ader
Katrin Raidjuk
Tanel Kauksi
Andrei Viguro
Tanek Korv
Merily Press
Viljar-Vahur Raudsepp
Sander Lind
Janar Kiik
Keiti Kangur

2016/ 2017 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Ehitusteaduskond

Epp Ainelo
Saamuel Sammo
Erik Teder
Jane Liise Nurk
Ahto Aasma
Johanna Maria Uuspõld
Kristina Pešehodko
Carmen Silluta
Kristjan-Eric Lääne
Aet Tänav

Sotsiaalteaduskond

Kadi Krõõt Niilikse
Anželika Sakutite-Kangur
Kristi Sügis
Margit Ilves-Juurma
Anu Teppan
Kristiina Traumann
Tiina Lesnikowicz
Vilma Elisa Maria Isojunno
Oiva Antti Henrik Pälsi
Marianna Emilia Riikonen

Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond

Liise Hämarmets
Kaisa Orgusaar
Mari-Liis Kaseoja
Heleene Hollas
Gloria Märts
Paule Hermet
Mairis Õispuu
Janeli Lepla
Diana Kavalenko
Kertu Orul

Infotehnoloogia teaduskond

Charlie Chris Kamiol
Tanel Kossas
Karl-Andero Mere
Mirjam Mälksoo
Tarmo Pajusaar
Taavi Palo
Kärte Pärend
Triinu Erik
Raiko Hindpere
Karl Karjamaa

Mehaanikateaduskond

Ethan John Carton
Natalia Cherezova
Anastasiya Ikonikava
Marko Karm
Jaak Joonas Keldoja
Lenart Kivistik
Tario Raimond Meerbach
Märten Puus
Mihkel Talmar
Kristjan Tärk

Matemaatika ja loodusteaduskond

Jelizaveta Malkova
Christer Lohk
Kelly Kullamaa
Karmen Kalamees
Kadri Kiho
Roman Kruus
Robert Märk
Käthy Rannaste
Merilin Vihmaru
Mihkel Sildnik

Energeetikateaduskond

Renno Tamtik
Mark Marten Vändre
Marta Plinkner
Andi Ingalt
Reimo Pallaste
Tristan Tamm
Kert Pääbo
Aleksander Dolgi
Reino Pallaste
Harri Oras

Majandusteaduskond

Mari Miidel
Simoona Must
Tarmo Tuul
Grete-Maarja Tött
Karl-Kristjan Juht
Evelin Tümanok
Stella Maria Mylläri
Ingvar Kristjan Paplavski
Atte Juhani Jortikka
Aleksi Anton Salonen

Kuressaare Kolledž

Tauri Põlluäär
Oliver Vainokivi
Ürgo Kard

Eesti Mereakadeemia

Johanna Kaabel
Andrei Frisov
Annabel Keerd
Johanna Mõttus
Ivo Omer

Tallinna kolledž

Laura Sepp
Anette Sutt
Keidi-Riin Unt
Käroly Hein
Relika Linnjärv

Tartu kolledž

Mario Raul Pizzolanti Pires
Sander Lebrecht
Mart Kaasiku
Liset-Marlen Kuusik
Sirelyn Pommer
Elo Sinisaar 

Virumaa kolledž

Svetlana Voltšihhina
Igor Bronštein
Pjotr Kruglov
Pavel Turkulents
Andrei Šnurov

2015/ 2016 õppeaasta parimad esmakursuslased on:

Ehitusteaduskond

Anni Rada
Diana Turja
Heneken Heinsalu
Kaia Malberg
Karl-Rihard Penu
Kermo Randmäe
Lisett Laurimäe
Madis Kask
Mari Stepanjan
Thorny Valk

Sotsiaalteaduskond

Enni Julia Alanko
Janna Gavrilova
Jekaterina Paulus
Lauri Mikael Vaihtamo
Marilin Kaaleste
Nanna Eeva Melina Kariniemi
Nils Gregory Aer
Pille Kallas
Steven Nõmmik
Triin Kostabi

Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond

Anett Tohver
Anna-Liisa Hanni
Anni Simon
Epp-Kirke Küttis
Henri Kahver
Jaana Rodima
Kai Ellik
Kirke Leinatamm
Mari-Liis Kutti
Õnnela Luhila

Infotehnoloogia teaduskond

Eva Maria Veitmaa
Heleriin Ots
Hendrig Sellik
Jaanus Keller
Janno Jõulu
Magnus Teekivi
Markus Somp
Rasmus Tomsen
Siim Düüna
Silver Schnur

Mehaanikateaduskond

Abdullah Essam Mohammed Sobhi Alabsawi
Henri Parkja
Kaarel Värk
Kairo Kivi
Kilian Hubertus Ochs
Maarjo Mass
Marie-Mädli Kivimäe
Nikolai Grigorjev
Raimond Pääru
Rim Puks
Yevhen Bondarenko

Matemaatika ja loodusteaduskond

Carolin Kattel
Erik Illaste
Kairi Aspre
Merilin Grossthal
Merit Puustusmaa
Riin Lepik
Rudolf Ristkok
Sigrid Kirss
Triin Siim
Trine Kasemägi

Energeetikateaduskond

Aivar Külle
Annemai Avingu
Heigo-Elmar Vahesaar
Hendrik Kiristaja
Karl Aru
Ljubov Rõbinskaja
Martin Sarap
Riigo Kärner
Siim Isup
Tõnis Tokman

Majandusteaduskond

Aleksei Akulistõi
Elen Tark
Katarina Ilves
Kristin Valdmets
Kristjan Kerik
Kätlin Tammiste
Maria Orav
Markus-Christopher Kitt
Merlin Kulbas
Sander Nõmmik

Kuressaare kolledž

Janne Raun
Kaspar Saare
Miina Arop

Eesti Mereakadeemia

Artur Vainu
Ivar Indrek Himmist
Maksim Vronski
Mark Smolentsev
Piret Smirnova

Tallinna kolledž

Elin Põiklik
Iiris Embrich
Kaia-Liisa Raadik
Kristel Kopel
Marja-Liisa Sepman

Tartu kolledž

Adelheid Kiriland
Joosep Henrik Sild
Jörgen Kivila
Kristin Raudla
Liisi Kolpakov

TalTech üliõpilaskonna aasta parimad

Aasta Parima konkurssi korraldab Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesindus kord aastas kevadel. Tiitel on loodud eesmärgiga tunnustada üliõpilaste enda poolt aasta jooksul omas valdkonnas enim silma paistnud isikuid, ja tegevusi. Avaliku tunnustuse, eeskujuks seadmise ja tegude väärtustamise kaudu motiveeritakse aktiivseid üliõpilasi ja üliõpilasorganisatsioone enam tegevusi ette võtma ja ellu viima. Aasta Parima tiitel omistatakse eelmise kalendriaasta tegude eest.

Aasta Parima tiitleid antakse välja järgnevates kategooriates:

 • Aasta tudeng
 • Aasta tudengitegu
 • Aasta tudengiorganisatsioon

Rohkem infot leiad: Aasta Parimate statuudist.

Lisainfo:
Gerli Napritson - gerli.napritson@tipikas.ee

Aasta tudeng - Anette-Marie Sults   

Anette on aktiivne Meereakadeemia tudeng, kes on olnud 2022/2023 aastal esinduskogus EMERA teaduskonna esindaja, kus seisis eesrindlikult Akadeemia tudengite eest ning esindas nende huve. 2023 aasta suvel alustas Anette tööd Mereakadeemia üliõpilaskogu juhatuses haridusjuhina, kus osaleb aktiivselt hariduse kvaliteedi töögrupis. Anette pani aluse EMERA ÜK põhikirja uuendamisse. Lisaks on Anette veel Akadeemia Nõukogus ning esindab alati Akadeemiat erinevatel ettevõtmistel ja üritustel. Anette kuulub ka BEST-Estoniasse ning Kultuuriklubisse. BESTis oli ta üle-eestilise insenerivõistluse Enginaator projektijuht ja 2023 aastast BESTi rahvusvaheline koordinaator. Kultuuriklubis on Anette olnud baarivastutav 22/23 läbi aasta erinevatel üritustel, millest suurim saavutus 2023. aasta linnakupeol 3000 inimesele baari organiseerimine ja töös hoidmine. 

Aasta tudengiorganisatsioon - Juuliuse Jüngrid 

Organisatsiooni üritused ja tegevused on ühendanud erinevate teaduskondade tudengid kui ka töötajad omavahel. Iga kuu erinevad üritused on purustanud erinevaid rekordeid ning pakkunud sõbralikku konkurentsi. Organisatsioon on aastaga tulnud rohkem esile ja arenenud.  Tegevused on muutunud kõigile põnevaks ning pakuvad väärtust tudengkonnale. Organisatsioon toob esile ka TalTechi spordimeeskonna võistlused ja edenevad kogu TalTechi tudengi hoiakut kooli saavutuste suhtes. 

Aasta tudengitegu - Meeleturgutus Vaimse tervise projekt  

Vaimse tervise kuu raames korraldati üritusi eesmärgiga pakkuda pingelisel ajal tudengitele mõnusaid tegevusi ning jagada uusi teadmisi ja oskusi, kuidas oma vaimse tervise eest paremini hoolitseda. Tõstatati tudengitele aktuaalsed teemad, nagu stressiga toimetulek ning selle ennetamine, kaaslaste toetamine, erinevate harjumuste mõju vaimsele tervisele ning ülikooli tugivõrgustiku roll tudengite heaolus. Nii suurejooneliselt korraldati vaimse tervise üritusi esimest korda: kuu aja jooksul toimus 13 erinevat üritust, millel osales kokku vähemalt 500 tudengit ja töötajat. Algatati väga olulisi vaimse tervise teemalisi vestlusi, võimaldati stressi leevendavaid tegevusi ning jagati oskusi iseenda ja teiste toetamiseks. Samuti oli eesmärk inimestele teadvustada, et need teemad on ülikoolikeskkonnas olulised ning üha enam päevakajalised (seega mõjutas ettevõtmine tegelikult suuremat sihtgruppi kui vaid neid, kes üritustel osalesid).  

Aasta tudeng - Vladlen Pahv 

Vladlen Pahv on inseneriteaduskonna tudeng ning tudengiaktivist. Ta on endine juhatuse esimees ja partnerlussuhete juht tudengiorganisatsioonis Kultuuriklubi. Ta on olnud suureks eeskujuks kõigile liikmetele ning olnud toeks organisatsioonile rasketel aegadel. Enda tudengiorganisatsioonis oldud aja jooksul on ta aidanud korraldada igat Kultuuriklubi projekti, mis on suunatud kooli tudengitele, mille eesmärgiks on elavdada TalTechi tudengielu igal võimalikul viisil. 

Väljaspool Kultuuriklubi on ta panustanud oma aega ja pühendumist ka mujale - korraldanud Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogus üritust "BuildIT" ning aidanud ka teisi organisatsioone enda projektidega. Vladlen oli üks kolmest projektijuhist heategevuslikus projektis "Vöbin", et koguda annetusi Tallinna Lastehaiglale, mis sai 2021. aastal ka "Aasta tudengiteo" tiitli.  

Aasta tudengiorganisatsioon - TalTech Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogu  

TalTech Eesti Mereakadeemia (EMERA) on üliõpilaskogude vaatevinklist vaadatuna suhteliselt lühikese ajalooga, kuid sellegipoolest on organisatsiooni käekäik olnud sama tormiline nagu meri. Just eelmise aasta jooksul suutis EMERA juhatus üliõpilaskogu madalseisust välja tuua ning muuta see silmapaistvaks kogu TalTechis. EMERA on suutnud oma aktiivse liikmeskonna kasvatada 60-ne liikmeni ning kõikide liikmete nägudest võib välja lugeda rõõmu ning särasilmsust. Nad on teinud väga palju koostööd teiste tudengiorganisatsioonidega ning on toonud oma üldise aktiivsusega Mereakadeemia TalTechi peamajale lähemale. 

Kõige suuremaks sündmuseks eelmisel aastal oli kindlasti Mereakadeemia 103. sünnipäev, mida võib pidada kõige suurejoonelisemaks sünnipäevaks, mida 103 aasta jooksul nähtud on. Lisaks kõigele sellele on Mereakadeemia üliõpilaskogu aidanud ja teinud väga palju koostööd Akadeemia endaga, mis väljendub peamiselt erinevates turundusega seotud projektides ning kooli esindamisega erinevatel üritustel ja messidel. 

Aasta tudengitegu -  Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu konverents „TalTech Business Forum“

Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu korraldas 2022. aastal pilootprojektina äriteemalise konverentsi „TalTech Business Forum“. Üritus tõi kohale ettevõtteid, edukaid äriinimisi ja mis kõige tähtsam, ettevõtlikke üliõpilasi. Konverents läks nii edukalt, et toimub kahel päeval ka selle aasta märtsis. Äriteemaline konverents tõi kohale lisaks TalTechi tudengitele ka tudengeid ja ülikooli esindajaid väljastpoolt, näidates TalTechi väga heast küljest. Üritust ja Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu toetas koostööparterina LHV pank.

Aasta tudeng - Taavi Tamm

Antud noormees paistis 2021. aastal silma oma aktiivse eluhoiakuga ja tahtevõimega - kui siht on silme ees, on kõik takistused ületatavad. Lisaks suurepärasele keskmisele hindele oli noormees ka õppeaasta 2020-2021 TalTech Üliõpilasesinduse eesistuja ning aktiivne liige Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogu tegevustes.

Ainukese tudengina meeskonnast ja Mereakadeemia esindajana osales ta Admiral Bellinghauseni Arktika ekspeditsioonil, mis leidis kajastust ka meediaväljaannetes väljaspool Eestit. Lisaks erialastele pingutustele ja edukusele on noormees ka vaeva näinud TalTechi ja teiste kõrgkoolide spordisõprade kokku toomisega - nimelt on ta suurürituse Unimemory algataja ja üks peakorraldajatest. Unimemory on üle-eestiline kõrgkoolide tudengitele mõeldud sporditemaatiline mälumäng, mida 2021. aastal korraldati esimest korda. Ürituse sponsoriteks oli lisaks Tehnikaülikoolile ka veel Tallinna linn ning Kultuurikapital.

Aasta tudengiorganisatsioon - TalTech ESN IC

2021. aasta oli antud tudengiorganisatsiooni jaoks erakordne. Vaatamata üleriigilistele piirangutele suudeti korraldada 78 üritust ja reisi, mis oli fokusseeritud Eestile ja selle ilule. Lisaks tudengiorganisatsiooni enda siseüritustele korraldati 7 üritust koos teiste klubide, tudengiorganisatsioonide ja TalTechi osakondadega, nagu näiteks TalTech Nõustamiskeskus. Ainuüksi sügisel korraldatud üritustel osales kokku 4097 tudengit.

Antud tudengiorganisatsioon on ka vajalik ühendus vahetusõpilaste orienteeriumispäevadel, kus nad jagavad kogemusi TalTechis ja Eestis õppides. Organisatsioonil on ka omapärane “Buddy” programm, kus välistudengid saavad endale teisest õpilasest mentori, kes aitab neil Eestis ja TalTechis õppida. Kokku avaldusi oma “buddy” saamiseks tuli aastal 2021. aastal lausa 821.

Aasta tudengitegu - Kultuuriklubi “Vöbin”

2021. aasta oli kindlasti murranguline aasta, kus enamik kohapealsed üritused kolisid veebi üle. Selle puhul nägi Kultuuriklubi tudengid head võimalust, et raskel ajal ka aidata neid, kellele me nüüd saame lehvitada ainult õuest. Ja nii loodigi heategevuslik livestream “Vöbin”, kus projekti käigus koguti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile 2300 eurot. Üritus sai ka kajastust suuremates meediaväljaannetes nagu Delfi ja Postimees ning otseülekannet sai jälgida Delfi TVs. Lisaks suurele kajastusele oli üritus ka jälgitav 30 tunni jooksul ning üritusel esines Eesti artistide ja diskorite koorekiht.

Aasta tudeng – Yazeed Haddad

Aasta Tudeng 2020 on silma paistnud eelkõige rahvusvahelise suhete hoidmise ja tööga. Ta on suureks abiks just Eestisse saabuvatele välistudengitele, kes soovivad kiiresti ülikooliellu sisse sulanduda ning uusi tutvusi leida. Tema eesmärgiks on juurutada Erasmuse ja rahvusvaheliste üliõpilaste sõprade süsteemi. Aasta Tudengina on ta aktiivne, abiks paljudele, koostööaldis teiste organisatsioonidega ning tegutseb suure eesmärgi nimel. Suure tunnustuse on ära teeninud ESN-i president!

Aasta tudengiorganisatsioon – TalTech Filmiklubi

Kõige silmapaistvam organisatsioon aastal 2020 oli TalTech Filmiklubi, kes ulatas oma abikäe sellel raskel aastal paljudele tudengiorganisatsioonidele, et nende üritused saaksid sellel keerulisel aastal siiski toimuda. Nad tõttasid appi esimese online Enginaatori korraldusse, aitasid teha virtuaalseid ülekandeid erinevatest sündmustest nagu näiteks BESTX ja paljudest seminaridest mis ülikoolis aset leidsid, nad tegid live-ülekannet Üliõpilaste Talimängudel, Semestri avalöögil, TalTechi rektori valimistel ja paljudel teistel üritustel.

Aastal 2020 valmis ka nende poolt suurejooneline lühifilm ,,Kõrvalekalle” ning selle kõrval  aitasid ka Esinduskogul filmida promovideot, mis kutsuks kõiki Esinduskokku kandideerima. 

Oma jõu ja nõuga on nad abiks olnud paljudele tudengiorganisatsioonidele ning koostöö osas alati avatud. TalTech Filmiklubi juhatus ja liikmed on tunnustamist väärt oma tegude ja pealehakkamise tõttu.

Aasta tudengitegu - ÜE projektide ja aastatoetuste veebiplatvormi loomine - Krõõt Grete Mänd, Raimond Lume ja Lauri Kukk

Aastal 2020 said kolm Infotehnoloogia teaduskonna tudengit Krõõt Grete Mänd, Raimond Lume, Lauri Kukk hakkama ühe suure ja olulise teoga. Nimelt lõid nad veebiplatvormi, kus saavad tudengiorganisatsioonid esitada üliõpilasesindusele projektide- ja aastatoetusi. Varasem taotluse esitamine oli vaevarikas nii projektimeeskondadele kui ka hindamiskomisjonile, kuid uus veebiplatvorm võimaldab seda mugavalt ja kiiresti teha. Alates 1. jaanuarist 2021 toimub uute projektide esitamine ainult rahastusplatvormi kaudu, kus toimub ka projektide hindamine ning aruannete esitamine. Tänu kolmele tublile persoonile on Üliõpilasesindusel kasutada väga hea süsteemiga rahastusplatvorm, mis areneb tulevikus veelgi enam.